Inclusieve Steden en Diversiteit

Welke rol speelt klasse, gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, ras of etniciteit als het gaat om je verbonden voelen met een stad? Waarom zijn sommige vormen van ongelijkheid gelinkt aan specifieke stedelijke omgevingen? En welke overeenkomsten en verschillen zien we rond dit thema nationaal en internationaal?

Wat houdt dit onderzoek in?

Binnen dit thema onderzoeken we welke rol bewoners, beleidsmakers, activisten, bedrijven en media spelen in hoe divers en inclusief een stad is. Vanuit verschillende disciplines zoeken onderzoekers samen met stadsdenkers en stadsmakers antwoorden op vragen die met dit thema te maken hebben.

Themaleiders

  • Dr. Maria Schiller

    Maria Schiller is Assistant Professor voor overheidsbeleid, migratie en diversiteit. Haar (vaak vergelijkend) onderzoek richt zich op de lokale reacties op migratie, waarbij ze in het bijzonder kijkt naar de praktijk van en de relaties in het besturen van diversiteit en inclusiviteit in steden. . Maria coördineert het LDE-Master programma 'Governance of Migration and Diversity'.

  • Dr. Isabel Awad

    Isabel Awad is Associate Professor in Media en Communicatie. Met veel aandacht voor de lokale geschiedenis, actoren en politiek, laat haar werk zien hoe belangrijk communicatie is om sociale ongelijkheden in stand te houden, maar ook om deze ongelijkheden uit te dagen. Isabel is de academische coördinator van de masteropleiding 'Media, Culture and Society'.

Samenwerkingen tussen actoren zijn belangrijk in het besturen van diversiteit in steden. Inclusie is een proces dat gevormd wordt door mensen in interactie.
De worsteling om maatschappelijke rechtvaardigheid zijn ook altijd worstelingen om communicatieve rechtvaardigheid. Om (eerlijke) inspraak te hebben, om erkend te worden, en om invloed uit te oefenen op hoe je wordt vertegenwoordigd.

Interview Maria - Een homogene stad bestaat niet

Interview Isabel - Streven naar sociale rechtvaardigheid

Learning for Equality - On (Re)mapping Rotterdam

Verslag van workshop Steven Vertovec

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen