Rechtspositie

Als student heb je te maken met verschillende (onderwijs- en examen) regelingen, richtlijnen en natuurlijk ook de wet. De universiteit neemt veel beslissingen waarbij jij soms direct betrokken bent en de gevolgen van ondervindt. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een dergelijke beslissing.

Ook kom je tijdens je studie in contact met veel verschillende functionarissen van de universiteit zoals docenten, medewerkers van onderwijsbureaus, campusmedewerkers, maar ook medestudenten. Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de universiteit of medestudent zich tegenover jou heeft gedragen. Het kan ook zijn dat je een klacht hebt over iets anders.

Afhankelijk van de aard van het geschil of je klacht zijn er verschillende mogelijkheden om daartegen in beroep te gaan of een bezwaar of een klacht in te dienen. Er bestaat een aantal bezwaar- en beroepsprocedures en klachtenprocedures.

Meer hierover vind je in het hoofdstuk over rechtsbescherming in het Studentenstatuut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het Studentenstatuut tref je een overzicht aan van de rechten en verplichtingen van de student en word je geïnformeerd over wat je van het onderwijs en de voorzieningen mag verwachten.

Een ander onderdeel van je rechtspositie als student is het recht om deel te nemen aan de verschillende vormen van universitaire medezeggenschap.

Het digitaal indienen van een bezwaar, beroep of klacht

Het bestaan van de vele verschillende procedures maakt het soms lastig om te bepalen welke procedure nu precies van toepassing is op jouw situatie. De EUR kent daarom één loket, de Faciliteit Rechtsbescherming, waar studenten hun bezwaren, beroepen en klachten kunnen indienen. Je kunt de Faciliteit Rechtsbescherming direct bereiken door te mailen naar legal.procedures@eur.nl

Je bericht komt binnen bij de afdeling Legal Procedures van de EUR, die deze registreert en ervoor zorgt dat je bezwaar, beroep of klacht naar het juiste college, commissie en/of orgaan wordt doorgeleid. Legal Procedures stuurt je na analyse van je bericht een digitale ontvangstbevestiging waarin staat naar welk college, commissie en/of orgaan je bezwaar, beroep of klacht is doorgestuurd. Daarna word je op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

Meer weten over procedures rond bezwaar, beroep of klacht?

Naast het Studentenstatuut kan je bij Legal Procedures meer informatie vinden over onder andere de verschillende procedures, de te hanteren termijn voor het instellen van een bezwaar of beroep en de vereisten waaraan je bezwaar- of beroepschrift moet voldoen. Je vindt daar ook welke rechtsbeschermingscommissies en -colleges Legal Procedures ondersteunt en wie waar en waarvoor terecht kan.

De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor iedereen die in zijn of haar studie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

Je kunt ook bij de ombudsfunctionaris terecht voor vraagstukken en probleemsituaties gerelateerd aan studeren bij de EUR. Je kunt natuurlijk ook online een afspraak maken met een studentendecaan om jouw zaak te bespreken en je te laten adviseren voordat je een formeel bezwaar, beroep of klacht indient.

Legal Protection

Bij klachten, in beroep gaan of het aantekenen van bezwaar

Vertrouwenspersoon

Bij ongewenst gedrag

Ombudsfunctionaris

Voor advies, bemiddeling of onderzoek

Studentendecanen

Advies & begeleiding

Medezeggenschap

Universiteitsraad & Dienstraden

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen