Veerkrachtige Steden en Stedelingen

Hoe gaan bewoners en stadsbestuur om met veranderingen in grote stedelijke gebieden? Wie ‘maakt’ de stad eigenlijk? En wanneer en waar zien we dat in de praktijk? 

Wat houdt het onderzoek in?

Binnen dit thema onderzoeken we hoe bewoners omgaan met veranderingen in hun omgeving. Het doel van dit onderzoeksproject is dat stakeholders oog hebben voor burgerinitiatieven en er gebruik van maken om veranderingen te realiseren.

 

Themaleiders

  • Jan Fransen

    Jan Fransen (PhD en MA in development studies) is een deskundige op het vlak van stedelijke economische ontwikkeling en veerkracht bij het Institute of Housing and urban Development Studies (IHS). Hij is als gastonderzoeker op het gebied van stedelijke veerkracht verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS). Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van kleine bedrijven, slimme steden, veerkrachtige gemeenschappen, armoedevermindering en innovatie in opkomende economieën.

  • Annabel Vreeker

    Annabel Vreeker is Assistant Professor in Orthopedagogiek. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen en verbeteren van veerkracht en mentaal welzijn van kwetsbare jongeren. Annabel werkt op dit moment aan verschillende projecten waarin eHealth applicaties worden ingezet om het welzijn en de mentale gezondheid van jongeren te optimaliseren.

De slimme stad moet nu nog inclusief worden

Rotterdam is best veerkrachtig, maar het kan nog veel beter

View of rotterdam
Het doel is om impact te genereren door middel van onderzoek en co-creatie: samen met burgers, sociale ondernemers en beleidsmakers.

VCC en ISS onderzoeken de impact van COVID-19 in Den Haag

Building urban resilience through urban agriculture?

Urban farming as a sustainable solution to cities’ over-dependence on international food chains

Frugal innovation during the COVID-19 pandemic

Finding smart, simple and affordable solutions to overcome resource constraints

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen