Promotie S.J. (Sanne) den Hartog

Quality of Care for Ischemic Stroke
Promotor

Prof.dr. D.W.J. Dippel

Promotor

Prof.dr. A. van der Lugt

Promotor

Prof.dr. H.F. Lingsma

Co-promotor

Dr. B. Roozenbeek

Datum
dinsdag 27 sep 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 27 September 2022 verdedigt S.J. den Hartog haar proefschrift, getiteld: ‘Quality of Care for Ischemic Stroke’.

Proefschrift in het kort:

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift heeft inzicht gegeven in het meten en verbeteren van kwaliteit van herseninfarctzorg door generieke en (nieuwe) ziektespecifieke kwaliteitsindicatoren. We onderzochten de “Standardized Mortality Ratio” (SMR). SMRs zijn mortaliteitsratio’s per ziekenhuis gecorrigeerd voor bepaalde patiënt karakteristieken verkregen vanuit administratieve data. Deze SMRs worden gebruikt om kwaliteit van zorg te evalueren op ziekenhuisniveau. De huidige SMR gemeten op ziekenhuisniveau meet geen verschillen in kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen, maar geeft voornamelijk verschillen in patiënt karakteristieken (ziekte-ernst) tussen ziekenhuizen weer. Een regionaal gemeten SMR zou een meer valide kwaliteitsindicator kunnen zijn. Patiëntgerapporteerde ervaringsmaten (PREM's) zijn instrumenten die vanuit de perceptie van de patiënt de gezondheidszorg beoordelen. Voor het meten van de patiëntervaring met beroertezorg is er nog geen PREM met voldoende psychometrische kwaliteit. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de ontwikkeling van meer herseninfarctspecifieke kwaliteitsindicatoren, vooral in de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringen. First-pass reperfusie (FPR), gedefinieerd als excellente reperfusie met trombectomie in 1 pass, is geassocieerd met een gunstig uitkomst van de patiënt, onafhankelijk van patiënt-, beeldvormings- en behandelingskenmerken Om FPR als kwaliteitsindicator te kunnen gebruiken, is meer onderzoek nodig naar hoe het behalen van FPR kan worden beïnvloed. Toenemende ervaring van de interventieradioloog, met name het aantal patiënten dat in het voorgaande jaar is behandeld, is geassocieerd is met betere uitkomsten na een trombectomie, waaronder meer FPR.
Bij verbeterinterventies is het van belang om te focussen op het verminderen van variatie tussen en vooral binnen ziekenhuizen. Een veelbelovende interventie voor kwaliteitsverbetering is het gebruik van performance feedback.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen