Inschrijven

Fiscale Economie (Indirecte Belastingen)
Student smiling at the camera with a closed smile

Als je een bachelor diploma hebt dat, volgens de Examencommissie van Erasmus School of Economics, gelijk staat aan het bachelorprogramma Fiscale Economie van Erasmus School of Economics, kun je je aanmelden voor het masterprogramma Fiscale Economie. De deadline voor aanmelding is 1 mei. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen