Digital Auditing | Executive Program

Professionals in een zaaltje delen informatie met elkaar over de Digital Auditing-opleiding

Als er één vakgebied is dat continu aan verandering onderhevig is, dan is het IT wel. Bovendien raken deze changes niet alleen IT zelf, maar ook alle expertises die gebruik maken van IT. Zo ook Digital Auditing. De term ‘Digital Auditing’ staat voor het gebruikmaken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt bij de accountantscontrole. Dit heeft betrekking op zowel het gebruik van IT-toepassingen en data-analyse in de audit, auditing with IT, als ook op het auditen van IT-toepassingen zelf, auditing of IT, wat traditioneel in samenwerking wordt gedaan met de IT-auditor. In het Executive Program Digital Auditing ligt de nadruk op auditing with IT.

Professional schudt de hand van een deelnemer na het afsluiten van een presentatie

Waarom dit Executive Program?

Bedrijven en organisaties maken steeds meer gebruik van informatie- en communicatie-technologie, waardoor de effectiviteit van een digitale audit toeneemt. Immers, er kan meer data elektronisch worden ontsloten en systemen kunnen beter (continu en op afstand) worden gemonitord. Ook kunnen er allerlei IT-toepassingen voor data-analyse in de audit worden ingezet. In de audit wordt er dus zwaar geleund op datacommunicatie, bijvoorbeeld via cloud-toepassingen. Hierdoor wordt een digitale audit niet alleen vanuit effectiviteitsoogpunt aantrekkelijker, maar in bepaalde situaties ook noodzakelijk: sommige organisaties bestaan immers volledig uit, of dankzij IT-toepassingen. Dit betekent een extra dimensie voor het beroep van Registeraccountant. Na het Executive Program beschikt de RA over:

  • De nieuwste IT-toepassingen voor data-analyse in de audit
  • De laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in relatie tot digital auditing
  • Digital Auditing-technieken die direct toegepast kunnen worden in de praktijk
  • Alle updates betreffende digitale veiligheid in relatie tot accountancy in beeld
  • De juiste tools om tijdens een audit aandacht te besteden aan cybersecurity
  • Nieuwe inzichten om in te spelen op de mogelijkheden van cloud-toepassingen

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
De kosten voor dit exclusieve programma inclusief alle diners, drankjes, documentatie en parkeerkaarten tijdens de 8 bijeenkomsten bedragen € 5.250,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Het is niet mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen.

Locatie
Alle bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats op bijzondere en inspirerende locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein. Indien er geen ruimte op de campus kan worden gereserveerd, wordt uitgeweken naar een geschikte locatie in (de omgeving van) Rotterdam.

Uiteraard is er een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam beschikbaar.

Voertaal en groepsgrootte
De voertaal van het programma is in de basis de Nederlandse taal. De groepsgrootte is maximaal 25 personen, zodat de bijeenkomsten een interactief karakter hebben en er ruimte is voor onderlinge discussie.

Het programma Digital Auditing is opgezet door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Op het gebied van de inhoud zoeken we de samenwerking op met andere universitaire opleidingen waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University. Elk programma heeft en behoudt echter zijn eigen identiteit.

Bij de opzet van het Executive Program Digital Auditing is het beroepsprofiel van de Controlerend Accountant leidend. Het Digital Auditing Framework vormt de basis voor het programma. Na het succesvol afronden van het programma, is de deelnemer als Digital Auditor in staat om aan de hand van intensief gebruik van IT en de daarop gebaseerde data-analyse-instrumenten tijdens de audit proactief de dialoog aan te gaan met de cliënt. Tevens is de Digital Auditor in staat om het werk van de IT-auditor te beoordelen. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat het deskundigheidsniveau van de Digital Auditor zowel het onderdeel ‘auditing with IT’ als het onderdeel ‘auditing of IT’ betreft.

Het programma volgt het framework van rechts naar links (van IT naar business) met uitzondering van de eerste bijeenkomst: dat is een algemene introductie. Het curriculum is verder vooral gericht op closing the gap voor de huidige generatie Register Accountants (RA’s); ter ondersteuning van het gebruik van nieuwe technologieën in de audit.

Tijdens de colleges staan we uitgebreid stil bij het onderwerp data-analyse en de praktische toepassingen hiervan in de audit. Aan de hand van een real life casus bespreken we expliciet de do’s en don’ts bij het verkrijgen en vaststellen van de betrouwbaarheid van data. Ook het gebruik van data bij de risicoanalyse, process mining en bij gegevensgerichte werkzaamheden komt aan bod. We gaan dus niet alleen in op de theorie, maar we gaan ook daadwerkelijk aan de slag met de data zelf.

(Gast)sprekers
Bij alle bijeenkomsten is er naast de (gast)sprekers (de IT- en data-experts, de digital component) telkens een accountant als docent aanwezig om de vertaalslag te maken naar de belevingswereld van de accountant (de auditing component). Ook geeft er steeds één van de aan dit programma verbonden hoogleraren acte de présence. Met deze invulling van het programma maken wij steeds de concrete vertaling naar de uitdagingen die op dit moment spelen ten aanzien van de inzet van data-analyse of andere digital auditing tools in de controle. Onze vaste docenten zijn:

Prof. dr. Auke de Bos RA - Hoogleraar Financial Auditing
Prof. dr. Eddy Vaassen RA - Hoogleraar Internal Control & Accounting Information Systems
Drs. Niels van Groenendael RA - Docent Financial Auditing en Digital Auditing
Bart van den Bergh MSc RA - Docent Financial Auditing & inhoudelijk coördinator
Patrick Frijns RE RA CISA - Docent praktijkcasus

Daarnaast zijn bij de opleiding diverse andere deskundigen betrokken.

Programmaleiding
Het Executive Program Digital Auditing wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van het programma is Prof. dr. A. (Auke) de Bos RA, de coördinatie is in handen van Elja de Jong en Linda Post.

Het programma wordt in 2023 aangeboden in het voorjaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt van 14:00 tot 20:15 uur; tussendoor wordt een lichte maaltijd aangeboden aan de deelnemers. 

Doelgroep
Het Executive Programma Digital Auditing van de Erasmus Universiteit Rotterdam is geschikt voor Register Accountants/Registeraccountants van (interne) accountantsorganisaties met een ruime werkervaring als Accountant. Bij deze RA’s speelt de vraag: ‘Ben ik in deze tijd van technologische ontwikkelingen in het beroep nog wel up to standard?’ Het programma is behalve voor Openbare Accountants ook relevant voor Accountants in Business (‘What to expect when expecting the auditor’) en Interne Accountants.

Alle deelnemers ontvangen na afronding een certificaat van deelname vanuit Erasmus Economics & Business Executive Education, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Elja de Jong MSc en drs. Linda Post

Program Coordinators

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building - Kamer M5-21
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Digital Auditing? Check onderstaande blogs!

Data volgens de menselijke maat

Foto van enen en nullen waarvan sommige een rood gekleurd hart vormen

Audit met data is de toekomst

Professional raakt het touchscreen van een tablet aan

Afstudeeropdracht IT-Auditing

Student zit voor zijn laptop en bestudeert de informatie op het scherm

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen