Studiekeuzevoorlichting voor de bovenbouw van het vwo

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt verschillende mogelijkheden om studiekiezers in het vwo op weg te helpen in hun studiekeuzeproces, zowel studiekiezers die zich al georiënteerd hebben en al enig idee hebben over hun vervolgopleiding als leerlingen die aan het begin staan van hun studiekeuzeproces.

Voorlichting op uw school

Om uw leerlingen een goede studiekeuze te laten maken is het belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Daartoe biedt de Erasmus Universiteit Rotterdam verschillende voorlichtingsactiviteiten op uw school: de klassikale voorlichting en een stand op uw informatiemarkt. Ambassadors komen naar uw school om uw leerlingen van alle gewenste informatie te voorzien.

Klassikale voorlichting

De klassikale voorlichting wordt gegeven in rondes van 30 à 45 minuten. U kunt een voorlichting van één of meer opleidingen aanvragen. Tijdens de klassikale voorlichting presenteren Ambassadors de inhoud van de opleiding, is er aandacht voor studeren in Rotterdam en kunnen uw leerlingen hun vragen stellen.

Informatiemarkt

Het is mogelijk om een stand van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan te vragen voor uw informatiemarkt. Ambassadors bemannen de stand en beantwoorden de opleidingsgerelateerde vragen van uw leerlingen.

Algemene presentatie op uw school

Bij een algemene presentatie wordt stilgestaan bij de overstap van VWO naar WO. De focus ligt op studiekeuze en voorbereiding op een wetenschappelijke studie.

Voorlichting op de Erasmus Universiteit Rotterdam

Naast een bezoek aan uw school is het mogelijk om met uw leerlingen een voorlichtingsactiviteit te volgen op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Schoolbezoek

Tijdens een algemene voorlichting maken uw leerlingen kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam en krijgen zij een eerste indruk van studeren aan de universiteit. Daarnaast kunnen uw leerlingen kiezen uit een aantal opleidingspresentaties en krijgen ze een campustour op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In verband met een beperkte zaalcapaciteit is het mogelijk dat een verzoek voor een schoolbezoek niet gehonoreerd kan worden. Alvorens een schoolbezoek wordt toegezegd worden eerst de zaalmogelijkheden onderzocht.

Studiekeuzetraject (studiekeuzeworkshops)

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een studiekeuzetraject aan voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Dit traject is gericht op het ontdekken van de interesses en de vaardigheden van leerlingen, methoden om studies te vinden die hierop aansluiten en het oriënteren op de opleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het complete traject bestaat uit een workshop bij u op school en naar keuze één, twee of drie workshops bij ons aan de universiteit. Wanneer het hele traject is doorlopen, ontvangen zowel de leerling als de school een digitale rapportage. Via onderstaande link kunt u uw leerlingen aanmelden voor het studiekeuzetraject.

Studievoorlichting Bacheloropleidingen (overig)

Naast bovengenoemde evenementen organiseren wij Bachelor Open Dagen en Erasmus Meeloopdagen. De voorlichtingskalender geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen