Toelating

Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG

Toelatingseisen


Vwo-profiel

Alle vwo-profielen met wiskunde bieden toelating tot de bachelor.

Als je economie in je eindexamenpakket had, heb je een kleine voorsprong ten opzichte van andere studenten. Statistiek is een belangrijk onderdeel van de bachelor Gezondheidswetenschappen. Houd er ook rekening mee dat een deel van de stof Engels is.

Hbo propedeuse

Ook met een propedeuse van een erkende hbo-opleiding kun je je voor Gezondheidswetenschappen, BMG inschrijven. Je moet wel wiskunde in het eindexamenpakket van jouw vooropleiding havo of vwo hebben; ben je vanuit het mbo doorgestroomd naar de hbo, dan is een succesvolle voltooiing van de wiskunde-deficiëntietoets vereist. Als je economie in je eindexamenpakket had, heb je een kleine voorsprong ten opzichte van andere studenten. Statistiek is een belangrijk onderdeel van de bachelor Gezondheidswetenschappen. Houd er ook rekening mee dat een deel van de stof in het Engels is.

Hbo diploma of wo-bachelor

Beschik je over een einddiploma van een erkende hbo-opleiding of wo-bachelor die niet direct toelaatbaar is tot onze masters, dan is de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG een mogelijkheid voor je.

Buitenlandse diploma

Heb je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg afgerond, dan geldt er een andere deadline (zie Feiten & Cijfers). Voor vragen neem contact op met het Admissions Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

21 jaar of ouder

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je in bepaalde gevallen toch de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, BMG volgen. Je moet dan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je het niveau van de opleiding aankunt. Meer informatie vind je hier.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen