ERS

De commissie OOS / ERS is een vaste adviescommissie van de Universiteitsraad. Onderwerpen die vallen onder Onderwijs, Onderzoek of Studentenzaken worden in de commissie OOS / ERS voorbereid, meestal twee weken voordat de Overlegvergadering van de Universiteitsraad met het College van bestuur plaatsvindt. De Commissie bestaat uit zes studentleden en zes personeelsleden uit de Universiteitsraad. Traditioneel wordt de commissie voorgezeten door een studentlid.

Het College van Bestuur wordt in de commissievergadering vertegenwoordigd door de directeur van het SSC OOS, vergezeld van een of meerdere beleidsambtenaren. Deze opzet biedt de mogelijkheid in detail en uitvoerig in te gaan op een bepaald onderwerp, veelal met de direct bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Zodoende kan de Universiteitsraad zich in de Overlegvergadering beperken tot het voeren van een discussie op hoofdlijnen.

Onderwerpen die in de commissie aan bod komen zijn bijvoorbeeld de instellingscollegegelden, Nominaal = Normaal, wetenschappelijke integriteit en de instelling of opheffing van opleidingen aan de EUR.  De leden van de commissie OOS / ERS zijn:

Studentleden

Personeelsleden

Wies Bontje
Daniel Sieczkowski
Abdurrahman Calkin
Nadine Nieuwstad
Mark van Leeuwen
Yullia Ponomarenko

dr. J.J.A.M. Schenk (Jacqueline)
dr. H.A. Krop (Henri)
dr. J.M. Engelbert (Jiska)
dr. L.J. Pegler (Lee)

dr. M. Buljac (Martina)

Mocht u op onderwerpen die met onderzoek, onderwijs en studentenzaken te maken hebben opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met de Universiteitsraad!