Promotiereglement

Current facets (Pre-Master)

In het promotiereglement staan alle zaken rond het promoveren uitgebreid beschreven. 

Aanmelden Hora Est

Voor promovendi Erasmus Universiteit Rotterdam

Aanmelden

Aanmelden Hora Est

Voor promovendi van het Erasmus MC

Aanmelden