Erasmus SYNC Lab

Welzijn tijdens de COVID-19 pandemie
Engin Akyurt - Unsplash

De COVID-19-crisis resulteert in een unieke reeks ervaringen voor adolescenten en jongvolwassenen. Hoe ervaren zij deze crisis? In hoeverre zijn zij bereid bij te dragen aan het welzijn van hun omgeving? En wat beïnvloedt die bereidheid?

Wat houdt het onderzoek in?

Dit onderzoek richt zich op de impact van de COVID -19-crisis op het welzijn en het gedrag van jongeren en op de rol die het gebruik van social media daarin heeft. We onderzoeken moeilijkheden én mogelijkheden die ontstaan door de crisis.

Online studie

Dit project is een online studie waarin we adolescenten en jongvolwassenen twee aaneengesloten weken volgen. Dagelijkse metingen geven ons een unieke kans om schommelingen in de ervaringen en gevoelens van jongeren tijdens een pandemiecrisis te onderzoeken. 

Deelprojecten

Het project is onderverdeeld in een deelproject dat zich richt op jongeren in Rotterdam (10-18 jaar) en in een deelproject dat zich richt op studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (17 jaar en ouder).

Hoe SYNC Lab jongerenpanels inzet in hun onderzoek

Dit project wordt gefinancierd door de NWO-Spinozapremie, toegekend aan Eveline Crone. Bovendien heeft dit project financiering ontvangen van de European Research Council (ERC) in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 681632)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen