Erasmus SYNC Lab

Ontwikkeling van hersenen en gedrag
Robert Collins

Hoe onze hersenen zich ontwikkelen tijdens onze kindertijd en adolescentie beïnvloedt veel aspecten van ons leven, zoals leren, het nemen van risico's, en hoe we omgaan met anderen. Met de longitudinale studie Braintime onderzoeken we ontwikkeling tijdens de kindertijd, adolescentie en opkomende volwassenheid in drie domeinen: cognitieve controle, impulsregulatie, en sociaal-emotionele functies.

Wat is Braintime?

Met een combinatie van verschillende MRI-scans, hormoongegevens, gedragsexperimenten en vragenlijsten onderzoeken we gedrags- en neurale veranderingen die plaatsvinden in de kindertijd, adolescentie en in overgang naar de volwassenheid.

Meerdere meetmomenten

In 2011 hebben we voor het eerst data verzameld bij een groep van 299 deelnemers tussen 8 en 25 jaar oud. In 2013 en 2015 volgden follow-ups. De Braintime-deelnemers zijn momenteel jongvolwassenen. Dit biedt kansen om te ontdekken hoe bepaalde aspecten van hun volwassen leven zich verhouden tot hun ontwikkeling. Daarom willen we in 2023 opnieuw data verzamelen bij deze deelnemers. Met een online enquête en MRI-scans willen we de relatie onderzoeken tussen hersenontwikkelingen, gedragspatronen en het welzijn op latere leeftijd.

Bekijk de video over het project

Braintime project SYNC lab

- Anna van Duijvenvoorde (Universiteit Leiden)
Lara Wierenga (Universiteit Leiden)
Marieke Bos (Universiteit Leiden)
Lisa Schreuders (Universiteit Leiden)
Neeltje Blankenstein (Universiteit Leiden)
Berna Güroğlu (Universiteit Leiden)
Jiska Peper (Universiteit Leiden)
Barbara Braams (Vrije Universiteit Amsterdam)
Sabine Peters (Universiteit Leiden)
Eduard Klapwijk (Universiteit Leiden)

Dit project werd ondersteund door een Innovative Ideas Grant van de European Research Council (ERC) en de Spinozaprijs, toegekend aan Eveline Crone, en een VENI-subsidie van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO), toegekend aan Jiska Peper.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen