Alles over Societal Impact of AI (AiPact)

Artificiële intelligentie voor mens en maatschappij
Een hoop gloeilampen

Dit Erasmus Initiatief is gericht op innovatief en interdisciplinair onderzoek en onderwijs in AI, waarbij de samenleving centraal staat. Samen met de belangrijkste betrokkenen bepalen we de kaders voor het gebruik van AI dat mens en maatschappij ten goede komt. Dat doen we door AI dichter bij de mensen te brengen. We richten ons op vier belangrijke domeinen van onze samenleving, waarbinnen we hot topics aanpakken zoals urban AI, AI street art, duurzaamheid, gelijke kansen, diversiteit en inclusie.

Art

AI in kunst en cultuur

Het gebruik van AI belooft een overgang naar open en inclusieve toepassingen in kunst en cultuur. De leidende vraag in deze programmalijn is hoe het gebruik van AI in kunst nieuwe mogelijkheden kan creëren voor mensen, organisaties en systemen om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI.

.

We beschouwen AI in kunst en cultuur als onderwerp van studie, maar ook als proeftuin om creativiteit, betrokkenheid en sympathie te bevorderen - allemaal nodig om de kaders te bepalen hoe AI ten goede komt aan mens en maatschappij.

Groep studenten kijkt door een plastic scherm

AI in communicatie en verandering

Het gebruik van AI in communicatie, 'cognitieve communicatie', belooft ongekende mogelijkheden voor verandering—voor een gezonde, betekenisvolle en duurzame leefstijl en leefomgeving. De grote vraag blijft: hoe kunnen we de voordelen van digitale technologie optimaal benutten en de risico's beperken?

.

We nemen een sterk mensgerichte benadering, met een focus op ons dagelijks mediagebruik. AI is daarbij een onderwerp van studie, maar ook een instrument voor innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van cognitieve communicatie en verandering.

Health AI future

AI in de gezondheidszorg

Het gebruik van AI in de gezondheidszorg belooft een overgang naar een duurzaam, empowered en inclusief gezondheidssysteem. In ons onderzoek en onderwijs bestuderen we de transitie van gezondheidszorg met AI vanuit een maatschappelijk perspectief. We volgen meer een reflectieve dan instrumentele benadering.

.

We denken na over wat het betekent om trajecten van patiënten en beloningssystemen van zorgverleners te verschuiven van het beheren van het slechte (ziekte) naar het beheren van het goede (gezondheid). Op mesoniveau reflecteren we op de ontwikkeling van een geïntegreerde volksgezondheid die gepersonaliseerde preventie kan bieden. Op microniveau denken we na over hoe zorgverleners nieuwe vaardigheden en nieuwe rollen ontwikkelen.

Havenwerkers

AI in werk en arbeidsmarkt

AI toepassingen worden steeds belangrijker in organisaties, waardoor werkpraktijken en -relaties ingrijpend veranderen. Op macroniveau betekent dat bijvoorbeeld datagestuurde besluitvorming en dienstverlening, terwijl op microniveau automatisering de veiligheid op de werkplek kan vergroten.

.

In deze programmalijn nemen we een mensgerichte benadering. De nadruk ligt op de mogelijkheden van nauwe samenwerking tussen mens en machine, terwijl de nadelen worden beperkt. Ons onderzoek en onderwijs richt zich op nieuwe methoden in werk en arbeidsmarkt die de veiligheid en het welzijn van alle werknemers kunnen verbeteren. Zo draagt deze lijn bij aan een inclusieve toekomst van werk.

Aanpak

Wij richten ons op ‘human augmentation’ met AI – het inzetten van artificiële intelligentie in lijn met de verwachtingen en waarden van mens en maatschappij. We omarmen een multidisciplinaire en multimethodische aanpak, en maken bijvoorbeeld gebruik van data science, citizen science en living labs. Samen met burgers, studenten, wetenschappers en organisaties verkennen we nieuwe mogelijkheden om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI als medewerker en adviseur.

Samenwerkingen

Het Erasmus Initiatief ‘Societal Impact of AI’ (AiPact) maakt deel uit van het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA). We bouwen aan structurele samenwerkingen met Erasmus MC, TU Delft en de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld door mee te werken aan de initiatievenCentre for Bold Cities, Cultuurcampus Rotterdam, Resilient Delta, Healthy Start, and Convergence for Health and Technology.

Follow us!

Volg de Erasmus AiPact LinkedIn en de events calendar voor de laatste updates over AI en samenleving!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen