Erasmus SYNC Lab

Sociale vaardigheden en omgevingsinvloeden
Mi Pham - Unplash

Waarom reageren niet alle kinderen even goed op verschillen in de sociale omgeving?

Aanleg en omgeving

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed en vinden zonder veel problemen hun weg in de samenleving. Maar dat lukt niet alle kinderen. We weten dat dit te maken heeft met een combinatie van de aanleg van het kind en de omgeving waarin het is opgegroeid.

Wat houdt het onderzoek in?

We onderzoeken hoe het komt dat kinderen verschillend reageren op veranderingen in de sociale omgeving. We kijken daarbij naar de rol van hersenontwikkeling en naar de rol van ouders. Daarnaast onderzoeken we hoe de ontwikkeling van kinderen beter begeleid kan worden.

L-CID

In het Leiden Consortium on Individual Development (L-CID) volgen we 500 gezinnen met tweelingen van hetzelfde geslacht gedurende een periode van zes jaar. We richten ons daarin op hoe kinderen sociale competentie en gedragscontrole ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken we waarom niet alle kinderen even goed reageren op verschillen in de sociale omgeving.

Bekijk de video over het project

L-CID project SYNC lab

L-CID maakt deel uit van het National Consortium on Individual Development (CID) dat wordt gefinancierd door een Zwaartekracht-subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor meer informatie over het landelijke consortium zie: www.individualdevelopment.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen