Maatschappelijke impact identiteit ontwikkelen

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Wij willen alom erkend worden als een verantwoordelijke, betrouwbare partner met een uniek profiel dat is gebaseerd op onze kerndisciplines en zich richt op lokale én mondiale maatschappelijke impact.

Met ons onderwijs en onderzoek willen wij onze samenleving voor iedereen beter maken. Om complexe maatschappelijke problemen op te lossen, moeten we onze kennis verbreden en verdiepen ten aanzien van menselijke motivatie en menselijk gedrag, basale maatschappelijke drijfveren en systemen en economische modellen. Het perspectief is steeds: hoe draagt deze kennis bij aan positieve maatschappelijke impact?

We verbeteren de voorwaarden voor het bereiken van positieve maatschappelijke impact: hoe we communiceren over onze impactgerichte activiteiten, hoe we ruimte geven aan onze medewerkers om te werken aan impact, hoe we onze impact op betekenisvolle en verantwoordelijke manieren meten en hoe we zorgen voor voldoende steun voor de strategie.

Als ons hele denken meer gericht is op impact, dan worden onze activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en betrokkenheid relevanter voor de samenleving. In ons onderwijs leggen we sterker de nadruk op creatieve probleemoplossing. We focussen meer op relevant en betrokken onderzoek. Ook ontwikkelen we voor de universiteit als geheel een speciale Public Engagement Strategie.

Wij ontwikkelen een unieke ‘Erasmian way’ om impact te doen toenemen. We leggen intelligente verbanden tussen verschillende vakgebieden en bouw.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen