Op weg naar 100% Open Access

In het kader van de Open Access week 2019 (21-27 oktober) wil de universiteitsbibliotheek nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheden om in Open Access te publiceren. Het EUR-beleid voor Open Access stamt uit 2011 en verplicht alle Rotterdamse onderzoeksresultaten in de institutional repository (RePub) van de bibliotheek op te laten nemen.

Het streven voor 2020 is dat de universiteit naar 100% Open Access gaat. Dit sluit niet alleen aan bij het EUR beleid maar ook bij de (inter)nationale afspraken welke zijn bekrachtigd door NWO 

Het EUR-beleid is gericht op minimaal groen in RePub. Het publiceren in goud Open Access bij de uitgever heeft echter de voorkeur.

Goud

Voor het kunnen publiceren in goud Open Access heeft de universiteit met diverse uitgevers afspraken gemaakt. Hierbij zijn de kosten voor het publiceren in goud (de APC's) afgekocht. Met welke uitgever welke afspraken zijn gemaakt is terug te vinden in de Erasmus Journal Browser. 

Voor publicaties van artikelen waarvoor geen kortingsafspraak of alternatieve financiering beschikbaar is, hebben de universiteitsbibliotheek en het Erasmus MC het Erasmus Open Access Fonds beschikbaar gesteld. Dit fonds wordt in 2020 uitgebreid voor het publiceren van boeken. 

Groen

Wie gebruik wil maken van de groene route kan kiezen uit:

twee opties: 

•             het aanbieden van het door de uitgever geaccepteerde manuscript via Metis voor opname in RePub of 

•             het op laten nemen van de uitgeversversie onder de voorwaarden van het amendement Taverne

Meer informatie

De universiteitsbibliotheek levert graag ondersteuning voor de verdere uitrol van Open Access binnen de EUR. Maatwerk per faculteit, onderzoeksgroep of individuele medewerker is eveneens mogelijk. 

Voor meer informatie en het contactadres kunt u terecht op de Open Access-pagina's van de universiteitsbibliotheek.