EsCHER Onderzoek

Inside view of the Polak building.
Het EsCHER logo.

Erasmus Centre for Health Economics Rotterdam (EsCHER) doet theoretisch en toegepast onderzoek op het gebied van gezondheidseconomie, economische evaluaties van nieuwe gezondheidstechnologieën en de structurering en financiering van de gezondheidszorg.

Maak hieronder kennis met de verschillende onderzoeksgroepen en -thema's van EsCHER.

Erasmus School of Economics (ESE)

Voor meer informatie over de EsCHER onderzoeksgroep Health Economics van ESE klik hier.

   

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

De EsCHER onderzoeksgroep Health Economics van ESHPM bestudeert verscheidene prominente onderzoeksthema’s op het gebied van gezondheidseconomie, waarin deze onderzoeksgroep nationaal en internationaal toonaangevend is. De thema’s omvatten:

 • Gedragseconomie en experimentele gezondheidseconomie
 • Methodologie van gezondheidseconomische evaluaties
 • Prioritering in de verdeling van gezondheid en gezondheidszorg
 • Gezondheids- en arbeidseconomie
 • Wereldwijde gezondheidseconomie

Klik hier voor meer informatie over deze onderzoeksgroep.

Voor een overzicht van alle medewerkers van de EsCHER onderzoeksgroep Health Economics van ESHPM klik hier.

Voor recente publicaties van de EsCHER onderzoeksgroep Health Economics van ESE klik hier.

Voor blogs van de EsCHER onderzoeksgroep Health Economics van ESE klik hier.

 

De EsCHER onderzoeksgroep Health Technology Assessment van ESHPM is verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma's op het gebied van gezondheidseconomie, in het bijzonder health technology assessment (HTA). Dit omvat het bepalen van de implicaties van het introduceren, verspreiden en toepassen van (nieuwe) medische technologieën en het beoordelen van de resulterende gezondheidswinst. HTA wil een brug slaan tussen onderzoek en beleid. Belangrijke onderzoeksthema's zijn onder meer:

 • Decision-analytic modeling
 • Late-phase studies & real-world evidence
 • Multi-criteria decision analysis (MCDA)
 • Preference measurement / Discrete choice evaluation (DCE) & Time trade off (TTO) studies.

Klik hier voor meer informatie over deze onderzoeksgroep.

Voor een overzicht van alle medewerkers van de EsCHER onderzoeksgroep Health Technology Assessment van ESHPM klik hier.

 

Voor een overzicht van de (inhoud van de) projecten waar de EsCHER onderzoeksgroep Health Technology Assessment van ESHPM bij betrokken is klik hier.

De EsCHER onderzoeksgroep Health Systems & Insurances buigt zich over vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Centraal hierbij staat de rol en het functioneren van zorgverzekeraars als intermediair tussen vragers en aanbieders van zorg. De sectie heeft een internationaal vooraanstaande positie als het gaat om onderzoek naar een adequaat systeem van risicoverevening. Overige prominente aandachtsgebieden zijn onder andere het keuzegedrag van zorggebruikers en -verzekerden, de vormgeving en invloed van bekostigings- en honoreringssystemen, de zorginkoop door verzekeraars en de vormgeving en effectiviteit van mededingingsbeleid in de zorgsector.

Voor meer informatie over deze onderzoeksgroep klik hier.

Voor een overzicht van alle medewerkers van de EsCHER onderzoeksgroep Health Systems & Insurances van ESHPM klik hier.

Voor een overzicht van de (inhoud van de) projecten waar de EsCHER onderzoeksgroep Health Systems & Insurances van ESHPM bij betrokken is klik hier.

iMTA is een universitair wetenschappelijk instituut dat zich onderscheidt door onafhankelijk en excellent onderzoek op het gebied van medische technologie beoordeling, waaronder onderzoek op het gebied van gezondheidseconomie en gezondheidsuitkomsten.

Voor een overzicht van alle iMTA medewerkers klik hier.

Het iMTA publiceert tijdschriftartikelen, onderzoeksrapporten, hoofdstukken uit boeken, handleidingen en een halfjaarlijkse nieuwsbrief. Voor een overzicht van alle publicaties klik hier.

Het iMTA heeft de afgelopen 25 jaar verschillende vragenlijsten ontwikkeld. Deze vragenlijsten zijn beschikbaar voor gebruik met als doel de standaardisatie van gezondheidseconomische evaluaties te verbeteren. Beschikbaar zijn de:

 • iMTAProductivity Cost Questionnaire (iPCQ)
 • Medical Consumption Questionnaire (iMCQ)
 • reatment Inventory of Costs in Patients with psychiatric disorders (TIC-P)
 • iMTA Valuation of Informal Care Questionnaire (iVICQ)
 • Mental Health Quality of Life (MHQoL)

Klik hier voor meer informatie over (de mogelijkheden tot gebruik van) deze vragenlijsten.

iMTA werkt voortdurend aan het verbeteren van de methoden voor kosteneffectiviteitsonderzoek. De (R-based) tools die iMTA ontwikkelt zijn gratis beschikbaar (let op: voor commercieel gebruik kan een gebruikersvergoeding worden gevraagd). Beschikbaar zijn de:

 • Costs in life years gained (PAID tool)
 • iMTA Disease Burden Calculator (iDBC tool)
 • Dutch costs (Costing Manual tool)
 • Caregiver costs (iCARE tool)

Voor meer informatie over (en toegang tot) de tools klik hier.

 

Wetenschappers in beeld

We publiceren regelmatig video's van onze wetenschappers. In dit eerste interview komt prof. Eddy van Doorslaer aan het woord (geïnterviewd door Igna Bonfrer en Judith Bom). Nu zijn afscheid aan de universiteit aanstaande is spreken zij over zijn indrukwekkende carrière op het gebied van gezondheidseconomie en de uitdagingen waar toekomstige onderzoekers zich over kunnen buigen.

Interview prof. Eddy van Doorslaer

Interview prof. Eddy van Doorslaer

Interview prof. Eddy van Doorslaer

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen