Erasmus SYNC Lab

Zelfbeeld
Brandon Wong - Unsplash

Adolescenten ontwikkelen complexere opvattingen over zichzelf en worden zeer gevoelig voor de mening van anderen.

Wat houdt het onderzoek in?

In Selfconcept onderzoeken we wat de relatie is tussen de ontwikkeling van het zelfbeeld van adolescenten en veranderingen in structurele en functionele hersenontwikkeling.

Hersenontwikkeling

Van 160 adolescenten hebben we de structurele en functionele hersenontwikkeling opgemeten. De data die we verzamelden bevatten daarnaast onder meer zelfrapportages van persoonlijkheidskenmerken, observaties van gedrag bij de interactie tussen ouder en kind en metingen van biomarkers zoals testosteron.

Deelproject

Een deelproject richtte zich op jongeren die moeite hebben met het vinden van een geschikte major en een tussenjaar volgen bij Stichting Tussenjaar in Nederland (www.breekjaar.nl). We onderzochten de veranderingen in het zelfbeeld van deze jongeren en testten of ze na hun tussenjaar in staat waren om betere beslissingen te nemen in hun studiekeuze.

Bekijk de video over het project

Self concept project SYNC lab

Dit project wordt ondersteund door VICI-subsidie van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO), toegekend aan Eveline Crone.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen