Digital Auditing

1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Programma
4. Docenten
5. Informatie
6. Contact
7. inschrijven

 

1. Inleiding

Digital auditing is de verzamelnaam voor het gebruik maken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie bieden bij de accountantscontrole. Digital auditing heeft niet alleen betrekking op het gebruik van IT-instrumenten in de audit, auditing with IT, maar ook op het auditen van IT-toepassingen, ‘auditing of IT’, wat traditioneel het domein is van de IT-auditor. De nadruk in dit programma ligt op ‘auditing with IT’.

Naarmate processen bij cliënten meer gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie kan een digitale audit effectiever worden uitgevoerd omdat meer data elektronisch kan worden ontsloten en systemen beter (continu, op afstand) kunnen worden gemonitord. De keerzijde hiervan is dat in de audit uitgebreider aandacht dient te worden besteed aan cybersecurity, onder meer omdat in de audit zwaar gesteund zal worden op datacommunicatie via allerlei cloud-toepassingen. Dit betekent dat een digitale audit niet alleen vanuit effectiviteitsoogpunt aantrekkelijker wordt, maar ook noodzakelijker.

Het programma is opgezet door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Het betreft een samenwerking tussen de Post-Master opleiding tot Registeraccountant, het Erasmus Center of Data Analytics (ECDA) en de opleiding IT-Auditing & Advisory. Samenwerking op de inhoud is gezocht met andere universitaire opleidingen waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University. Elk programma heeft en behoudt echter zijn eigen identiteit.

2. Doelgroep

De doelgroep van het programma bestaat uit registeraccountants van (interne) accountantsorganisaties met een ruime werkervaring als accountant. Bij deze RA’s speelt de vraag: ‘Ben ik in deze tijd van technologische ontwikkelingen in het beroep nog wel up to standard?’ Het programma is naast openbare accountants ook relevant voor accountants in business (‘What to expect when expecting the auditor’) en interne accountants.

3. Programma

Het beroepsprofiel van de controlerend accountant is leidend bij de opzet van het programma.
Het Digital Audit Framework vormt de basis voor het programma.

Digital Auditing Framework

In dit framework wordt een aanzet gegeven tot een beroepsprofiel van de controlerend accountant waarin hij/zij in de audit intensief gebruik maakt van IT en de daarop gebaseerde data-analyse-instrumenten. Dit stelt de controlerend accountant in staat het werk van de IT-auditor in zijn team inhoudelijk te beoordelen en hierover in dialoog te treden met de IT-auditor alsmede met de cliënt. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat het deskundigheidsniveau van de digital auditor zowel het onderdeel ‘auditing with IT’ als het onderdeel ‘auditing of IT’ betreft.

Het programma volgt het framework van rechts naar links (van IT naar business) met uitzondering van de eerste bijeenkomst die een algemene introductie vormt en daartoe het framework introduceert. Het programma is vooral gericht op ‘closing the gap’ voor de huidige generatie RA’s als extra zetje in de rug om de nieuwe technologieën in de audit te benutten.

Dag 1 - Dinsdag 21 september 2021
Setting the scene
Na kennismaking met elkaar en het programma starten we met de ontwikkelingen op het gebied van data-analyse in de audit. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de samenwerking tussen de accountant en IT-auditor/data-analist volgens het digital audit framework dat de basis vormt voor deze opleiding.

Dag 2 - Dinsdag 28 september 2021
Digital Risk Management
Op dag 2 gaan we in op het onderwerp digital risk management en de beheersingsaspecten daarvan. Aan de orde komen onderwerpen als algorithms versus humans en digital risk identification en controls.

Dag 3 - Dinsdag 5 oktober 2021
IT-Innovaties in control
Op dag 3 breiden we de kennis van de controlerend accountant uit met betrekking tot IT-innovaties en de beheersingsaspecten daarvan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer cloud computing, robotic process automation, blockchain, Internet of things, data governance en IT-control. Verder kijken we kritisch naar wat de controlestandaarden zeggen over data-analyse en behandelen we het nut van traditionele steekproeven.

Dag 4 - Dinsdag 12 oktober 2021
Data-analyse: Theorie
Op dag 4 behandelen we de theorie rondom data-analyse in de verschillende fasen van de audit en de audit van algoritmes. Daarnaast besteden we aandacht aan het onderwerp data ethics.

Dag 5 - Dinsdag 2 november 2021
Data-analyse: Tools
Dag 5 is ‘tools day’. Deze dag staan de data analyse tools in de audit en de software development platforms waarop die tools worden ontwikkeld centraal. Hierbij gaan we in op onderwerpen als data cleaning, tidy data en the grammar of graphics for data visualisation en gaan we hands-on aan de slag met R.

Dag 6 - Dinsdag 9 november 2021
Data-analyse: Toepassingen
Op dag 6 gaan we dieper in op de verschillende toepassingen van data-analyse waarbij de nadruk zal liggen op process mining. Daarnaast zullen we op deze dag aandacht besteden aan het rapporteren over de kwaliteit van data en IT in de management letter.

Dag 7 - Dinsdag 16 november 2021
Cybersecurity
Op dag 7 staan cybersecurity en de beheersingsaspecten daarvan centraal en worden onderwerpen behandeld als cybersecurity risks, volwassenheid van een organisatie op het terrein van cybersecurity, cyberweerbaarheid en tot slot control en auditaspecten rondom cybersecurity.

Dag 8 - Dinsdag 23 november 2021
Integratiecollege / Grande finale
Op de laatste dag van dit programma gaan we in op de toepassing van bestaande kennis van de controlerend accountant op digitale bedrijfsmodellen. Dit zullen we doen aan de hand van casussen en de vertaling daarvan naar de eigen praktijksituatie.

Naar boven

4. Docenten

Tijdens de bijeenkomsten is er naast de gastsprekers (de IT- en data-experts, de ‘digital’ component) telkens een registeraccountant als docent aanwezig om de vertaalslag te maken naar de belevingswereld van de accountant (de ‘auditing’ component). Daarnaast geeft bij elke bijeenkomst ook één van de aan dit programma verbonden hoogleraren acte de présence. Het doel is steeds om de concrete vertaling te kunnen maken naar de uitdagingen die op dit moment spelen ten aanzien van de inzet van data-analyse of andere digital auditing tools in de controle.

Onze vaste docenten zijn:
Prof.dr. Auke de Bos RA - Hoogleraar Financial Auditing
Prof.dr. Eddy Vaassen RA - Hoogleraar Internal Control & Accounting Information Systems
Dr. Iuliana Sandu - Docent Erasmus Center of Data Analytics
Drs. Niels van Groenendael RA - Docent Financial Auditing en Digital Auditing

5. Informatie

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten en start jaarlijks in september. Elke bijeenkomst duurt van 14:00 tot 20:15 uur.  Tussendoor wordt een lichte maaltijd aangeboden aan de deelnemers.

Bijeenkomst 1

Setting the scene

Dinsdag 21 september 2021

Bijeenkomst 2

Digital Risk Management

Dinsdag 28 september 2021

Bijeenkomst 3

IT-Innovaties in control

Dinsdag 5 oktober 2021

Bijeenkomst 4

Data-analyse: Theorie

Dinsdag 12 oktober 2021

Bijeenkomst 5

Data-analyse: Tools

Dinsdag 2 november 2021

Bijeenkomst 6

Data-analyse: Toepassingen

Dinsdag 9 november 2021

Bijeenkomst 7

Cybersecurity

Dinsdag 16 november 2021

Bijeenkomst 8

Integratiecollege / Grande finale

Dinsdag 23 november 2021

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

Voertaal en groepsgrootte
De voertaal van het programma is in de basis de Nederlandse taal. Enkele programmaonderdelen zullen echter in het Engels worden verzorgd.

De groepsgrootte is maximaal 30 personen. De bijeenkomsten zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Deelnamekosten
De kosten voor dit programma inclusief alle diners, drankjes, documentatie en parkeerkaarten tijdens de 8 bijeenkomsten bedragen €5.000,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Het is niet mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen.

PE-uren
Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door het NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. De effectieve studietijd is 8 x 5 uur = 40 uur. Door het volgen van het gehele programma kunnen daarom 40 PE-uren worden verkregen.

Locatie
Alle bijeenkomsten vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein.

 

6. Inschrijven

U kunt het inschrijfformulier voor Digital Auditing hier downloaden.

Het formulier is digitaal invulbaar. Inschrijving vindt plaats door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per mail aan ons te retourneren: esaa-acc@ese.eur.nl.

7. Contact

Voor alle praktische vragen over het Executive Program kunt u zich richten tot

Opleidingscoördinatiecentrum

drs. Linda Post en Roxanne Silva-Vermeulen MSc

E-mailadres
Telefoon
010-4081520 / 010-4082244
Kamer
M5-21
Ruimte
Van der Goot | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
  • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Het gehele programma levert in totaal 40 PE-uren op.