Minor aan overige universiteiten

studenten luisteren tijdens hoorcollege

Wil je een minor volgen bij een andere onderwijsinstelling dan de EUR, Universiteit van Leiden of de TU Delft? Oriënteer je goed op de mogelijkheden. Houd er rekening mee dat iedere universiteit een eigen minorsysteem heeft, waarbij minoren mogelijk een andere omvang hebben of op andere momenten gegeven worden. 

Heb je een keuze gemaakt? Dan vind je hier onder informatie over hoe je je aanmelding regelt.

Check bij de universiteit of de minor van jouw keuze openstaat voor externe studenten.

Vraag vervolgens toestemming aan jouw eigen Examencommissie om de minor in te brengen in de minorruimte.

Meld je aan voor de minor volgens de procedure van de onderwijsinstelling van de minor van jouw keuze. Controleer ook of er nog aanvullende stappen zijn die je moet nemen.

Wat moet ik nog meer weten voor ik aan een minor bij een andere universiteit start?

Aan het begin van je derde bachelorjaar is er ruimte om een minor te volgen. Een minor is een samenhangend geheel van onderwerpen/vakken, waarmee je je kunt specialiseren of juist je horizon verbreden.

Aan de EUR bieden wij verbredende en verdiepende minoren aan. Voor Leidse en Delftse studenten staan alleen de verbredende minoren open.

Het minoronderwijs is qua niveau en tijdsbesteding speciaal ontwikkeld voor derdejaars bachelorstudenten.

Aan de EUR wordt het minoronderwijs in de eerste 10 weken van het academisch jaar verzorgd. Dit betekent dat de minorperiode aan de EUR van september tot en met begin november is. Hertentamens vinden in de zomer (begin juli) plaats.

Minoren aan de EUR zijn 15 EC. Hierop zijn enkele uitzondering, deze minoren zijn 30 EC.

Het volgen van een minor is vraagt een fulltime inzet (40 uur per week) gedurende de eerste 10 weken van het academisch jaar. Het is niet mogelijk om andere vakken gedurende deze periode te volgen.

Van 8 mei 13.00 tot en met 12 mei 13.00 uur kan je je op eduXchange aanmelden voor een minor. De tweede aanmeldronde gaat open van 16 mei 13.00 tot en met 31 mei 23:59 uur. Vanaf 1 juni 13:00 t/m 14 juli 23:59 uur is het alleen nog mogelijk om bij EUR-minoren waar nog plek vrij is je aan te melden. 
Let op: de gehele aanmeldperiode van niet-selectie minoren is op basis van first come, first served. 

Om je cijfers te laten registreren bij de EUR moet je een gewaarmerkt Studievoortgangsoverzicht bij jouw thuisfaculteit inleveren.

Op een minor zijn de regels van de verzorgde faculteit van toepassing. Deze zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen (R&R) van de betreffende faculteit.
Voorbeeld:
Als je een minor van de ESL gaat volgen zijn dus de OER en R&R van de ESL van toepassing.

Een deelresultaat van een minor is één academisch jaar geldig. Als je de minor niet binnen één academisch jaar afrondt vervallen de deelresultaten.

Het is niet mogelijk om twee minoren tegelijk te volgen. Alle minoren worden in dezelfde periode gegeven. Omdat voor een minor een fulltime inzet (40 uur per week) van je wordt verwacht is het niet mogelijk om twee minoren tegelijk te volgen.

Als je je minor niet met een voldoende hebt afgesloten kan je je in mei opnieuw aanmelden voor een minor. LET OP: je hebt geen garantie en/of voorrang om weer op dezelfde minor geplaatst te worden. 

Frequently asked questions

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen