De dag van de promotie

Oratie Kim Putters

Locatie

Promoties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden plaats op de volgende locaties en dagen:

Erasmus MC

Alleen Erasmus MC kandidaten

Onderwijscentrum

Prof. Andries Queridozaal (eg-370)

Dinsdag en Woensdag

Campus Woudestein

Alle faculteiten

Erasmus Gebouw

Senaatszaal

Donderdag en Vrijdag

Paranimfen

Er moeten 2 paranimfen bij de promotieplechtigheid aanwezig zijn ter begeleiding van de promovendus. Dit kunnen collega’s, vrienden of familieleden zijn. Dit is strikt een ceremoniële functie. Het kan wel zijn dat er aan hen gevraagd wordt om een stelling voor te lezen.

Zweetkamertje

Ongeveer een half uur voor de promotie worden de promovendus en de paranimfen verwacht in het ‘zweetkamertje’.

Locatie Woudestein

Kamer A1-18

Melden bij: Bureau van de Pedel

Erasmus MC

4e verdieping Onderwijscentrum

Melden bij: de Togakamer

Het is traditie dat u uw handtekening voorafgaand aan de plechtigheid plaatst in het zweetkamertje. Op beide locaties zijn er markers aanwezig. Vanuit het zweetkamertje worden u en uw paranymphen door de Pedel naar de zaal begeleid.

Kinderen

Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst zijn kinderen onder de leeftijd van 6 jaar niet toegestaan tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Eventueel kan uw kind het tweede gedeelte van de ceremonie bij wonen.

Promotiezitting

De Pedel haalt u en uw paranimfen op en begeleidt u naar de zaal. Daar staat u te wachten tot de promotiecommissie plaats neemt. Zodra de deuren sluiten opent de voorzitter de plechtigheid en nodigt u uit om een inleiding te verzorgen. Deze inleiding, ook wel het lekenpraatje genoemd, is vooral bedoeld om het aanwezige publiek duidelijk te maken waarover het proefschrift handelt. Dit lekenpraatje mag maximaal 15 minuten duren. U wordt verzocht om te vertellen wat er onderzocht is, waarom het onderzoek is verricht en welke resultaten het onderzoek heeft opgeleverd.

Daarna volgt de ondervraging door de commissie. Dit duurt 45 minuten. De volgorde daarbij is over het algemeen: externe commissieleden, interne commissieleden, promotoren en copromotoren.

Na de 45 minuten durende ondervraging betreedt de Pedel de zaal en roept ‘HORA EST’. Degene die aan het woord is, dient dan te stoppen. De voorzitter schorst de bijeenkomst en de commissie trekt zich terug voor beraad. Na terugkeer van de commissie, wordt de vergadering heropend en neemt de promovendus de bul in ontvangst, gevolgd door een 'laudatio', waarna de bijeenkomst wordt afgesloten.

Begeleid door de pedel, verlaat de commissie als eerste de zaal. Vervolgens wordt de zojuist gepromoveerde doctor – eventueel met partner – en paranimfen uit de zaal begeleid naar de receptie/felicitatieruimte. De promotiecommissie feliciteert hen daar als eerste.

AANSPREEKTITELS TIJDENS ZITTING

NEDERLANDS
Rector Magnificus
Hooggeachte promotor
Zeer geachte copromotor
Hooggeleerde opponent (hoogleraar)
Zeergeleerde opponent (niet hoogleraar)

ENGELS
Rector Magnificus
Highly learned supervisor
Very learned supervisor
Highly learned opponent (full professor)
Very learned opponent (non-professors)

 

 

Hora Finita

Voor promovendi van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC

Pedel tijdens promotie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen