MasterCourse Financiële Planning voor Accountants

Deze MasterCourse wordt georganiseerd door het Fiscaal Economisch Instituut B.V. (FEI B.V.) en de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA) en is speciaal voor accountants. Uitgangspunt is integrale financiële advisering.

Bent u toe aan een update van uw kennis over financiële planning zodat u uw cliënten optimaal kunt adviseren? Maak kennis met onze MasterCourse financiële planning voor accountants. 

MKB-ondernemers, directeuren-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren vragen van hun adviseurs een deskundige analyse van hun financiële situatie. Bij financiële planning gaat het om inkomens- en vermogensplanning. Inkomensplanning ziet op het nu en in de toekomst realiseren van het gewenst inkomen. Vermogensplanning ziet op de opbouw van het vermogen en het overdragen van vermogen naar de volgende generatie of bijvoorbeeld een goed doel. Dit laatste wordt ook wel estate planning genoemd. Inkomens- en vermogensplanning zijn aan elkaar gerelateerd. Vermogen kan immers worden opgebouwd om hieruit later inkomsten te genereren of op in te teren. Bij financiële planning gaat het om integrale advisering, waarbij de verschillende deeldisciplines en alle relevante aspecten worden meegenomen. Het resultaat kan een uitvoerig financieel plan zijn of een deeladvies die een cliënt helpt zijn financiële doelen te realiseren, bijvoorbeeld bedrijfsopvolging.

Belangrijkste kenmerken van de opleiding Financiele Planning voor Accountants 

 • academisch niveau: u krijgt les van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector;
 • beroepsgericht: al tijdens de opleiding maakt u de vertaalslag  naar de praktijk;
 • interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist;
 • interdisciplinair: voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen.

Voor wie 

Deze MasterCourse is voor accountants.

De opleiding is een uitdaging voor twee groepen:

 • jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
 • ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

Toelating 

Wij verwachten van de deelnemers een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

Studiebelasting en data 2022/2023

De opleiding is verdeeld in twee blokken, van ieder vijf dagen. Het eerste blok start in september 2022 (exacte datum wordt nader bekendgemaakt) en het tweede blok begint mei 2023.
De bijeenkomsten vinden plaats op de campus van de Erasmus Universiteit, een maal per week van 13.30 tot 17.00 uur en 18.00 tot 21.30 uur. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal. Tevens dient u uiteenlopende opdrachten uit te voeren.

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt u in staat op basis van de vijf aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien is er aandacht voor commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren.

naar boven

Examen en Certificaat

Referaat

Als onderdeel van het curriculum schrijft u een referaat. Dit is een in beginsel publicabel stuk waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie. U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid door een team van wetenschappers verbonden aan de EUR. U presenteert u referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Examen 

Het examen bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie, waarbij ook dieper ingegaan zal worden op de verkregen kennis in de studie.

Certificaat

Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, een referaat geschreven en een financieel plan opgesteld en met succes verdedigd, dan ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financiele Planning voor Accountants van de Easmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit.

Programma

Blok 1

 • Inleiding financiële planning
 • Vermogensmanagement
 • Beleggingen
 • Huwelijksvermogens- en erfrecht
 • Financiële planning en de eigen woning
 • Kapitaalverzekeringen
 • Pensioen, ODV en (AO-)verzekeringen
 • DGA; loon, vorderingen en schulden eigen bv
 • DGA; ab-problematiek
 • Ondernemingsrecht

Blok 2 

 • Financiering van de onderneming
 • Bedrijfsopvolging IB
 • Bedrijfsopvolging en vermogensstructurering DGA
 • Integratie bedrijfsopvolging
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Systeem van de Successiewet
 • Fictieve verkrijgingen Successiewet
 • Estate Planning Generiek
 • Estate Planning voor de ondernemer
 • Integrale financiële planning

naar boven

Kosten 

De kosten voor de opleiding bedragen € 6.000 voor het geheel of € 3.250 per blok,  inclusief examengeld, verplichte literatuur, syllabi, catering, parkeerkaart. 

Contact

Mw. Angelique Lieverst
T 010 - 4081486
E lieverst@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen