Gezondheidswetenschappen, BMG

Toelatingseisen voor Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG

Toelatingseisen

Vwo-profiel

Alle vwo-profielen met wiskunde bieden toelating tot de bachelor.

Hbo/wo propedeuse of einddiploma

Ook met een propedeuse of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding kun je je voor Gezondheidswetenschappen, BMG inschrijven. Je moet wel wiskunde op vwo-niveau hebben gehaald. 

Bij een propedeuse van een erkende hbo-opleiding geef dan in Studielink aan dat de toelaat gevende vooropleiding HBO is.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg afgerond, dan geldt er een andere deadline (zie Feiten & Cijfers). Voor vragen neem contact op met het Admissions Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

21 jaar of ouder

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je in bepaalde gevallen toch de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, BMG volgen. Je moet dan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je het niveau van de opleiding aankunt. Meer informatie vind je hier.

Wiskunde

Let wel op dat je wiskunde op vwo-niveau moet beheersen voor aanvang van de bachelor. Je kunt je gewoon aanmelden voor de bachelor, ook al ben je nog niet in het bezit van je wiskundecertificaat. Vermeld wel bij inschrijving dat je bezig bent om het te halen en dat je op het moment van aanvang van de bachelor in het bezit zult zijn van het wiskundecertificaat. Als je het certificaat hebt ontvangen, stuur je hier een kopie van naar hetzelfde adres als waar je je hebt aangemeld.

Er zijn verschillende manieren om jouw wiskunde op te halen.

 • Deficiëntietoets wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

  Je kunt een deficiëntietoets wiskunde maken bij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Als je een voldoende haalt voor deze toets, krijg je een getuigschrift waarmee je kunt aantonen dat jouw wiskundekennis op het vereiste niveau is. N.B. De deficiëntietoets aan de EUR omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op de toets.
  » Klik voor meer informatie op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum.
 • De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)

  De Centrale Commissie biedt het Voortentamen Wiskunde aan. Als je het tentamen met een voldoende behaalt, krijg je een testimonium waarmee je aantoont dat jouw wiskundekennis op voldoende niveau is. N.B. Het Voortentamen Wiskunde omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op het tentamen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van De Centrale Commissies Voortentamen.
 • Boswell-Bèta

  Boswell-Bèta (voorheen James Boswell Instituut) biedt verschillende mogelijkheden aan om je wiskundekennis op te halen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van het Boswell-Bèta.