Proefschrift

De rector magnificus geeft toestemming om het proefschrift te laten vermenigvuldigen, nadat aan alle formaliteiten is voldaan en de pedel de titelpagina heeft goedgekeurd (download het titelblad sjabloon, inclusief logo, onderaan deze pagina). Het proefschrift kan worden gedrukt, maar moet in elk geval in digitale vorm ten behoeve van de bibliotheek worden aangeleverd.

Toelichting proefschrift in digitale vorm t.b.v. bibliotheek

Indien artikelen onder embargo zijn dient een extra versie te worden aangeleverd zonder deze artikelen.

De titel van het proefschrift en de naam van de promovendus staan duidelijk en uniform vermeld. Graag uploaden in Hora Finita onder het tabblad Bibliotheek.

De stellingen dienen in een apart document geüpload te worden in Hora Finita (tabblad bibliotheek)

Voor technische vragen kunt u mailen naar pure@eur.nl.

Voor copyright-kwesties mailt u naar copyright@ubib.eur.nl

Drukken

De promovendus kan zelf een drukker kiezen. De onderzoeksscholen ERIM en het Tinbergen-instituut hanteren een vast format voor het drukken van proefschriften en maken gebruik van een vaste drukker.

Het proefschrift in digitale vorm

De uitvoering van een proefschrift in digitale vorm is gelijk aan een proefschrift in boekvorm. Het moet dus duidelijk zijn dat het om een proefschrift gaat. In alle varianten staat de titel van het proefschrift en de naam van de promovendus duidelijk en uniform vermeld.

Proefschriftverzending

Het proefschrift moet 5 weken voor de promotiedatum in digitale (t.b.v. bibliotheek) en gedrukte vorm worden aangeleverd bij de pedel inclusief benodigde documenten (zie bovenstaand overzicht).

Promotie Erasmus MC:

  • 7 exemplaren naar Bureau van de Pedel
  • 1 exemplaar naar alle commissieleden
  • 10 exemplaren meenemen naar de plechtigheid
  • Graag navragen bij het secretariaat vakgroep promotor Erasmus MC hoeveel exemplaren zij nodig hebben

Promotie faculteiten Woudestein:

  • 7 exemplaren naar Bureau van de Pedel
  • 1 exemplaar naar alle commissieleden
  • 10 exemplaren meenemen naar de plechtigheid

En voor de faculteit waar u promoveert graag navragen bij het faculteitsbureau hoeveel exemplaren u bij hen moet inleveren.

De promovendus zorgt ervoor dat ieder lid van de beoordelingscommissie een exemplaar van het proefschrift ontvangt.

Vergoeding

Promovendi kunnen een vergoeding krijgen voor het vervaardigen van het proefschrift, van maximaal € 750 voor de aan de EUR geleverde exemplaren. Promovendi die al financiële steun uit andere bronnen krijgen, komen niet of slechts voor een deel in aanmerking voor een vergoeding.

Een aanvraag kan alleen worden ingediend in Hora Finita nadat u al uw digitale documenten geupload heeft in Hora Finita.

Je kunt de bovenstaande pdf's bewerken door ze te openen in Adobe Acrobat Reader DC en de optie 'fill & sign' te selecteren.

Hora Finita

Voor promovendi van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC

Pedel tijdens promotie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen