Medewerkers

Reglementen  
CAO-NUwwwNL
Kiesreglement voor de Dienstraden 2016pdfNL
Election rules for the service committees and Joint Participatory Committee of the EUR supporting organisational unitspdfEN
Reglement voor de DienstraadpdfNL
Reglement gebruik Internet en ICT-faciliteitenpdfNL
Regulations governing use of internet and IT facilitiespdfEN
Promotiereglement (tot 1 september 2015)pdfNL
Promotiereglement (vanaf 1 september 2015)pdfNL
Reglement OO-prijs 2012pdfNL
Aanvullende regeling oratie Erasmus MCpdfNL
Reglement OmbudsfunctionarispdfNL
Richtlijnen en regels  
DiversiteitsbeleidwwwNL
Fraude & PlagiaatwwwNL
HuisstijlwwwNL
IntegriteitscodewwwNL
Integrity CodepdfEN
PostMyEURNL
Procedure tot instellen of vestigen van (bijzondere) leerstoelen en benoeming hooglerarenMyEURNL
Universiteitsbibliotheek huisregelswwwNL
VeiligheidMyEURNL
Regelingen  
30%-vergoedingMyEURNL
ArchiefbeheerMyEURNL
Contracten met derdenMyEURNL
Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit EUR (KWI-EUR) NLpdfNL
Klachtenregeling Ongewenst GedragpdfNL
Complaints regulation Undesirable BehaviourpdfEN
EUR Scientific Integrity Complaints Procedure (KWI-EUR) ENpdfEN
Basiskwalificatie Onderwijs EURpdfNL
Geschillenadviescommissie Studentenaangelegenheden 2020pdfNL
Student Arbitration Committee Regulations 2020pdfNL
Flexibele werkduurMyEURNL
VerhuiskostenvergoedingMyEURNL
ReiskostenMyEURNL
DIV EUR 2002pdfNL
NevenwerkpdfNL
PromovendiwwwNL
StudiefaciliteitenMyEURNL
Variabele werktijdenMyEURNL
Visiting professorshipMyEURNL
Disciplinaire maatregelenpdfNL
Disciplinary measurespdfEN