Erasmus SYNC Lab

Prosociaal gedrag
Alexis Brown- Unsplash

Helpen, samenwerken en geven zijn vormen van prosociaal gedrag. Dit gedrag is essentieel om sociale relaties aan te kunnen gaan en te onderhouden. Voor adolescenten is dat een belangrijk ontwikkelingsdoel. Het blijft echter onduidelijk hoe die ontwikkeling zowel gedragsmatig als neuraal bij adolescenten verloopt.

Wat houdt Brainlinks in?

Brainlinks onderzoekt hoe prosociaal gedrag zich ontwikkelt in de adolescentie. Tijdens dit onderzoek wordt een vaste groep personen gedurende een langere tijd gevolgd. In die periode onderzoeken wij de relatie tussen enerzijds de ontwikkeling van prosociaal gedrag en anderzijds wat er bij adolescenten verandert in hersenfunctie en -structuur.

Drie meetmomenten

Het onderzoek bestaat uit drie meetmomenten, die plaatsvinden in drie jaren (2018, 2019 en 2021).

Ouders

Omdat in het Brainlinks-onderzoek ook ouders deelnemen, geeft het ons de unieke kans om te onderzoeken hoe het prosociale gedrag van ouders verband houdt met dat van hun kind.

Bekijk de video over het project

Brainlinks project SYNC Lab

Dit project ontving financiering van de European Research Council (ERC) in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 681632)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen