FAME Athena Awards

Erkenning van vrouwelijk talent binnen de EUR-gemeenschap
Corine van der Sande en Hanan el Marroun
Alexander Santos Lima

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Female Academics Moving to Equity (FAME) streven naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwelijk talent. Met de Athena Award wil FAME stafleden en studenten huldigen die vrouwelijk talent binnen de academische omgeving stimuleren en een echt voorbeeld zijn voor anderen.  

De FAME Athena Award wordt elk jaar uitgereikt door de rector magnificus tijdens de dies natalis. De prijs bestaat uit een origineel schilderij van Sofja Wolsky en een door de rector magnificus en de voorzitter van FAME ondertekende oorkonde als erkenning van hun buitengewone bijdragen.

Recente FAME Athena Awards

Bij de beoordeling van het initiatief voor de FAME Athena Award worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Zij leveren een substantiële bijdrage aan de empowerment van vrouwen binnen de EUR.
 • Zij treden op als ambassadeurs voor de erkenning van getalenteerde vrouwen. Daarmee vervullen zij een voorbeeldfunctie voor hun collega's.
 • Zij creëren een inclusieve cultuur waarin divers talent wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

Alle initiatieven binnen de EUR kunnen worden genomineerd voor de FAME Athena Award. Nominaties kunnen van half juli tot half september worden ingediend. Nominaties moeten goed onderbouwd zijn en kunnen worden ingediend bij de secretaris van de jury via fame@eur.nl.

Nominaties dienen het volgende te bevatten:

 • Naam (namen) van de kandidaat (kandidaten) binnen het initiatief
 • Functie(s) van de kandida(a)t(en)
 • Motivatie (inclusief voorbeelden) waarom het initiatief genomineerd is (op basis van de hierboven genoemde criteria

Het dagelijks bestuur en bestuursleden van FAME kunnen niet voor deze prijs worden genomineerd.

De jury zal alle voordrachten zorgvuldig beoordelen en de winnaar van de prijs aanwijzen. De jury bestaat uit 7 leden:

De voorzitter van FAME
De rector magnificus
Een bestuurslid van FAME
Een student van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Een alumna van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Een hoogleraar of decaan van het Erasmus MC
Een lid dat onafhankelijk is van de universiteit

Het is de leden van de jury niet toegestaan de besluitvorming met derden te bespreken.

Bij een voordracht van een panellid vindt de selectieprocedure als volgt plaats: het betreffende panellid verlaat tijdelijk de vergadering tijdens de behandeling van zijn voordracht.

De rector magnificus zal tijdens de dies natalis van de EUR de winnaar van de Athena Award bekendmaken. De prijs bestaat uit een origineel schilderij van Sofja Wolsky en een oorkonde, ondertekend door de rector magnificus en de voorzitter van FAME.

 • Prof. L.H.J. Noordegraaf-Eelens – Voorzitter FAME (Erasmus School of Philosophy)
 • Prof. K.I.M. Rohde (Erasmus School of Economics)
 • Dr. T.M. Bago d’Uva (Erasmus School of Economics)
 • Dr Dorothy Grandia (Rotterdam School of Management)
 • Dr. W. Tieman (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)
 • Dr. F. Violi (Erasmus School of Law)
 • Dr. Gabi Helfert (Rotterdam School of Management)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen