Bekijk het studieprogramma

Geschiedenis
Geschiedenisstudent op campus

Het studieprogramma in het kort

Hier vind je een overzicht van alle vakken die je tijdens de bachelor kan volgen. In jaar 1 volgen alle studenten hetzelfde programma, vanaf jaar 2 hangt het programma af van jouw gekozen traject: focus area met minor en stage, focus area met educatieve minor, of focus area met internationale uitwisseling.

Engels en Nederlands

Vanwege het internationale karakter van de bachelor Geschiedenis worden alle hoorcolleges en de literatuur in het Engels aangeboden. Maar alle tentamens en papers moeten in het Nederlands gemaakt worden. In het eerste jaar van de bachelor garanderen we ook Nederlandstalige werkgroepen.

Focus areas

In jaar 2 kies je een van de vier focus areas: Economic History, International Relations, Social History of Cultural History. De focus area bepaalt de richting waarin je gaat afstuderen en bestaat uit een aantal hoofdvakken, methodische vakken en keuzevakken. Daarnaast volgen alle studenten een bachelor thesis class en schrijven ze in het derde jaar een bachelor thesis.

Minor of studeren in het buitenland

In jaar 3 van de bachelor kun je ervoor kiezen om een minor te doen. Binnen een minor volg je een aantal vakken buiten je eigen vakgebied: de ideale kans om je horizon te verbreden, binnen of buiten de faculteit. Je kunt ook kiezen om een half jaar in het buitenland te studeren, bij een van onze partneruniversiteiten. Voor veel studenten is dit een onvergetelijke periode, waarin ze veel leren over een andere cultuur en zichzelf.

Docent worden

Je kunt er ook voor kiezen om een educatieve minor te volgen. Deze minor laat je kennismaken met het beroep van docent in het middelbaar onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Als je de minor succesvol afrondt, krijg je de bevoegdheid om les te kunnen geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.

Introductie video over de Bachelor Geschiedenis door dr. Tina van der Vlies

Bachelor Geschiedenis door dr. Tina van der Vlies

Studie in cijfers

6-12u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
74%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Bachelor 1

Tijdens het eerste jaar van je bachelor volg je één vak per keer. Je volgt deze vakken apart van elkaar, zodat je je volle aandacht bij één vak per keer kunt houden. Je sluit het jaar af met je final paper, waarin je jouw opgedane vaardigheden combineert.

Blok 1

Je bestudeert de geschiedenis vanaf 1500 tot het heden en richt je op de politieke, economische en culturele ontwikkelingen in de westerse en niet-westerse geschiedenis.

Coursecode: CH1101

Meer over dit vak

Je leert welke bronnen je kunt raadplegen voor historisch onderzoek – en waar je ze vindt. Ook leer je om te gaan met onderzoeksdata: hoe organiseer en analyseer je informatie?

Coursecode: CH1104

Meer over dit vak

Blok 2

Je maakt kennis met de geschiedenis van vroegmoderne samenlevingen (1300 – 1750). In deze periode zette de westerse wereld haar eerste stappen richting moderniteit en week daarmee af van de rest van de wereld. Je richt je op onderwerpen als de renaissance en industrialisering.

Coursecode: CH1103

Meer over dit vak

 

Waarom is het belangrijk om geschiedenis te onderzoeken voor onze hedendaagse maatschappij? Die vraag staat centraal in dit vak. Ook geeft dit vak je de handvatten om onderzoek te doen tijdens de rest van je bachelor.

Coursecode: CH1102

Meer over dit vak

 

Blok 3

Je bestudeert de geschiedenis van westerse samenlevingen vanaf 1750. Denk aan thema’s als de welvaartsstaat (die Napoleon introduceerde), de toenemende internationalisering van de economie en de crisis van de democratie in periodes tussen oorlogen.

Coursecode: CH1105

Meer over dit vak

Sociologische theorieën vormen vaak een interessant startpunt voor historisch onderzoek. Je leert daarom de belangrijkste concepten uit de sociologie kennen. Ook leer je hoe je deze concepten in een historische context kunt plaatsen.

Coursecode: CH1106

Meer over dit vak

Blok 4

Een reis door de geschiedenis van Nederland, van de middeleeuwen tot nu. Niet alleen kijk je naar wat er nu eigenlijk ‘typisch Nederlands’ is, maar ook naar de positie van Nederland in de wereldgeschiedenis. Je richt je op thema’s als het (de)kolonisatie, het liberalisme, secularisering en multiculturalisme.

Course code: CH1107

Meer over dit vak

In dit vak ontwikkel je je schrijfvaardigheid. Je schrijft een academisch paper van 4000 woorden en wordt tijdens alle stadia van het schrijven begeleid.

Course code: CH1108

Meer over dit vak

Bachelor 2

In jaar twee personaliseer je jouw bachelor door het kiezen van een van de vier focus areas: Economic History, International Relations, Social History of Cultural History. De focus area bepaalt de richting waarin je gaat afstuderen.

Blok 1

Focus Areas: Economic History, International Relations

Binnen deze cursus maak je kennis met het studieveld van internationale betrekkingen en de machtsverhoudingen in de wereld. Er wordt dieper ingegaan op de theorieën die hierbij horen en hoe dit in verband staat met de economische globalisering sinds de negentiende eeuw.

Coursecode: CH2201

Meer over dit vak

Focus Areas: alle
Je leert hoe kwantitatieve historische data kunt verzamelen, analyseren en presenteren. Je leert de data te interpreteren en gaat zelf aan de slag met statistisch onderzoek.

Coursecode: CH2216

Meer over dit vak

Blok 2

Focus Areas: Economic History, International Relations
Je bestudeert de constant veranderende relaties tussen multinationals en nationale overheden. Je leert de huidige ontwikkelingen van deze relaties te plaatsen in een historische context.

Coursecode: CH2202

Meer over dit vak

Focus Areas: Cultural History, Social History
In deze cursus leer je historische representaties (zoals monumenten, tentoonstellingen en herdenkingen) op een kritische manier te bekijken. Aan de hand van interessante casussen wordt de politieke en sociale impact van deze historische representaties besproken.

Coursecode: CH2208

Meer over dit vak

Focus Areas: alle
In het tweede blok kies je binnen je gekozen focus area een keuzevak. Je hebt de keuze uit verschillende cursussen van Geschiedenis en andere disciplines van de Erasmus Universiteit.

Blok 3

Focus Areas: Economic History, Social History
In deze cursus leer je welke economieën in opkomst zijn en welke effecten dit heeft op arbeidsverdeling in de wereld. Dit doe je aan de hand van verschillende historische casussen.

Coursecode: CH2203

Meer over dit vak

Focus Areas: International Relations, Cultural History
Hoeveel generaties zijn er nodig voordat een migrant ergens thuishoort? Welk paspoort is het meest geaccepteerde ter wereld – en waarom is dit onrechtvaardig? De geschiedenis van verschillende modellen van kosmopolitisch en nationaal burgerschap staat centraal om deze vragen te beantwoorden.

Course code: CH2205

Meer over dit vak

Focus Areas: alle
Deze cursus borduurt voort op de theoretische kwesties die zijn besproken in de cursus Rethinking History 1. Er wordt ingegaan op de filosofie van geschiedenis en op historiografie (de geschiedenis van het schrijven over geschiedenis).

Coursecode: CH2217

Meer over dit vak

Blok 4

Focus Areas: Economic History, Social History

Je leert hoe economische ongelijkheid door wetenschappers uit verschillende stromingen en periodes werd benoemd. Daarnaast onderzoek je hoe economische welvaart en ongelijkheid met elkaar in verband staan doorheen de geschiedenis.

Coursecode: CH2204

Meer over dit vak

Focus Areas: International Relations, Cultural History
Je bestudeert de verschillende concepten en definities van religies en religieuze organisaties. Als student leer je hoe je kan onderzoeken hoe religies zich aanpasten en vorm gaven historische veranderingen.

Coursecode: CH2206

Meer over dit vak

Focus Areas: alle
In het vierde blok kies je binnen je gekozen focus area een keuzevak. Je hebt de keuze uit verschillende cursussen van Geschiedenis en andere disciplines van de Erasmus Universiteit.

Bachelor 3

Het derde jaar van de bachelor biedt drie verschillende mogelijkheden. Je kan een minor volgen in combinatie met een stage, kiezen voor de educatieve minor of een halfjaar in het buitenland studeren. Je sluit je bachelor af met het schrijven van je bachelor thesis waarbij je alles samenbrengt wat je de afgelopen jaren hebt geleerd.  Lees meer over de verschillende mogelijkheden op de ‘Tijdens je studie’ pagina.

Blok 1

Wanneer je kiest voor een minor en stage
In het derde jaar kun je een minor volgen. Hierdoor leer je over de grenzen van je eigen studie heen te kijken. Ook kan een minor een goede voorbereiding zijn op een specifieke master.

Bij het traject met educatieve minor
Deze minor laat je kennismaken met het beroep van docent in het middelbaar onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Als je de minor succesvol afrondt, krijg je de bevoegdheid om les te kunnen geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.

Bij het traject met een internationale uitwisseling
Tijdens het derde jaar krijg je de kans om een semester (twee blokken) op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je kunt kiezen uit verschillende partneruniversiteiten binnen en buiten Europa.

Blok 2

Wanneer je kiest voor een minor en stage
Als historicus bezit je specifieke vaardigheden. In deze cursus leer je hoe je jouw skills kunt inzetten na je studie in de maatschappij en op de werkvloer.

Coursecode: CH3051

Meer over dit vak

Wanneer je kiest voor een minor en stage
Doorloop je het traject waarbij je kiest voor een minor en stage, dan krijg je in blok 2 de Bachelor Thesis Class. Daarin leer je een kleinschalig historisch onderzoek op te zetten voor je bachelor thesis. De Bachelor Thesis Class richt zich op de Focus Area die je gekozen hebt.

Bij het traject met educatieve minor
Tijdens deze educatieve stage ga je de kennis en vaardigheden die je tijdens je minor hebt opgedaan toepassen in de praktijk.

Bij het traject met een internationale uitwisseling
Tijdens het derde jaar krijg je de kans om een semester (twee blokken) op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je kunt kiezen uit verschillende partneruniversiteiten binnen en buiten Europa.

Blok 3

Wanneer je kiest voor een minor en stage
Doorloop je het traject waarbij je kiest voor een minor en stage, dan schrijf je tijdens het derde blok van dit jaar je bachelor thesis.

Coursecode: CH3100

Meer over de bachelor thesis

Bij het traject met educatieve minor of bij internationale uitwisseling
Kies je voor het traject met een educatieve minor, of ben je in het eerste semester op uitwisseling gegaan, dan krijg je in blok 3 de Bachelor Thesis Class. In de Bachelor Thesis Class leer je om onder begeleiding een kleinschalig historisch onderzoek op te zetten voor je bachelor thesis. De Bachelor Thesis Class richt zich op de Focus Area die je gekozen hebt.

Bij een focus area met een educatieve minor of bij internationale uitwisseling
In het derde blok kies je binnen je gekozen focus area een keuzevak. Je hebt de keuze uit verschillende cursussen van Geschiedenis en andere disciplines van de Erasmus Universiteit.

Blok 4

Wanneer je kiest voor een minor en stage
Doorloop je het traject met een minor en stage, dan loop je stage in het laatste blok van jaar 3. Alle historische kennis en alle vaardigheden die je tijdens je bachelor hebt opgedaan, kun je nu toepassen. Je ervaart tijdens deze stage hoe het is om te werken in een organisatie. Studenten kunnen terecht komen bij overheidsinstellingen, historische instituten, musea of bedrijven. Ook bouw je zo aan je professionele netwerk.

Bij een focus area met educatieve minor of bij internationale uitwisseling
Bij het traject met educatieve minor of bij een internationale uitwisseling, dan schrijf je je bachelor thesis in het laatste blok van jaar 3. 

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen