A.A. van Beek Fonds

Belangrijke details

Vereisten
 

 • Je staat minimaal twee jaar geregistreerd bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);
 • Je hoofdstudie vindt plaats aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, niet aan een andere universiteit;
 • Je wilt in het buitenland studeren of stage gaan lopen;
 • Je wenst je studie aan te vullen met een opeenvolgend verblijf van minstens vier weken in Europa en minstens acht weken buiten Europa - in een land waar Nederlands of een verwante taal niet de spreektaal is;
 • Vrijstelling van dit tweejarige vereiste kan worden verleend aan studenten die een masterprogramma volgen aan de EUR. Zij moeten dan in het bezit zijn van een WO-bachelor 3 diploma, respectievelijk kunnen aantonen dat zij het schakelprogramma HBO-WO volledig en met succes hebben afgerond. Zij hebben het WO-bachelor 3 diploma aan een universiteit in Nederland behaald, respectievelijk het schakelprogramma aan EUR gevolgd. In alle andere gevallen zijn de vereisten van twee jaar geldig;
 • Tweede aanvragen (nadat de eerste is toegekend) komen niet in aanmerking voor enige ondersteuning;
 • Je komt in aanmerking voor een extra beurs van de Nederlandse overheid (DUO);
 • Je gaat bij voorkeur voor het eerst op uitwisseling;
 • Je gaat bij voorkeur op uitwisseling buiten Europa.
Nationaliteit
 • Alle nationaliteiten

Deelnemende
faculteit

 • Alle faculteiten

 

Studieniveau

 

 • Bachelor
 • Master

Beurs / Financiering in €

Verschilt per situatie
 

Deadline8 February 2021; 14 June 2021; 1 November 2021. De vertrekdatum moet ten minste zes weken na de deadline zijn.

Meer details & contact gegevens

Website: A.A. van Beek Fonds
Instagram: @aavanbeekfonds
 


Aanvraag - A.A. van Beek Fonds

Volg deze stappen om een aanvraag in te dienen:

 1. De aanvraag pagina op de A.A. van Beek Fonds website licht het proces toe. Hier kunt je het aanvraag- en budgetformulier downloaden;
 2. Voor een aanvraag moeten de volgende informatie en documenten worden aangeleverd:
  - Motivatiebrief;

  - Aanvraagformulier;
  - Budgetformulier;
  - de details en verantwoording van de begroting;
  - Een recente pasfoto;
  - Burgerservicenummer (BSN);
  - Curriculum vitae;
  - een verklaring dat de reis wordt gemaakt in het kader van de opleiding;
  - Een kopie van het EUR-inschrijvingsbewijs;
 3. Nadat wij de vereiste documenten hebben ontvangen, zullen wij je voor je vertrek per e-mail op de hoogte brengen.

Deadline: 8 February 2021; 14 June 2021; 1 November 2021. De vertrekdatum moet ten minste zes weken na de deadline zijn.


Achtergrond informatie

Het doel van de Stichting A.A. van Beek-Fonds is de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door begaafde studenten – en eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken – in de gelegenheid te stellen door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen en voort te zetten. Dit gebeurt door financiële bijdragen te verlenen aan studenten en andere aan de universiteit verbonden personen die:

 • naar het buitenland op uitwisseling of stage gaan;
 • geen tot weinig ervaring in het buitenland hebben;
 • onvoldoende financiële middelen hebben om op uitwisseling te gaan.

Do you have questions?

Feel free to reach out to any of our international officers

We're here for you!

Is living in NL expensive?

Find out more about the costs of living in the Netherlands.

What do I need to pay?

Plan your budget on time

Download the Budget Calculator

Didn't find a scholarship?

Don't worry!

You can also check out loans

Frequently Asked Questions

 • In order to filter out the scholarships you might be able to apply for, take the following steps:

  1. Select on this page your current situation.
   By clicking on one of the situations, the scholarship overview that applies to you will be shown;
  2. All the basic requirements of the scholarship are mentioned in the table of the scholarship overview page. Check for country and region eligibility, study level and faculty specific information;
  3. Click on one of the scholarships for more details;
  4. To apply, follow the given application instructions.
 • Follow the application instructions on the scholarship detail page, by clicking on one of the scholarships in the overview table.

 • In Holland, higher education is subsidized, which means that tuition fees can be kept relatively low, especially compared with the United Kingdom and the United States. Because of this, we do not have an extensive scholarship programme. This doesn't mean we don't have them at all though, so make sure to have a closer look.

 • Your changes are slim, meaning that most students won't gain a scholarship. There are hundreds of new students each year, but there is not an equal amount of scholarships available. Therefore always make sure to have a plan B to cover your finances, in case you won't gain the scholarship.

 • Most of the requirements apply to:

  1. Study results / being an excellent student;
  2. Being able to demonstrate your ambition;
  3. Level of study;
  4. Obtained diplomas;
  5. Country of origin.
 • First, select on the Scholarships and grants page if you're a student planning to study at Erasmus University Rotterdam (EUR) or whether you're already studying at EUR and thinking about going on exchange.

  After selecting one of these options, you'll land on a page with a scholarship overview applicable to your situation.

 • Preparing an application for a scholarship can be time consuming. Deadlines can be as early as January, so make sure to plan ahead. Start looking for scholarships 6-12 months in advance.

 • That depends on the scholarship. The scholarship may be a partial tuition fee waiver which means you still need to pay tuition fee. Please check the criteria of your scholarship carefully.

 • In a lot of cases you will receive the scholarship for only one year. Please check the scholarship criteria carefully to avoid unpleasant surprises. Think about ways to finance your 2nd and/or 3rd year in advance.