Digital Auditing

1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Programma
4. Docenten
5. Informatie
6. Contact
7. inschrijven

 

1. Inleiding

Digital auditing is de verzamelnaam voor het gebruik maken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie bieden bij de accountantscontrole. Digital auditing heeft niet alleen betrekking op het gebruik van IT-instrumenten in de audit, auditing with IT, maar ook op het auditen van IT-toepassingen, ‘auditing of IT’, wat traditioneel het domein is van de IT-auditor. De nadruk in dit programma ligt op ‘auditing with IT’.

Naarmate processen bij cliënten meer gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie kan een digitale audit effectiever worden uitgevoerd omdat meer data elektronisch kan worden ontsloten en systemen beter (continu, op afstand) kunnen worden gemonitord. De keerzijde hiervan is dat in de audit uitgebreider aandacht dient te worden besteed aan cybersecurity, onder meer omdat in de audit zwaar gesteund zal worden op datacommunicatie via allerlei cloud-toepassingen. Dit betekent dat een digitale audit niet alleen vanuit effectiviteitsoogpunt aantrekkelijker wordt, maar ook noodzakelijker.

Het programma is opgezet door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Het betreft een samenwerking tussen de Post-Master opleiding tot Registeraccountant, het Erasmus Center of Data Analytics (ECDA) en de opleiding IT-Auditing & Advisory. Samenwerking op de inhoud is gezocht met andere universitaire opleidingen waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University. Elk programma heeft en behoudt echter zijn eigen identiteit.

2. Doelgroep

De doelgroep van het programma bestaat uit registeraccountants van (interne) accountantsorganisaties met een ruime werkervaring als accountant. Bij deze RA’s speelt de vraag: ‘Ben ik in deze tijd van technologische ontwikkelingen in het beroep nog wel up to standard?’ Het programma is naast openbare accountants ook relevant voor accountants in business (‘What to expect when expecting the auditor’) en interne accountants.

3. Programma

Het beroepsprofiel van de controlerend accountant is leidend bij de opzet van het programma.
Het Digital Audit Framework vormt de basis voor het programma.

Digital Auditing Framework

In dit framework wordt een aanzet gegeven tot een beroepsprofiel van de controlerend accountant waarin hij/zij in de audit intensief gebruik maakt van IT en de daarop gebaseerde data-analyse-instrumenten. Dit stelt de controlerend accountant in staat het werk van de IT-auditor in zijn team inhoudelijk te beoordelen en hierover in dialoog te treden met de IT-auditor alsmede met de cliënt. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat het deskundigheidsniveau van de digital auditor zowel het onderdeel ‘auditing with IT’ als het onderdeel ‘auditing of IT’ betreft.

Het programma volgt het framework van rechts naar links (van IT naar business) met uitzondering van de eerste bijeenkomst die een algemene introductie vormt en daartoe het framework introduceert. Het programma is vooral gericht op ‘closing the gap’ voor de huidige generatie RA’s als extra zetje in de rug om de nieuwe technologieën in de audit te benutten.

Naar boven

4. Docenten

Tijdens de bijeenkomsten is er naast de gastsprekers (de IT- en data-experts, de ‘digital’ component) telkens een registeraccountant als docent aanwezig om de vertaalslag te maken naar de belevingswereld van de accountant (de ‘auditing’ component). Daarnaast geeft bij elke bijeenkomst ook één van de aan dit programma verbonden hoogleraren acte de présence. Het doel is steeds om de concrete vertaling te kunnen maken naar de uitdagingen die op dit moment spelen ten aanzien van de inzet van data-analyse of andere digital auditing tools in de controle.

Onze vaste docenten zijn:
Prof.dr. Auke de Bos RA - Hoogleraar Financial Auditing
Prof.dr. Eddy Vaassen RA - Hoogleraar Internal Control & Accounting Information Systems
Dr. Iuliana Sandu - Docent Erasmus Center of Data Analytics
Drs. Niels van Groenendael RA - Docent Financial Auditing en Digital Auditing

5. Informatie

Het programma wordt in 2021 tweemaal aangeboden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt van 14:00 tot 20:15 uur. Tussendoor wordt een lichte maaltijd aangeboden aan de deelnemers.

#BijeenkomstDatum voorjaar 2021Datum najaar 2021
1Setting the Scene: Het Digital Auditing FrameworkDinsdag 18 mei 2021Dinsdag 14 september 2021
2IT audit approach / IT-innovaties / Security / CyberDinsdag 25 mei 2021Dinsdag 21 september 2021
3PlanningsfaseDinsdag 1 juni 2021Dinsdag 28 september 2021
4Verkrijgen van data en vaststellen van betrouwbaarheid Dinsdag 8 juni 2021Dinsdag 5 oktober 2021
5Interim fase: Toetsen interne beheersingsmaatregelen (Process Mining)Dinsdag 15 juni 2021Dinsdag 12 oktober 2021
6Gegevensgerichte werkzaamhedenDinsdag 22 juni 2021Dinsdag 2 november 2021
7Evalueren en concluderen (inclusief verslaggeving)Dinsdag 29 juni 2021Dinsdag 9 november 2021
8Rapportage en presentatieDinsdag 6 juli 2021Dinsdag 16 november 2021

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

Voertaal en groepsgrootte
De voertaal van het programma is in de basis de Nederlandse taal. Enkele programmaonderdelen zullen echter in het Engels worden verzorgd.

De groepsgrootte is maximaal 30 personen. De bijeenkomsten zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Deelnamekosten
De kosten voor dit programma inclusief alle diners, drankjes, documentatie en parkeerkaarten tijdens de 8 bijeenkomsten bedragen €5.000,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Het is niet mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen.

PE-uren
Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door het NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. De effectieve studietijd is 8 x 5 uur = 40 uur. Door het volgen van het gehele programma kunnen daarom 40 PE-uren worden verkregen.

Locatie
Alle bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats op bijzondere en inspirerende locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein. Indien vanwege COVID-19 geen ruimte op de campus kan worden gereserveerd, wordt uitgeweken naar een geschikte locatie in omgeving Rotterdam. 

6. Inschrijven

U kunt het inschrijfformulier voor Digital Auditing hier downloaden.

Het formulier is digitaal invulbaar. Inschrijving vindt plaats door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per mail aan ons te retourneren: esaa-acc@ese.eur.nl.

7. Contact

Voor alle praktische vragen over het Executive Program kunt u zich richten tot

Opleidingscoördinatiecentrum

drs. Linda Post en Roxanne Silva-Vermeulen MSc

E-mailadres
Telefoon
010-4081520 / 010-4082244
Kamer
M5-21
Spatie
Van der Goot | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
  • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Het gehele programma levert in totaal 40 PE-uren op.