Waarom deze studie

Management van HR en verandering

Het masterprogramma Management van HR en Verandering is een onderdeel van de master Bestuurskunde en richt zich op de ‘menselijke factor’ in organisaties. Organisatievraagstukken worden bekeken vanuit verschillende perspectieven en theoretische invalshoeken. Je verdiept je in vraagstukken op het gebied van strategisch HRM, verandermanagement en leiderschap in het publieke domein.

Ook word je getraind in diverse managementvaardigheden en loop je stage, zodat je na je studie een vliegende start in de praktijk kan maken. Door de stage krijg je inzicht in wat voor werkzaamheden bij je passen en in hoeverre de organisatie je bevalt. Met jouw kennis van verandermanagement, HR en leiderschapvraagstukken geef je straks richting aan verandering en verbind je mensen en organisaties.

Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie leer je alles over HR, verandermanagement en leiderschap in publieke organisaties.. In de specialisatie komen vragen aan bod zoals: welke strategie past het beste bij mijn personeel en de laatste omgevingsontwikkelingen? Hoe motiveer je personeel in een publieke context en wat is de rol van leiderschap hierbij? Wat is de beste manier om (publieke) organisaties te veranderen? Hoe ga je om met weerstand tegen verandering in organisaties?

Naast theorie en aandacht voor empirisch onderzoek is er veel aandacht voor de praktijk. Ook de wisselwerkingen tussen ontwikkelingen in de omgeving en veranderingen in de interne organisatie komen aan bod. De stage van minimaal drie maanden is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Deze stage is niet alleen bedoeld om data voor de masterthesis te verzamelen, maar zorgt ook voor verbinding met de praktijk. Onze studenten lopen, onder andere, stages bij ministeries, gemeenten, consultancy bedrijven en ziekenhuizen.

Binnen de Bestuurskunde is de aandacht voor vraagstukken van Human Resource Management relatief beperkt. Het masterprogramma Management van HR en Verandering voorziet vanuit een strategische invalshoek in deze behoefte.

Waarom de master Management van HR en verandering volgen in Rotterdam?

 • De master ligt op het snijvlak van Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen;
 • De focus ligt op de publieke sector in brede zin (inclusief zorg, onderwijs en veiligheid);
 • Nadruk op de wisselwerking omgeving en organisatie: strategisch HRM;
 • Evidence based: praktijkgericht op basis van wetenschappelijke kennis;
 • Je praat niet alleen over de praktijk, maar werkt ook mét de praktijk (o.a. tijdens je stage en werkbezoeken tijdens het atelier); 
 • Gericht op de menselijke factor in organisaties;
 • De opleiding heeft een groot netwerk en werkt nauw samen met verschillende partijen;
 • De master wordt goed beoordeeld door zowel de eigen studenten als externe partijen (NVAO, Elsevier);
 • Het onderzoeksdepartement van Bestuurskunde stond in 2022 op #4 in Shanghairanking

Voor wie bestemd?

Deze master is geschikt voor iedereen die vraagstukken op het gebied van HRM, verandermanagement en leiderschap wil koppelen aan de praktijk binnen publieke organisaties.

Studenten van Management van HR en verandering zijn geïnteresseerd om op evidence based basis te werken. Hun interesse gaat uit naar de menselijke factor in organisaties en het toepassen van wetenschappelijke inzichten in de praktijk. Wie Management van HR en Verandering studeert, wil nadenken over de manier waarop publieke organisaties in elkaar steken en hoe deze beter kunnen functioneren. Daarnaast bekijken we hoe om te gaan met maatschappelijke veranderingen zoals de toenemende digitalisering, decentralisering, vergrijzing en diversiteit.

Dankzij de kleinschaligheid van de master leer je alle docenten snel kennen, waardoor er een prettige en toegankelijke sfeer is in de hoorcolleges en werkgroepen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen