Erasmus SYNC Lab

Onderzoek naar de ontwikkeling van het puberbrein

Hoe ontwikkelen adolescenten zich tot mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving? Welke omstandigheden helpen jongeren en waar zitten de uitdagingen? Wat zijn de unieke kansen voor jongeren in Rotterdam, een metropool met een grote diversiteit aan inwoners? We onderzoeken dit samen met andere wetenschappers, maatschappelijke partners én jongeren.

Samenleving, jeugd en wetenschap

In het Erasmus SYNC lab onderzoeken wij de dynamische ontwikkeling van het brein van adolescenten. Wij willen begrijpen hoe jonge mensen betrokken burgers worden in de samenleving. In ons onderzoek zijn samenleving, jeugd en neurowetenschappen onlosmakelijk verbonden. SYNC staat dan ook voor Society, Youth and Neuroscience Connected. 

The Guts of the Neuroscientist: Het Puberbrein & de Kracht van Intuïtie

In deze Ammodo Doc betoogt neurowetenschapper Eveline Crone dat intuïtie het waard is om bestudeerd en omarmd te worden. In haar eigen wetenschappelijke carrière leidde haar eigen onderbuikgevoel haar vaak naar nieuwe inzichten.

Eveline Crone over haar onderzoek met jongeren in Rotterdam-Zuid

Waarom we naar jongeren moeten luisteren

Klik op een van de banners om meer over onze lopende onderzoeksprojecten te lezen

Prosociaal gedrag

Essentieel gedrag om sociale relaties aan te kunnen gaan en te onderhouden

Zelfbeeld

Adolescenten worden steeds gevoeliger voor de mening van anderen

Sociale vaardigheden en omgevingsinvloeden

Hoe komt het dat kinderen verschillend reageren op veranderingen in de sociale omgeving?

Welzijn tijdens de COVID-19 pandemie

In hoeverre zijn jongeren bereid bij te dragen aan het welzijn van hun omgeving?

Antisociaal gedrag

Individuele ontwikkelingstrajecten van asociaal gedrag bij jongvolwassenen

SYNC aso gedrag

Ontwikkeling van hersenen en gedrag

Onderzoek naar gedrags- en neurale veranderingen van de kindertijd tot aan de volwassenheid.

Onze manier van onderzoek doen

Interdisciplinair onderzoek

De onderzoekers van het Erasmus SYNC lab geloven in interdisciplinair onderzoek en werken onder meer samen met onderzoekers uit de sociale wetenschappen, levenswetenschappen en geesteswetenschappen.

Maatschappelijke partners

Samenwerken met maatschappelijke partners maakt de kwaliteit van wetenschap beter. Daarom zijn bij onze onderzoeken jongerenpanels, scholen en andere niet-wetenschappers betrokken.

Open Science

Wij zijn een groot voorstander van Open Science. Daarmee leveren we samen de wetenschappelijke bouwstenen die nodig zijn om een ​​betere toekomst voor de huidige en volgende generatie jongeren vorm te geven.

Diversiteit en inclusiviteit

Talent vormt bij het Erasmus SYNC lab de basis en wij zien diversiteit als onze meerwaarde. Wij zien in de praktijk dat een mix van verschillende mensen de samenwerking verrijkt. Daarom zijn wij erop gericht om diversiteit in ons onderzoek blijvend te verbeteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen