ESSB-onderzoeken naar impact coronavirus

Kristel Segeren

De uitbraak van COVID-19 heeft onderzoekers van de ESSB gemotiveerd om onderzoek te doen naar de effecten en gevolgen van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen op mens en samenleving. Het onderstaande overzicht laat een waaier aan (interdisciplinair) onderzoek zien, dat is opgestart sinds de uitbraak van de crisis.

Er is ook een overzicht van ESSB wetenschappers in de media over impact coronavirus.

Contact: Marjolein Kooistra en Britt Boeddha, communicatie ESSB

Overzicht staat op alfabetische volgorde o.b.v. achternaam eerste contactpersoon. 

Cognitieve vermogens in tijden van corona

Contactpersoon: dr. Marta Andreatta

Dagelijkse zelfregulatie strategieën om werkprestaties hoog te houden gedurende de COVID-19 pandemie

Contactpersoon: prof. dr. Arnold Bakker

Hoe kunnen werknemers die thuiswerken vanwege COVID-19 zichzelf stimuleren om meer te bewegen?

Gefinancierd door NWO.

Meedoen aan dit onderzoek? Meld je dan aan voor Het Grote Beweegonderzoek

Contactpersonen: prof. dr. Arnold Bakker & dr. Juriena de Vries

Maatschappelijke Coalities in Corona Tijd Rotterdam

Contactpersoon: dr.ir. Beitske Boonstra

Welzijn, zelforientatie en prosociaal gedrag onder EUR-studenten gedurende de pandemische COVID-19 crisis

Contactpersoon: prof. dr. Eveline Crone

Stedelijk welzijn: welzijn, prosociaal gedrag en mediagebruik onder de jeugd van Rotterdam gedurende de pandemische COVID-19 crisis

Contactpersoon: prof. dr. Eveline Crone

De impact van de lockdown op jongeren

Contactpersonen: Prof. dr. Eveline Crone & Suzanne van de Groep

Onderzoek naar impact COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme

Gefinancieerd door ZonMW

Contactpersonen: dr. Linda Dekker & dr. Ruth Van der Hallen

Onderzoek naar effecten Covid-19 op huisartsenbezoek in achterstandswijken

Gefinancieerd door ZonMW

Contactpersonen: prof. dr. Semiha Denktas & dr. Paul Kocken

Implicaties van pandemie voor levensloop van mensen over de hele wereld

Contactpersoon: prof. dr. Pearl Dykstra

Onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van de coronaviruspandemie en de (beoogde) verzachtende maatregelen

Gefinancieerd door ZonMW

Contactpersonen: prof. dr. Jurian Edelenbos & prof. dr. Frank van Oort

Rotterdamse Impactstudie COVID-19

Contactpersonen: prof. dr. Jurian Edelenbos & dr. Jan Fransen

Maatschappelijke impact van COVID-19 wordt door de tijd gevolgd

Gefinancieerd door ZonMW

Contactpersonen: prof. dr. Godfried Engbersen & dr. Erik Snel

De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland

Gefinancieerd door ZonMW

Contactpersonen: prof. dr. Godfried Engbersen & dr. Marianne Bochove

Maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie

Gefinancieerd door ZonMW

Contactpersonen: prof. dr. Godfried Engbersen & dr. Marianne Bochove

De maatschappelijke impact van COVID-19 op Rotterdam, Den Haag en Nederland 

Project ism Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en Risbo

Contactpersonen: prof.dr. Godfried Engbersen & dr. Marianne van Bochove

Internationale studie naar het verband tussen persoonlijkheidskenmerken, risicoperceptie van COVID-19 en naleving van COVID-19 maatregelen

Contactpersonen: prof. dr. Ingmar FrankenAnnelot Wismans MSc

Vaccinatie intentie, lange termijn gedragsverandering, en carrière vooruitzichten onder studenten

Contactpersonen: prof. dr. Ingmar FrankenAnnelot Wismans MSc

Impact van COVID-19 op kinderen hangt af van familiecontext en karaktereigenschappen

Contactpersonen: dr. Brian Godor & dr. Ruth van der Hallen

Het effect van de coronacrisis responsmaatregelen op institutioneel vertrouwen

Gefinancierd door NWO

Contactpersoon: dr. Joost Oude Groeniger

Coping, veerkrachtigheid en posttraumatische groei gerelateerd aan COVID-19

Contactpersoon: dr. Ruth van der Hallen

Vecht of vlucht? Wanneer brengt economische dreiging beschermende organisationele inspanningen  op gang?

Contactpersoon: Tom Junker

Gezinsfunctioneren gedurende coronacrisis

Contactpersonen: prof. dr. Renske Keizerdr. Katrien Helmerhorst

Onderzoek naar veerkracht en gezondheid van adolescenten tijdens COVID-19: Project EMPOWER (Elevating Mental and Physical Overall Well-being and Enlarging Resilience)

Gefinancieerd door ZonMw

Contactpersoon: dr. Paul Kocken

Optimaliseren van kwantitatieve informatie over COVID-19

Contactpersonen: dr. Oliver Lindemann prof. dr. Rolf Zwaan

Hoe gaan gemeenschapsinitiatieven de stijgende ongelijkheid tegen door de COVID-19 pandemie? 

Contactpersonen: dr. Alexander Los, dr. Jan Fransen en prof. dr. Jurian Edelenbos

Het beheersen van een rechtvaardige transitie uit de COVID-19 crisis

Gefinancierd door NWO

Contactpersoon: prof. dr. Darren McCauley

De impact van COVID-19 op de manier waarop ambtenaren werken

Onderzoek door Kenniswerkplaats Organiseren in de slimme stad 

Contactpersoon: Joëlle van der Meer

Thuis voelen in het hoger onderwijs tijdens COVID-19

Meer info: https://ibelong.eu/  en bekijk de trailer over het onderzoek.

Contactpersoon: dr. Marieke Meeuwisse

PERCEPTIES (H2020)

Contactpersonen: dr. Fiona-Katharina Seiger & dr. Rebecca Moody

Impact van coronavirus crisis op onderwijsperspectieven - met en zonder een ESD-interventie

Contactpersoon: dr. Virginie Servant-Miklos

Implicaties coronacrisis voor het basisonderwijs in Rotterdam

Onderzoek door Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

Contactpersoon: drs. Tom Tudjman

Morele besluitvorming met betrekking tot corona-interventies

Contactpersoon: dr. Steven Verheyen

Het effect van COVID-19 responsmaatregelen op politiek vertrouwen geeft nieuwe inzichten. In hoeverre beïnvloedt de prestatie van een institutie het vertrouwen in een andere institutie?

Contactpersonen: prof. dr. Jeroen van der Waal, dr. Joost Oude Groeniger, dr. Willem de Koster, Kjell Noordzij MSc

Gezinsbegeleiding in tijden van COVID-19: Wat draagt bij aan een effective transitie naar online services

Contactpersoon: dr. Joyce Weeland

Nudging handhygiene in de winkelstraat

Contactpersoon: Robert Weijers MSc

Nudging  leerzaam gedrag

Contactpersoon: Robert Weijers MSc

Geestelijke gezondheid van studenten gedurende de COVID-19 crisis

Contactpersoon: prof dr. Matthias Wieser

Werkonderbrekingen en geestelijke gezondheid tijdens de COVID-19-pandemie: een vergelijking van stressoren tussen werknemers in cruciale en niet-cruciale beroepen

Contactpersonen: dr. Ward van Zoonen (UvA) & prof. dr. Claartje ter Hoeven

Het project onderzoekt hoe mensen informatie  gerelateerd aan COVID 19 verkrijgen, begrijpen en gebruiken

Gefinancierd door NWO

Contactpersoon: prof.dr. Rolf Zwaan

COVID-19 Internationale samenwerking in Sociale & Morele Psychologie

Contactpersoon: prof. dr. Rolf Zwaan

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen