Waarom deze studie

Publiek Management

Waar gaat deze specialisatie over?

Het doel van publieke en non-profit organisaties is het creëren van publieke waarde. Of het nu gaat over gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sport, belastingen of gemeentelijke dienstverlening; de burger verwacht dat publieke diensten effectief en efficiënt worden aangeboden. Dit impliceert een noodzaak aan professionals die in staat zijn om publieke organisaties optimaal te managen & organiseren – publieke waarde creëer je immers niet vanzelf.

Dit masterprogramma staat in sterke verbinding met de praktijk: je leert dus niet alleen over hoe publieke organisaties maar past die kennis ook meteen toe in de praktijk.

In de masterspecialisatie Publiek Management leer je hoe je publieke organisaties kunt managen en organiseren, zodat ze hun maatschappelijke doel kunnen vervullen. Je krijgt inzicht en vergaart kennis over essentiële aspecten van management en organisatie – zoals strategie, financiën en adviesverlening. Daarnaast krijg je de praktische kant van management en organisatie onder de knie.

De master kent een balans tussen theorie en praktijk, en integreert beide optimaal via casestudies, adviesopdrachten, gastcolleges en een stage.

Ossip van Duivenbode

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen