Aansluitende masters

Pedagogische Wetenschappen

Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving richt zich op de (normale) ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen en buiten het hedendaagse gezin en de daarbij behorende opvoedingsvragen van ouders.

Onderwijswetenschappen richt zich op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen. Je leert over de kenmerken van effectieve instructie en succesingrediënten voor onderwijskundige vernieuwingen en modern schoolbeleid.

Orthopedagogiek richt zich op de leer- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren en de daarbij behorende diagnosetechnieken en effectieve interventies ter verbetering van de ontwikkeling van het kind en de opvoedsituatie.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen