Smarter Choices for Better Health

Action lines

Het onderzoek binnen het Erasmus Initiative 'Smarter Choices for Better Health' vindt plaats binnen vier Action Lines. Lees meer over de thema's die onderzocht worden op de Engelstalige pagina's.

Prevention
Binnen deze Action Line wordt gezocht naar veelbelovende, duurzame en rendabele interventies om gezond gedrag te stimuleren.
Lees meer in het Engels
Value Based Healthcare
De onderzoekers in deze Action Line onderzoeken hoe we de 'waarde' van de gezondheidszorg kunnen meten en deze kunnen vergroten.
Lees meer in het Engels
Evaluation of Healthcare
In deze Action Line wordt gewerkt aan een breder theoretisch kader om de gezondheidszorg te evalueren, waarbij ook rekening wordt gehouden met de algehele kwaliteit van leven (het welzijn).
Lees meer in het Engels
Health Equity
Leden van deze Action Line onderzoeken methodes om de gehele wereldbevolking gezonder te maken en zorg toegankelijk te maken voor iedereen.
Lees meer in het Engels

Ander onderzoek over gezondheid