Dezelfde opleiding

Herinschrijven voor het aankomend collegejaar is opengesteld in Studielink vanaf de eerste week van juni. Je ontvangt hierover bericht van EUR via email,  via het ESSC SIN channel  en via social media van Erasmus Studenten Service Centrum. Hieronder vind je het stappenplan om je voor dezelfde opleiding(en) te herinschrijven.

 • Ga naar http://eur.studielink.nl en log in met je DigiD (www.digid.nl).
  Let op: het aanvragen van een DigiD kan vijf werkdagen duren.

  Volg het stappenplan van Studielink en dien je verzoek in.

  Ben jij een afstudeerder met uitloop die in een latere startmaand dan september wil herinschrijven? Dien dan voor augustus 2020 een verzoek in bij de examencommissie van je opleiding voor toestemming voor een herinschrijving in een latere startmaand dan september. Team In- Uitschrijven & Bekostiging (IU&B) neemt contact met je op om je herinschrijving te regelen nadat ze het akkoord van je opleiding hebben ontvangen. ESE en ESHPM afstudeerders met uitloop kunnen voor een latere herinschrijving direct contact opnemen met IU&B en hoeven geen contact met de opleiding op te nemen.

  Let op: ook  afstudeerders met uitloop die toestemming hebben voor een herinschrijving  in een latere startmaand moeten ervoor zorgen dat de herinschrijving is afgerond voor de eerste dag van de startmaand.

 • Je ontvangt via Studielink bericht over de hoogte van je collegegeld. Vervolgens geef je via studielink aan hoe je het collegegeld betaalt. Let op: je kunt de opgegeven betaalwijze via studielink achteraf niet meer wijzigen. Neem contact op met Erasmus Studenten Service Centrum als je achteraf besluit om het collegegeld op een andere manier te betalen.

  Voor betaling via de digitale machtiging volg je het stappenplan van studielink.

  Heb je aangegeven op een andere manier te betalen, ga dan naar Betaalmethode voor meer informatie.

 • Het herinschrijfverzoek van eerstejaars bachelor studenten wordt aangehouden totdat je BSA door EUR is gecontroleerd. Je opleiding geeft deze informatie door aan de studentenadministratie. Neem contact op met je opleiding als je vragen over het bindend studieadvies hebt.

 • Zolang  je herinschrijfverzoek in studielink de status ''verzoek ingediend'' heeft sta je nog niet ingeschreven. Dat is pas het geval, als je status is veranderd naar ''ingeschreven''.

  Je inschrijving moet volledig afgerond zijn vóór 1 september. Controleer daarom regelmatig in Studielink  of Osiris student je status, de detailpagina van je inschrijfverzoek én de berichten die je van ons ontvangt.

  Neem tijdig contact op met het Erasmus Studenten Service Centrum als voor jou niet duidelijk is waarom je inschrijving nog niet is afgerond.

 • Je bent ingeschreven als de status van je herinschrijfverzoek  in Studielink is veranderd van ''verzoek ingediend'' naar ''ingeschreven''.

  Binnen een week nadat de status van je herinschrijfverzoek in Studielink is veranderd naar ''ingeschreven'' kun je je Bewijs van Inschrijving downloaden en printen via Osiris student.

  Hiermee is je herinschrijving afgerond. 

 • De procedurele regels met betrekking tot de inschrijving bij Erasmus Universiteit Rotterdam vind je op de website 'Reglementen, Richtlijnen en Regelingen' voor EUR studenten.

 • Herinschrijving voor opleidingen die zijn gestart in september 2019 is gesloten. Ben jij een afstudeerder met uitloop die van de opleiding toestemming heeft gekregen voor een herinschrijving in een latere startmaand dan september, dan ontvangt Team In- Uitschrijven & Bekostiging (IU&B) hiervan bericht van jouw opleiding. IU&B neemt naar aanleiding van dit bericht voor aanvang van je herinschrijving contact met je op over het regelen van je herinschrijving. ESE en ESHPM afstudeerders met uitloop kunnen voor een latere herinschrijving direct contact opnemen IU&B.

  Let op: ook als je akkoord hebt voor herinschrijving in een latere startmaand moet je ervoor zorgen dat jouw herinschrijving is geregeld voor de eerste van de startmaand.    

  latere instroom kan consequenties (parallel studeren) hebben voor de hoogte van het collegegeld.