Intersectionaliteit

De kern van de aanpak van de EUR om de dimensies en uitdagingen aan te pakken is het concept van intersectionaliteit. Dit is een sociologische theorie over hoe een individu kan worden geconfronteerd met meervoudige dreigingen van discriminatie wanneer hun identiteiten gepaard gaat met een aantal minderheidsklassen, zoals ras, geslacht, leeftijd, etniciteit, gezondheid en andere kenmerken.

Een vrouw kan bijvoorbeeld op basis van ras worden uitgesloten van banen die voor vrouwen zijn bestemd; tegelijkertijd kunnen zij worden uitgesloten van banen die voor mannen zijn gereserveerd. In feite zijn deze vrouwen specifiek uitgesloten als minderheids- of etnische vrouwen omdat er geen rol is weggelegd voor sollicitanten met hun etnisch-raciale en genderprofielen.

Daarom is het belangrijk om samen aandacht te besteden aan al deze dimensies en niet slechts aan één aspect. Dit geldt in het bijzonder voor de manier waarop we communiceren, waarbij we ervoor zorgen dat we respect hebben voor de meervoudige identiteiten van onze partners.

Hoe dan ook, het beknopt kunnen identificeren van de problemen die we moeten aanpakken en de juiste maatschappelijke groepen waarin we effectief met hen moeten communiceren, begint altijd met een weloverwogen, op feiten gebaseerde aanpak. Dit begint onvermijdelijk met een grondige evaluatie van onze huidige organisatorische positie in al deze facetten. Maar vooral het consequent en regelmatig verzamelen en gebruiken van gegevens.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen