Rotterdam Grows

Gelijke kansen voor de jongste generaties: daar geloven we allemaal in. Toch blijkt dat in de realiteit anders uit te pakken en is er grote ongelijkheid op sociaal, financieel en zelfs geografisch vlak. Hoe beïnvloed dat de toekomst van onze kinderen? En kunnen we daar wat aan doen?

Wij bespreken deze onderwerpen graag tijdens de Erasmus Alumni Lecture. 

Jacqueline Jonkhart, Directeur van de Giovanni van Bronckhorst Foundation vertelt vol trots wat de foundation kan betekenen voor toekomstige middelbareschoolleerlingen. Bij de stichting werken kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand via een onderwijs- en sportprogramma aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Met het beoefenen van sport is er aandacht voor begrijpend lezen, spelling en rekenen maar ook voor zelfvertrouwen en ouderbetrokkenheid. Het doel is om deze kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen.

 

erasmus alumni lecture rotterdam grows gio van b

Anne van Delft, Associate bij Stichting de Verre Bergen en Frederike Sinnema, Projectleider bij Gemeente Rotterdam zullen praten over het project Moeders van Rotterdam. Dit project ondersteunt kwetsbare moeders vanaf het begin van hun zwangerschap om ervoor te zorgen dat hun kinderen een goede start krijgen in de periode die bepalend is voor hun toekomst. Anne en Frederike belichten de wetenschappelijke achtergrond van het programma, geven een paar (soms schrijnende) praktijkvoorbeelden en delen een aantal uitdagingen waar ze nu voor staan.

 

erasmus alumni lecture rotterdam grows moeders van rotterdam

Pauline Jansen, Head of Research van Generation R neemt ons mee in de resultaten van het onderzoek. Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam. Deze kinderen worden gevolgd vanaf de vroege zwangerschap en blijven onderdeel van het onderzoek tot hun jongvolwassenheid. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. De oudste kinderen van het onderzoek zijn inmiddels 18 jaar. Pauline zal ons via de achtergrond van het onderzoek en praktijkvoorbeelden meenemen in de resultaten en bevindingen.

 

erasmus alumni lecture rotterdam grows generation R

Meer lezingen door alumni

Rotterdam Moves

Inclusive Cities, Countries & Companies

American Elections

Erasmus Alumni Lecture: American Elections - Karlijn van Houwelingen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen