Jury en criteria

Criteria en beoordeling

Scripties moeten het komend jaar een hoog wetenschappelijke niveau én aantoonbare (praktische) relevantie hebben voor de stad Rotterdam. Er wordt verwacht dat de relevantie van de scriptie voor Rotterdam expliciet wordt aangetoond door middel van een korte argumentatie van maximaal 150 woorden bij het indienen van de scriptie.

In aanmerking komen masterscripties die in het kalenderjaar 2022 bij de Erasmus Universiteit zijn afgerond en die tenminste het cijfer 8,0 hebben behaald. Gekeken wordt naar wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, leesbaarheid en relevante kennis en inzichten voor professionals en politici. Bij onvoldoende geschikte scripties wordt de prijs niet uitgereikt.

De jury

Een jury van hoogleraren, ambtenaren en een gemeenteraadslid, onder leiding prof.dr. Martijn van der Steen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen