Curriculum

Pedagogische Wetenschappen

Onderwijsprogramma

De pre-master Pedagogische Wetenschappen heeft drie richtingen: Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving, Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek. Deze richtingen komen overeen met de specialisaties van de master Pedagogische Wetenschappen. De richting die je tijdens de pre-master volgt, wordt ook de richting die je in de master zal volgen. Een deel van de vakken wordt door alle richtingen gevolgd en een ander deel zijn de specialisatievakken.

Hieronder volgen de onderwijsprogramma's van de verschillende richtingen:

 • Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving

 • Onderwijswetenschappen
 • Orthopedagogiek

Voltijdonderwijs

Het programma is ingedeeld als een eenjarig, voltijd onderwijsprogramma. Mocht je vanwege een omvangrijke baan of persoonlijke omstandigheden het programma niet in voltijd kunnen volgen, dan kun je er voor kiezen om de pre-master in twee jaar af te ronden. Hierbij dien je er wel rekening mee te houden dat er geen speciaal onderwijsprogramma voor deeltijd is. Dit betekent dus dat je zelf de vakken moet verdelen over twee jaar. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld waar je rekening mee moet houden:  

Richtlijnen voor verspreiding programma over 2 jaar:

 • Het blok Biologische Determinanten en het practicum PGO- en Informatievaardigheden (blok 1) moeten in het eerste jaar worden gevolgd;
 • 'Statistiek II: Verklaren en Voorspellen’ (blok 2) moet in het eerste jaar worden gevolgd;
 • Tijdens de statistiekblokken (blok 2 en 5) dient het practicum tegelijk met het blok gevolgd te worden;
 • Het blok Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs en het practicum Interviewvaardigheden (blok 4) moeten beide in het eerste jaar gevolgd worden;
 • Het blok Gezinspedagogiek en het practicum Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden (blok 6) moeten beide in het eerste jaar gevold worden;
 • 'Wetenschapsfilosofie' wordt gegeven in drie blokken achter elkaar. Deze drie blokken moeten in het eerste jaar gevolgd worden en kunnen niet verdeeld worden over twee jaar. 
 • Het blok Orthopedagogiek en het practicum Schrijfvaardigheden II (blok 7) moeten beide in het eerste jaar gevold worden;
 • Het blok Onderwijswetenschappen en het practicum Ontwerpvaardigheden (blok 8) moeten beide in het eerste jaar gevolgd worden.

NB. De blokken en practica die in het eerste jaar gevolgd moeten worden, kunnen wel herkanst worden in het tweede jaar. De materialen bij deze blokken en practica zullen beschikbaar worden gesteld in het tweede jaar. Er wordt voor deze blokken en practica echter geen onderwijs, zoals onderwijsgroepen, aangeboden in het tweede jaar.

Curriculum

Pre-masterstudenten volgen een selectie van vakken uit het reguliere bachelorprogramma verspreid over acht blokken. De vakken worden na elkaar aangeboden, waardoor de volledige focus steeds op één onderwerp ligt. Een vak bestaat uit een kennisdeel en een vaardigheidsdeel (practicum) en duurt vijf weken. Alle vakken worden gegeven volgens de onderwijsmethode van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat je naast hoorcolleges onderwijsgroepen volgt waarin je direct met de stof aan de slag gaat. In de onderwijsgroepen wordt een actieve rol van jou verwacht en is aanwezigheid verplicht.

Vrijstellingen

De premaster is bedoeld om relevante gaten in jouw vooropleiding op te vullen, zodat je na het succesvol afronden van de premaster voldoet aan de toelatingseisen van de masteropleiding die je wilt volgen. Als je vindt dat je al voldoet aan de leerdoelen van één of meerdere onderdelen uit de premaster, kun je een verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie. Doe dit voor de start van het jaar. Na de start van het programma worden geen vrijstellingen verleend en moeten alle onderdelen van het programma worden gevolgd.

Taal

Hoorcolleges en literatuur zijn afhankelijk van het vak in het Engels. Onderwijsgroepen en tentamens zijn in het Nederlands.


Let op: de onderwijsprogramma's zijn onder voorbehoud. De roosters in onderstaande vakomschrijvingen zijn van het huidige programma (2021-2022). Om het rooster in te zien klik je op het vak en vervolgens op 'timetable' rechtsboven in het scherm. Aanwezigheid bij de vakken is verplicht, mits anders aangegeven.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen