Smarter Choices for Better Health

Action Lines

Het onderzoek binnen het Erasmus Initiative 'Smarter Choices for Better Health' vindt plaats binnen vier Action Lines. Lees hier meer over de thema's die onderzocht worden.

Preventie
Binnen deze Action Line wordt gezocht naar veelbelovende, duurzame en rendabele interventies om gezond gedrag te stimuleren.
Waardegerichte zorg
De onderzoekers in deze Action Line onderzoeken hoe we de 'waarde' van de gezondheidszorg kunnen meten en deze kunnen vergroten.
Evaluatie van de gezondheidszorg
In deze Action Line wordt gewerkt aan een breder theoretisch kader om de gezondheidszorg te evalueren, waarbij ook rekening wordt gehouden met de algehele kwaliteit van leven (het welzijn).
Gelijkwaardige zorg
Leden van deze Action Line onderzoeken methodes om de gehele wereldbevolking gezonder te maken en zorg toegankelijk te maken voor iedereen.