EsCHER Nieuws & Agenda

Het EsCHER logo.

Volg hier het laatste nieuws over Erasmus Centre for Health Economics Rotterdam (EsCHER) seminars, evenementen en promoties.

Eddy van Doorslaer Research Excellence Award

Erasmus Centre for Health Economics Research accepteert (zelf)nominaties voor de eerste Eddy van Doorslaer Research Excellence Award. Deze prijs wordt vanaf 2023 uitgereikt ter erkenning van excellent onderzoek op het brede terrein van de Gezondheidseconomie, waaronder Health Technology Assessment en Health Systems and Insurance onderzoek. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een EsCHER-medewerker met het beste gepubliceerde artikel in het voorgaande kalenderjaar.

Als onderdeel van deze onderzoeksprijs voor uitmuntendheid krijgen de laureaten de gelegenheid een presentatie te geven op een door EsCHER gesponsord en georganiseerd symposium, dat volledig is afgestemd op de winnaar en zijn of haar onderzoeksinteresses.

Voorwaarden:

 • De kandidaat is een (voormalig) beginnend onderzoeker die verbonden is aan EsCHER: een onderzoeksassistent, postdoctoraal onderzoeker, huidige of voormalige promovendus in dienst van een van de afdelingen van EsCHER. Kandidaten die gepromoveerd zijn, mogen niet langer dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd (NB: in de komende jaren wordt vermelding van de EsCHER-affiliatie op de ingezonden paper verplicht).
 • Elke onderzoeker kan één manuscript indienen dat is gepubliceerd in het jaar 2023 en sterk bijdraagt aan de gezondheidseconomische literatuur, waaronder Health Technology Assessment en Health Systems and Insurance onderzoek.
 • De aanvrager moet de hoofdauteur of corresponderende auteur zijn van het ingediende manuscript of hij moet een bijdrage aan de publicatie ervan verklaren die minstens even groot is als die van een co-auteur.
 • Gezamenlijke papers van twee (of meer) beginnende EsCHER-leden worden ook geaccepteerd. De prijs kan onder de auteurs worden verdeeld (als zij aan de criteria voldoen) om samenwerking tussen beginnende onderzoekers aan te moedigen.

Organisatie:                 

 • Aanvragen door het manuscript te sturen naar escher@eur.nl met als onderwerp Eddy van Doorslaer Award for Research Excellence vóór 31 january 2024 23:59 CET.
 • De inhoud van het bericht moet bevatten: huidige en, indien relevant, vroegere affiliatie, datum van afstuderen (masters of PhD), verklaring van bijdrage ten minste zo groot als die van elke andere co-auteur indien niet de hoofd- of corresponderende auteur.
 • De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit meerdere leden van de EsCHER-stuurgroep en Eddy van Doorslaer zelf, die zich baseert op de bijdrage van het manuscript aan de literatuur en de kwaliteit en nauwkeurigheid van het werk.
 • In de laatste week van april maakt de jury de winnaar bekend via de mediakanalen van EsCHER.

EsCHER oproep voor financiering

Beste EsCHER-leden,

Het Erasmus Centre for Health Economics Rotterdam (EsCHER) bundelt en bevordert de unieke en toonaangevende expertise op het gebied van Health Economics die in Rotterdam aanwezig is. Om het lopende onderzoek en onderwijs op het gebied van Health Economics verder te bevorderen, kondigen wij met genoegen deze oproep aan voor door EsCHER gefinancierde evenementen in 2023.

Doelstelling & reikwijdte

Deze call for events biedt EsCHER affiliates (d.w.z. onderzoekers die lid zijn van of verbonden zijn aan de hier genoemde onderzoeksgroepen: https://www.eur.nl/onderzoek/onderzoeksinitiatieven/escher/onderzoek) financiële ondersteuning voor het organiseren van events die aansluiten bij EsCHER's doelstellingen om gezondheidseconomisch onderzoek en onderwijs in Rotterdam te bevorderen. De subsidieoproep is bedoeld om de kosten te dekken van de organisatie van een dergelijk evenement (bijv. locatiekosten, catering, reiskosten voor internationale deelnemers). 

EsCHER overweegt evenementen te ondersteunen tot een totaalbedrag van € 5.000 per evenement. Het beschikbare budget maakt het mogelijk om meerdere evenementen te financieren. Merk op dat deze oproep bedoeld is voor EsCHER-leden om evenementen op de EUR-campus te organiseren die vóór 31/12/2023 plaatsvinden en die EsCHER-leden en hun zichtbaarheid ten goede komen, niet om EsCHER-leden te ondersteunen bij het bezoeken van evenementen of reizen, zelfs als dit is om EsCHER-onderzoek te verspreiden.

Voorbeelden van evenementen die in aanmerking komen:

- EsCHER-lezingen door internationale deskundigen over gezondheidseconomische onderwerpen
- Organisatie van een symposium rond inauguratie/PhD-verdedigingen of een onderwerp van belang
- EsCHER graduate course over onderwerpen of vaardigheden die relevant zijn voor de gezondheidseconomie
- EsCHER onderzoeksworkshop met internationale deelnemers

Aanvraagprocedure

De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart 2023. De inzendingen worden beoordeeld door het bestuur van EsCHER, bestaande uit de afdelingshoofden van elk van de onderzoeksgroepen die deel uitmaken van EsCHER. 

Aanvragers moeten overwegen het volgende in hun aanvraag op te nemen: 1) Een korte beschrijving van het evenement (~300 woorden), 2) Een motivatie over hoe EsCHER-leden van het evenement zouden kunnen profiteren (~300 woorden) en 3) Voorlopig budget. Let op: EsCHER biedt alleen financiële ondersteuning en communicatie over het evenement via haar sociale mediakanalen (de organisatie van het evenement komt dus voor rekening van de aanvrager). Idealiter beschrijven aanvragen daarom ook hoe het evenement wordt opgezet en onder de aandacht wordt gebracht van mogelijk geïnteresseerde EsCHER-leden.

Aanvragen moeten worden ingediend bij EsCHER op escher@eur.nl. Aanvragers zullen binnen twee weken na de aanvraagdeadline een schriftelijke beslissing ontvangen. Als u vragen heeft of een potentieel evenement wilt bespreken, kunt u contact opnemen via escher@eur.nl

EsCHER kent beurzen toe

Erasmus Centre for Health Economics Rotterdam (EsCHER) start met het toekennen van beurzen ter ondersteuning van excellente studenten uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER).

EsCHER maakt deel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bundelt unieke en toonaangevende expertise op het gebied van gezondheidseconomie. Met meer dan 100 gezondheidseconomen en gevestigd in Nederland, speelt EsCHER een centrale rol in het ontwikkelen en toepassen van methoden die bijdragen aan effectiever, op bewijs gebaseerd beleid en rechtvaardigere en efficiëntere gezondheidszorgsystemen over de hele wereld.      

De beurzen worden aangeboden voor de masteropleidingen Health Economics en Health Economics, Policy & Law, vanaf het academisch jaar 2022-2023. Voor meer informatie over de beurs en de onderwijsprogramma's waarbij EsCHER betrokken is, kunt u terecht op de website van EsCHER.

lolaHESG.com

Save the date voor lolaHESG 2023

EsCHER heet u van harte welkom op het 15e lowlands Health Economists' Study Group (lolaHESG) congres op 25-26 mei 2023. Noteer deze data alvast in uw agenda, informatie over het indienen van abstracts en de registratie voor dit steeds populairder wordende congres over gezondheidseconomie volgt binnenkort!

Seminars

EsCHER organiseert regelmatig seminars waarin (inter)nationale gezondheidseconomen hun lopende onderzoek presenteren. Deze seminars worden gesponsord door het Tinbergen Institute.

Voor meer informatie over de geplande reeks seminars klik hier.

Volg ons op social media

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen