Zwaartekracht

Met Zwaartekracht stimuleert de overheid excellent onderzoek in Nederland. Het is bedoeld voor wetenschappelijke consortia die de potentie hebben om tot de wereldtop op hun gebied te gaan behoren. Zwaartekracht wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd. Onderzoekers kunnen gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. 

Zwaartekracht 2022

 • GUTS: growing up together in society - prof.dr. Eveline Crone

  Het consortium ‘Growing Up Together in Society (GUTS)’ ontvangt 22 miljoen euro. Het doel van dit project is om te ontdekken hoe jongeren succesvol kunnen opgroeien en bijdragen aan de huidige en toekomstige maatschappij. “Succesvol opgroeien is een puzzel”, vertelt Eveline Crone, hoogleraar Developmental Neuroscience in Society. “Het onderzoek naar hersenontwikkeling bij jongeren is veelal individueel gericht. Maar een kind groeit niet individueel op, het is onderdeel van systemen van familie, vrienden, school en maatschappelijke normen. Daarom heeft het grote meerwaarde om kennis hierover met elkaar te verbinden.”

  Eveline Crone
 • De algoritmische samenleving - Prof.dr. Moniek Buijzen

  Prof.dr. Moniek Buijzen is betrokken bij het consortium ‘De algoritmische samenleving’ (ALGOSOC) dat 21,3 miljoen euro krijgt en wordt geleid door de Universiteit van Amsterdam. Dit programma onderzoekt hoe binnen de ontwikkeling van (semi-)geautomatiseerde processen (zoals Artificiële Intelligentie) publieke waarden en mensenrechten kunnen worden gewaarborgd. “Denk aan systemen die worden gebruikt door banken of zorgverzekeringen. Je ziet dat daarin vooroordelen of vertekeningen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst”, vertelt Moniek Buijzen, hoogleraar Communicatie en Gedragsverandering. 

  Prof. dr. Moniek Buijzen
 • Stress-in-Action - Prof.dr. Liesbeth van Rossum

  In het consortium ‘Stress-in-Action’  ontwikkelen wetenschappers nieuwe methoden om stress in het dagelijks leven te meten én te reduceren. Daardoor hopen de onderzoekers stress-gerelateerde ziekten in de toekomst te voorkomen. Het consortium krijgt 19,6 miljoen euro, waarvan 3,6 miljoen naar onderzoekers in het Erasmus MC gaat. Prof.dr. Liesbeth van Rossum is bij het project betrokken en zij gaat haar studies naar stress en stress-gerelateerde ziekten, zoals obesitas, hart- en vaatziekten en mentale ziekten, verder verdiepen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen