Erasmus+ Programma

De Erasmus Universiteit Rotterdam neemt deel aan het Erasmus+ Programma voor studenten- en stafmobiliteit, programmalanden (EU/EER landen) en partnerlanden. Wat dit precies inhoudt, leggen we hier onder uit.

Uitwisseling en stage studenten

Studenten kunnen in het kader van dit programma op uitwisseling of stage. Aanmelding en selectie verloopt via de eigen opleiding.

Zowel inkomende als uitgaande studenten van de vermelde opleidingen kunnen een beurs krijgen. De selectie hiervoor vindt plaats bij de opleiding. Om voor deze beurs in aanmerking te komen dienen een aantal formulieren ingevuld te worden, t.w. Grant Agreement en Learning Agreement (vóór vertrek) en Certificate of Attendance na terugkomst. Tevens dient er een transcript of records overlegd te worden.

Mobiliteit medewerkers

Voor medewerkers bestaat de mogelijkheid om bij een partneruniversiteit op bezoek te gaan bijvoorbeeld voor het volgen van een training, job shadowing e.d. of het geven van gastcolleges. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met het International Office van de EUR, erasmusbeurs@eur.nl

Partneruniversiteiten

Een overzicht van de partneruniversiteiten is te vinden op onze exchange website. 

Partnerlanden

Sinds 2015 doet de EUR mee met de zgn. partnerlanden (buiten Europa), t.w. Albanië, Bosnië-Herzegovina, Indonesië, Kosovo, Rusland en Vietnam. Hiervoor zijn door de volgende faculteiten en instituten overeenkomsten afgesloten met:

  • Universiteit van Sarajevo Bosnië – Herzegovina (ISS)
  • Universiteit van Prishtina Kosovo (IHS en ISS)
  • National Economics University Viet Nam (ISS)
  • Padjadjaran Universiteit Indonesië (ISS)
  • Universiteit van Indonesië (ISS)
  • Gadjah Mada Universiteit Indonesië (ESE en IHS) (uitsluitend voor staf) 
  • Prasetiya Mulya Business School (RSM)

De bij dit programma behorende beurs bestaat uit een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor kosten van levensonderhoud. Voor het vaststellen van de reiskostenvergoeding gelden de volgende bandbreedtes:

Reisafstand

Bedrag

Tussen 100 en 499 KM:

€ 180 per deelnemer

Tussen 500 en 1999 KM:

€ 275 per deelnemer

Tussen 2000 en 2999 KM:

€ 360 per deelnemer

Tussen 3000 en 3999 KM:

€ 530 per deelnemer

Tussen 4000 en 7999 KM:

€ 820 per deelnemer

8000 KM of meer

€ 1.100 per deelnemer

 De daggeldvergoeding voor staf is €160 voor de eerste 14 dagen. Daarna 70%. De beurs voor inkomende studenten is €800 per maand en voor uitgaande studenten €650 per maand.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor zowel studenten en staf kan contact opgenomen worden met het International Office EUR, via erasmusbeurs@eur.nl en de international offices van de vermelde faculteiten en instituten.