Digital Auditing

1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Programma
4. Docenten
5. Informatie
6. Contact en inschrijven
 

1. Inleiding

Digital auditing is het bij de accountantscontrole gebruik maken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt. Digital auditing heeft niet alleen betrekking op het gebruiken van IT-instrumenten in de audit (‘auditing with IT’), maar ook op het auditen van IT-toepassingen (‘auditing of IT’) wat traditioneel het domein is van de IT auditor. De nadruk in dit programma ligt op de ‘auditing with IT’.

Naarmate processen bij cliënten meer gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie zal een digitale audit effectiever kunnen worden uitgevoerd doordat meer data elektronisch kunnen worden ontsloten en systemen beter (continu, op afstand) kunnen worden gemonitord. De keerzijde hiervan is dat in de audit uitgebreider aandacht dient te worden besteed aan cybersecurity, onder meer omdat in de audit zwaar gesteund zal worden op datacommunicatie via allerlei cloud toepassingen. Dit betekent dat een digitale audit niet alleen vanuit effectiviteitsoogpunt aantrekkelijker wordt, maar ook noodzakelijker wordt naarmate in processen bij cliënten meer gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie.

Het programma is opgezet door ESAA. Het betreft een samenwerking tussen de RA-opleiding, het Erasmus Center of Data Analytics (ECDA) en de IT-Auditing & Advisory opleiding. Samenwerking op de inhoud is gezocht met andere Universitaire opleidingen waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University. Elk programma heeft en behoudt echter zijn eigen identiteit.

2. Doelgroep

De doelgroep van het programma bestaat uit RA’s van (interne) accountantsorganisaties met een ruime werkervaring als accountant. Bij deze accountants speelt de vraag: ‘Ben ik in deze tijd van technologische ontwikkelingen in het beroep nog wel ‘up-to-standard’.

3. Programma

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten.
Grofweg zijn er vier blokken te onderkennen:

Dag 1 t/m 3IT landschap
Dag 4 t/m 6Data Analyse
Dag 7Cyber
Dag 8Integratiecollege/grande finale

Het beroepsprofiel van de controlerend accountant is leidend geweest bij het samenstellen van het programma. Het Digital Audit Framework is de basis voor het programma.

Digital Auditing Framework

In dit Framework wordt een aanzet gegeven voor een beroepsprofiel van de controlerend accountant waarin hij/zij in de audit intensief gebruik maakt van IT en de daarop gebaseerde data-analyse instrumenten, en die tevens een zodanige kennis op het terrein van de traditionele IT audit heeft dat hij het werk van de IT auditor in zijn team inhoudelijk kan beoordelen en daarover in dialoog met de IT auditor alsmede met de cliënt kan gaan. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat het deskundigheidsniveau van de digital auditor zowel het onderdeel ‘auditing with IT’ als het onderdeel ‘auditing of IT’ betreft.

Het programma is naast openbare accountants ook relevant voor accountants in business (‘What to expect when expecting the auditor’) en interne accountants.

Het programma volgt het Framework van rechts naar links (van IT naar business) met uitzondering van Sessie 1 die een algemene introductie vormt en daartoe het framework introduceert.

Het programma is vooral gericht op ‘closing the gap’ voor de huidige generatie RA’s als extra zetje in de rug om de nieuwe technologieën in de audit te benutten.

Hieronder worden de verschillende dagen van het programma verder uitgewerkt:

Dag 1, 17 september 2019: Setting the scene
Na kennismaking met elkaar en het programma, starten we met de ontwikkelingen op het gebied van data-analyse in de audit. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de samenwerking tussen de Accountant en IT Auditor/Data analist volgens het digital audit framework dat de basis is voor deze opleiding.

Dag 2, 24 september 2019: IT Innovaties in control
Op dag 2 breiden we de kennis van de controlerend accountant uit met betrekking tot IT innovaties en de beheersingsaspecten daarvan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: Cloud computing, Artificial intelligence, Robotic process automation, Blockchain, Internet of things, Data governance en IT control.

Dag 3, 1 oktober 2019: Digital Risk Management
Op dag 3 gaan we in op het onderwerp digital risk management en de beheersingsaspecten daarvan. Aan de orde komen onderwerpen als: Algorithms versus humans en Digital risk identification en Controls.

Dag 4, 8 oktober 2019: Theorie data analyse
Op dag 4 behandelen we de theorie rondom data analyse in de verschillende fasen van de audit en de audit van algoritmes. Daarnaast besteden we aan dacht aan het onderwerp data ethics.

Dag 5, 29 oktober 2019: Data analyse tools
Dag 5 is Tools day. Deze dag staan de data analyse tools in de audit en de software development platforms waarop die tools worden ontwikkeld centraal. Hierbij gaan we in op onderwerpen als ‘data cleaning’, ‘tidy data’ en ‘the grammar of graphics for data visualisation’ en gaan we hands-on aan de slag met R.

Dag 6, 5 november 2019: Toepassingen data analyse
Op dag 6 gaan we dieper in op de verschillende toepassingen van data analyse waarbij de nadruk zal liggen op Process Mining. Daarnaast zullen we op deze dag aandacht besteden aan het rapporteren in management letter over kwaliteit van data en IT.

Dag 7, 12 november 2019: Cybersecurity
Op dag 7 staat Cybersecurity en de beheersingsaspecten daarvan centraal en worden onderwerpen behandeld als: audit van cyber risico’s en cybersecurity controls, hacking, virussen, internet of things en de audit implicaties van distributed ledger technologies.

Dag 8, 19 november 2019: Integratiecollege/Grande finale
Op de laatste dag van dit programma zullen we ingaan op de toepassing bestaande kennis van de controlerend accountant op digitale bedrijfsmodellen. Dit zullen we doen aan de hand van casussen en vertaling daarvan naar de eigen praktijksituatie.

Naar boven

4. Docenten

Wij vinden het belangrijk dat tijdens de collegedagen steeds een accountant als docent aanwezig is die de vertaalslag kan maken van de colleges van de IT- en data-experts (de ‘digital’ component) naar de belevingswereld van de accountant (de ‘auditing’ component). Dit betekent dat we uitgaan van een dubbele bezetting: een docent vanuit de Financial Auditing opleiding van ESAA en een IT- en data-expert. Tijdens de colleges zal minimaal een van de aan dit programma verbonden hoogleraren acte de presence geven. Doel is steeds de concrete vertaling te kunnen maken naar de uitdagingen die op dit moment spelen ten aanzien van inzet data analyse of andere digital auditing tools in de controle.

Docenten zijn onder meer:

  • prof. dr. Auke de Bos RA
  • prof. dr. Eddy Vaassen RA
  • prof. dr. Peter Eimers RA
  • dr. Iuliana Sandu,
  • drs. Niels van Groenendael RA

Auke de Bos en Eddy Vaassen zijn tevens de Program Directors voor deze opleiding.

De inhoudelijke coördinatie van het programma wordt uitgevoerd door drs. Menno Vreeke RE RA

5. Informatie

Het programma start in september 2019.

Data
De cursusdagen zijn dinsdag 17, 24 september, 1, 8, 29 oktober en 5, 12 en 19 november, steeds van 14:00-20:00.

Tussendoor wordt een lichte maaltijd aangeboden aan de cursusdeelnemers. Het is niet mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen. Enkele programma-onderdelen zullen in het Engels verzorgd worden.

Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 30 cursisten.

Deelnamekosten
De prijs voor het volledige programma is € 5.000,-, vrij van BTW. 
Het programma levert 40 PE-uren. op.

Locatie
Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam. 

6. Contact en Inschrijven

Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier aan ons te retourneren. U kunt het inschrijfformulier voor Digital Auditing hier downloaden.

Voor alle praktische vragen over het Executive Program kunt u zich richten tot de Program Coordinator:

Opleidingscoördinatiecentrum

E-mailadres
Telefoon
010-4082244
Kamer
M5-21
Ruimte
Van der Goot Building | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland

  • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Het gehele programma levert in totaal 40 PE-uren op.