Societal Impact of AI (AiPact)

Artificiële intelligentie voor mens en maatschappij
colours header

Of het nu gaat om boodschappen doen, daten, het organiseren van ons werkleven of het streamen van een Netflixserie, artificiële intelligentie (AI) heeft ons dagelijks leven al enorm veranderd - zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Wat betekent dat voor ons als individuele burgers en voor de samenleving als geheel? Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe kunnen we het potentieel van AI benutten en tegelijkertijd de risico's tot een minimum beperken?

Dit Erasmus Initiatief is gericht op innovatief en interdisciplinair onderzoek en onderwijs in AI, waarbij de samenleving centraal staat. Samen met de belangrijkste betrokkenen bepalen we de kaders voor het gebruik van AI dat mens en maatschappij ten goede komt. Dat doen we door AI dichter bij de mensen te brengen.

We richten ons op vier belangrijke domeinen van onze samenleving, waarbinnen we hot topics aanpakken zoals urban AI, AI street art, duurzaamheid, gelijke kansen, diversiteit en inclusie.

AICON

AICON

De radicale intersectorale beweging AICON verbindt bewoners, kunstenaars en wetenschappers in een verkenning van de maatschappelijke mogelijkheden en uitdagingen van artificiële intelligentie (AI). Deze gelijkwaardige samenwerking richt zich op het empoweren van burgers, zodat mensen zelf kunnen ontdekken hoe ze om kunnen en willen gaan met AI in hun omgeving.

Is het kunst, wetenschap of burgerparticipatie? Bij AICON draait het om co-creatie van concepten die niet binnen die traditionele afgebakende kaders passen. We hopen dat dit uiteindelijk zal bijdragen aan de democratisering van AI, zodat AI begrijpelijk én toegankelijk wordt voor iedereen. Bovendien zet AICON alle maatschappelijk betrokkenen ertoe aan om open te staan voor een andere manier van samenwerken en te onderzoeken hoe we onze samenleving met elkaar willen inrichten en aan welke waarden we belang hechten.

 • Sociale media – volg AICON via Instagram en LinkedIn.
 • Video's – bekijk de korte AICON-videotrilogie Verbinding, Verbeelding, Beweging
 • Infographic – krijg een idee waar het bij AICON om draait
 • Gallery – bezoek de virtuele tentoonstelling van het AICON-project Stadsgezichten in de Metaverse via Muse
 • Open Sea – bekijk en koop de NFT’s gemaakt met het AICON Stadsgezichten-project.
 • Ronnies op Zuid Podcast – luister naar AICON kunstenaar Peim van der Sloot en Rotterdam en Albeda-student Harun Senih Sevinc die praten over kunstmatige intelligentie
 • Ronnies op Zuid Podcast – luister naar Farshida Zafar (ErasmusX) en Sarina van la Parra (Chance to Influence) die praten over AICON
 • AiPact Medium Blog –  lees dit artikel van Moniek Buijzen over waarom we kunst nodig hebben in de co-creatie van de maatschappelijke impact van AI
 • ErasmusX Medium Blog – lees dit artikel van Costanza Tagliaferri over haar ervaringen in het HefHouse en AICON
 • AICON home – lees meer over AICON, het HefHouse en radicale onderwijsinnovatie op de ErasmusX homepage
Art

AI in kunst en cultuur

Het gebruik van AI belooft een overgang naar open en inclusieve toepassingen in kunst en cultuur. De leidende vraag in deze programmalijn is hoe het gebruik van AI in kunst nieuwe mogelijkheden kan creëren voor mensen, organisaties en systemen om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI.

.

We beschouwen AI in kunst en cultuur als onderwerp van studie, maar ook als proeftuin om creativiteit, betrokkenheid en sympathie te bevorderen - allemaal nodig om de kaders te bepalen hoe AI ten goede komt aan mens en maatschappij.

AI in communicatie en verandering

Het gebruik van AI in communicatie, 'cognitieve communicatie', belooft ongekende mogelijkheden voor verandering—voor een gezonde, betekenisvolle en duurzame leefstijl en leefomgeving. De grote vraag blijft: hoe kunnen we de voordelen van digitale technologie optimaal benutten en de risico's beperken?

.

We nemen een sterk mensgerichte benadering, met een focus op ons dagelijks mediagebruik. AI is daarbij een onderwerp van studie, maar ook een instrument voor innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van cognitieve communicatie en verandering.

Health AI future

AI in de gezondheidszorg

Het gebruik van AI in de gezondheidszorg belooft een overgang naar een duurzaam, empowered en inclusief gezondheidssysteem. In ons onderzoek en onderwijs bestuderen we de transitie van gezondheidszorg met AI vanuit een maatschappelijk perspectief. We volgen meer een reflectieve dan instrumentele benadering.

.

We denken na over wat het betekent om trajecten van patiënten en beloningssystemen van zorgverleners te verschuiven van het beheren van het slechte (ziekte) naar het beheren van het goede (gezondheid). Op mesoniveau reflecteren we op de ontwikkeling van een geïntegreerde volksgezondheid die gepersonaliseerde preventie kan bieden. Op microniveau denken we na over hoe zorgverleners nieuwe vaardigheden en nieuwe rollen ontwikkelen.

Havenwerkers

AI in werk en arbeidsmarkt

AI toepassingen worden steeds belangrijker in organisaties, waardoor werkpraktijken en -relaties ingrijpend veranderen. Op macroniveau betekent dat bijvoorbeeld datagestuurde besluitvorming en dienstverlening, terwijl op microniveau automatisering de veiligheid op de werkplek kan vergroten.

.

In deze programmalijn nemen we een mensgerichte benadering. De nadruk ligt op de mogelijkheden van nauwe samenwerking tussen mens en machine, terwijl de nadelen worden beperkt. Ons onderzoek en onderwijs richt zich op nieuwe methoden in werk en arbeidsmarkt die de veiligheid en het welzijn van alle werknemers kunnen verbeteren. Zo draagt deze lijn bij aan een inclusieve toekomst van werk.

Aanpak

Wij richten ons op ‘human augmentation’ met AI – het inzetten van artificiële intelligentie in lijn met de verwachtingen en waarden van mens en maatschappij. We omarmen een multidisciplinaire en multimethodische aanpak, en maken bijvoorbeeld gebruik van data science, citizen science en living labs. Samen met burgers, studenten, wetenschappers en organisaties verkennen we nieuwe mogelijkheden om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI als medewerker en adviseur.

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een hoop AI-opleidingen en vakken.

Lachende studenten tijdens college

AICON @AiPact

In AICON werken stadsbewoners, kunstenaars, wetenschappers en studenten samen aan AI kunstwerken.

AiPact Blog

In onze AiPact Blog delen we ons onderzoek en perspectieven over de maatschappelijke impact van AI.

Samenwerkingen

Het Erasmus Initiatief ‘Societal Impact of AI’ (AiPact) maakt deel uit van het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA). We bouwen aan structurele samenwerkingen met Erasmus MC, TU Delft en de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld door mee te werken aan de initiatievenCentre for Bold Cities, Cultuurcampus Rotterdam, Resilient Delta, Healthy Start, and Convergence for Health and Technology.

Follow us!

Volg de Erasmus AiPact LinkedIn en de events calendar voor de laatste updates over AI en samenleving!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen