Assessment Engels (voor studenten)

Inschrijving is gesloten
Engels - Language & Training Centre (2017)

Een assessment Engels is bedoeld om je taalbeheersingsniveau vast te stellen en bestaat uit een mondelinge toets, een schriftelijke toets en een computer toets (QPT). Het resultaat kun je gebruiken om bijvoorbeeld aan te tonen bij je faculteit dat je aan de taaleisen voldoet om op exchange te gaan of om je in te kunnen schrijven voor een Masterstudie. Je kunt het assessment ook gebruiken als je je huidige taalniveau aan moet tonen bij je werkgever. Zorg altijd dat je voorafgaand aan je inschrijving hebt nagevraagd of het resultaat van een assessment Engels geaccepteerd wordt.

Het eerstvolgende online assessment Engels neemt plaats in:

  • Mondelinge toets: In de week van 15 april, maak een afspraak (Online via Zoom)
  • Schriftelijk toets: Woensdag 17 april, 13.30-14.15 hours
  • Quick Placement Test (QPT): Woensdag 17 april, 15.00-16.30 uur
  • Deadline: 8 april 2024

Let op: Voor de schriftelijke toets en de Quick Placement Test gelden vaste momenten. Alleen voor de mondelinge toets moet jezelf een tijdslot kiezen; voor de andere twee onderdelen word je automatisch ingeschreven.

Een online assessment bestaat uit een mondelinge toets van 15 minuten met een docent Engels (via Zoom), een schriftelijke toets van 45 minuten (via Canvas) en een computer-based toets (Oxford Quick Placement Test) die je op je eigen computer maakt. Alle onderdelen van het assessment worden dus digitaal afgenomen; je hoeft niet naar de campus te komen. Het resultaat van het assessment bestaat uit een niveauverklaring waarin staat aangegeven op welk niveau je de taal beheerst (volgens het Common European Framework of Reference). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Mocht je assessment aantonen dat je nog niet op het niveau zit dat je nodig hebt, dan kun je besluiten je in te schrijven voor een taalcursus.

Let op: Het resultaat van de QPT-test wordt niet rechtstreeks met de deelnemers gecommuniceerd. Ze worden geëvalueerd door onze docenten en gebruikt als referentie om eindcijfers vast te stellen voor schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Een assessment dient te worden afgenomen als je een verklaring of certificaat nodig hebt waarop je niveau volgens de normen van het Common European Framework of Reference (CEFR) staat vermeld. Je kunt hiermee bijvoorbeeld aantonen bij je faculteit dat je aan de taaleisen voldoet om op exchange te gaan of om je te kunnen inschrijven voor een Masterstudie. Je kunt het assessment ook gebruiken als je je huidige taalniveau aan moet tonen bij je werkgever. Zorg altijd dat je voorafgaand aan je inschrijving hebt nagevraagd of het resultaat van een assessment Engels geaccepteerd wordt.

Een assessment Engels kost € 95,- en het resultaat is één jaar geldig. Je taalbeheersing kan immers zijn verbeterd of verslechterd als er meer dan één jaar verstreken is. Als je binnen één jaar na de toetsdatum deelneemt aan een taalcursus Engels, zal 50% van de kosten (€ 47,50) binnen drie weken na de start van de cursus teruggestort worden op je rekening. Houd er wel rekening mee dat wij niet alle niveaus aanbieden en dat wij voor het doorgaan van een cursus afhankelijk zijn van een minimumaantal inschrijvingen.

Het LTC organiseert tweemaal per jaar assessments Engels op vooraf vastgestelde data. De data worden per ronde gepubliceerd, maar belangrijk om te weten is dat de assessments plaatsvinden in de maanden november en april.

  • Je kunt je inschrijven voor het mondelinge gedeelte van het assessment Engels via het online rooster en kiezen uit één van de beschikbare tijdslots. Let op! Het rooster is alleen zichtbaar in de periode dat er kan worden ingeschreven. Voor het schriftelijke gedeelte en de Quick Placement Test hoef je geen aparte afspraken te maken, want deze vinden op een vaste dag en tijd plaats. Je wordt automatisch voor de schrijftoets en de online Quick Placement Test ingeschreven als je een afspraak voor het mondelinge deel maakt.Na de deadline ontvang je een bevestiging met verdere informatie over het assessment. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via ltc@eur.nl
  • Nadat je je via het rooster hebt ingeschreven, moet je ook betalen voor het assessment om je inschrijving definitief te maken. De betaling moet voor de deadline binnen zijn. Als we de betaling niet op tijd hebben ontvangen, wordt je afspraak geannuleerd. Je kunt betalen via de webshop.
  • Studenten met dyslexie kunnen extra tijd krijgen voor de schriftelijk toets. Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de inschrijfdeadline, een e-mail naar het LTC. Vergeet niet om ook je dyslexieverklaring mee te sturen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen