Digital Auditing

1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Programma
4. Docenten
5. Informatie
6. Contact
7. inschrijven

1. Inleiding

Digital auditing is de verzamelnaam voor het gebruik maken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt bij de accountantscontrole. Het heeft niet alleen betrekking op het gebruik met behulp van IT-toepassingen en data-analyse in de audit, auditing with IT, maar ook op het auditen van IT-toepassingen zelf, ‘auditing of IT’, wat traditioneel in samenwerking wordt gedaan met de IT-auditor. De nadruk in dit programma ligt op ‘auditing with IT’.

Naarmate cliënten meer gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie neemt de effectiviteit van een digitale audit toe. In deze situaties kunnen meer data elektronisch worden ontsloten, kunnen systemen beter (continu, op afstand) worden gemonitord, en kunnen allerlei IT-toepassingen voor data-analyse in de audit worden ingezet. De keerzijde hiervan is dat in de audit meer aandacht dient te worden besteed aan cybersecurity, onder meer omdat in de audit zwaar gesteund zal worden op datacommunicatie, bijvoorbeeld via cloud-toepassingen. Een digitale audit wordt niet alleen vanuit effectiviteitsoogpunt aantrekkelijker, maar zal in bepaalde situaties ook noodzakelijk zijn. Sommige organisaties bestaan immers volledig uit, of dankzij IT-toepassingen.

Het programma is opgezet door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Samenwerking op de inhoud is gezocht met andere universitaire opleidingen waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University. Elk programma heeft en behoudt echter zijn eigen identiteit.

2. Doelgroep

De doelgroep van het programma bestaat uit registeraccountants van (interne) accountantsorganisaties met een ruime werkervaring als accountant. Bij deze RA’s speelt de vraag: ‘Ben ik in deze tijd van technologische ontwikkelingen in het beroep nog wel up to standard?’ Het programma is naast openbare accountants ook relevant voor accountants in business (‘What to expect when expecting the auditor’) en interne accountants.

3. Programma

Het beroepsprofiel van de controlerend accountant is leidend bij de opzet van het programma. Het Digital Auditing Framework vormt de basis voor het programma.

In dit framework wordt een aanzet gegeven tot een beroepsprofiel van de controlerend accountant waarin hij/zij in de audit intensief gebruik maakt van IT en de daarop gebaseerde data-analyse-instrumenten. Dit stelt de controlerend accountant in staat het werk van de IT-auditor in zijn team inhoudelijk te beoordelen en hierover in dialoog te treden met de IT-auditor alsmede met de cliënt. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat het deskundigheidsniveau van de digital auditor zowel het onderdeel ‘auditing with IT’ als het onderdeel ‘auditing of IT’ betreft.

Het programma volgt het framework van rechts naar links (van IT naar business) met uitzondering van de eerste bijeenkomst die een algemene introductie vormt en daartoe het framework introduceert. Het programma is vooral gericht op ‘closing the gap’ voor de huidige generatie RA’s als extra zetje in de rug om de nieuwe technologieën in de audit te benutten.

Tijdens de colleges wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp data-analyse en de praktische toepassingen hiervan in de audit. Aan de hand van een real life casus die steeds terugkomt wordt expliciet stilgestaan bij de do’s en don’ts bij het verkrijgen en vaststellen van de betrouwbaarheid van data en het gebruik van data bij de risicoanalyse, process mining en bij gegevensgerichte werkzaamheden. Er wordt dus niet alleen stil gestaan bij de theorie, maar we gaan ook daadwerkelijk aan de slag met de data zelf.

Naar boven

4. Docenten

Tijdens de bijeenkomsten is er naast de gastsprekers (de IT- en data-experts, de ‘digital’ component) telkens een accountant als docent aanwezig om de vertaalslag te maken naar de belevingswereld van de accountant (de ‘auditing’ component). Daarnaast geeft bij elke bijeenkomst ook één van de aan dit programma verbonden hoogleraren acte de présence. Het doel is steeds om de concrete vertaling te kunnen maken naar de uitdagingen die op dit moment spelen ten aanzien van de inzet van data-analyse of andere digital auditing tools in de controle.

Onze vaste docenten zijn:

 • Prof.dr. Auke de Bos RA - Hoogleraar Financial Auditing
 • Prof.dr. Eddy Vaassen RA - Hoogleraar Internal Control & Accounting Information Systems
 • Drs. Niels van Groenendael RA - Docent Financial Auditing en Digital Auditing
 • Bart van den Bergh MSc RA - Docent Financial Auditing & inhoudelijk coördinator
 • Patrick Frijns RE RA CISA - Docent praktijkcasus

Daarnaast zijn bij de opleiding diverse deskundigen betrokken.

5. Informatie

Het programma wordt in 2021 aangeboden in het najaar. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt van 14:00 tot 20:15 uur. Tussendoor wordt een lichte maaltijd aangeboden aan de deelnemers.

#Bijeenkomst Datum najaar 2021
1Setting the Scene: Het Digital Auditing Framework Dinsdag 12 oktober 2021
2The IT audit approach: IT-innovaties / Security / Cyber Dinsdag 2 november 2021
3Planning the digital audit: begrip van de IT-omgeving en risicoanalyse Dinsdag 9 november 2021
4Using the data: Verkrijgen van data en vaststellen van betrouwbaarheid Dinsdag 16 november 2021
5Assessing (digital) Internal Control: Toetsen interne beheersingsmaatregelen (Process Mining) Dinsdag 23 november 2021
6Substantive testing & data analyses: Gegevensgerichte werkzaamheden Dinsdag 30 november 2021
7Evaluation of (digital) findings: Evalueren en concluderen (inclusief verslaggeving) Dinsdag 7 december 2021
8Reporting and communicating (digital) conclusions: Rapportage en presentatie aan management en TCWG Dinsdag 14 december 2021

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma op details gewijzigd worden.

Voertaal en groepsgrootte

De voertaal van het programma is in de basis de Nederlandse taal. De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De bijeenkomsten zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Deelnamekosten

De kosten voor dit programma inclusief alle diners, drankjes, documentatie en parkeerkaarten tijdens de 8 bijeenkomsten bedragen €5.000,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Het is niet mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen.

Locatie

Alle bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats op bijzondere en inspirerende locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein. Indien vanwege COVID-19 geen ruimte op de campus kan worden gereserveerd, wordt uitgeweken naar een geschikte locatie in omgeving Rotterdam. 

6. Inschrijven

U kunt het inschrijfformulier voor Digital Auditing hier downloaden.

Het formulier is digitaal invulbaar. Inschrijving vindt plaats door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per mail aan ons te retourneren: esaa-acc@ese.eur.nl.

7. Contact

Voor alle praktische vragen over het Executive Program kunt u zich richten tot

Opleidingscoördinatiecentrum

Opleidingscoördinatiecentrum Accountancy

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Kamer
M5-21
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam - Van der Goot Building
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen