Rechtspositie

Als student heb je te maken met verschillende (onderwijs- en examen)regelingen, richtlijnen en natuurlijk ook de wet. De universiteit neemt veel beslissingen waarbij jij soms direct belanghebbend bent. Beslissingen die jou persoonlijk aangaan. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een dergelijke beslissing.

Ook kom je tijdens je studie in contact met veel verschillende functionarissen van de universiteit zoals docenten, medewerkers van onderwijsbureaus, terreinbewakers en niet te vergeten medestudenten. Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de universiteit of medestudent zich tegenover jou heeft gedragen. Het kan ook zijn dat je een klacht hebt over iets anders.

Al naar gelang de aard van het geschil of je klacht zijn er verschillende mogelijkheden om daar tegen in het geweer te komen door het indienen van een beroep, een bezwaar of een klacht. Er bestaat een aantal bezwaar- en beroepsprocedures en klachtprocedures. Meer hierover vind je in het hoofdstuk over rechtsbescherming in het Studentenstatuut van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het Studentenstatuut tref je een overzicht aan van de rechten en verplichtingen van de student en word je geïnformeerd over wat je van het onderwijs en de voorzieningen mag verwachten.

Een ander onderdeel van je rechtspositie als student is het recht om deel te nemen aan de verschillende vormen van universitaire medezeggenschap.

Gedragscode internationale student

In de Gedragscode internationale student staan afspraken die de hogere onderwijsinstellingen en de Nederlandse overheid hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. Je kan een verzoekschrift indienen wanneer je van mening bent dat de Erasmus Universiteit Rotterdam de Gedragscode niet correct naleeft, nadat de klacht is voorgelegd aan de instelling. Pas na het doorlopen van de interne klachtprocedure van de Erasmus Universiteit Rotterdam, kun je het verzoekschrift voorleggen aan de Landelijke Commissie.

ASK Erasmus

Find the answers to all your questions.

Have a look