Pluspunten van werken met TRACKEUR

TRACKEUR is ontwikkeld om op transparante wijze onderzoek te doen naar het gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte. Voorzieningen als parkeergarages, openbaar vervoer, winkelcentra, maar ook fietspaden en toeristische voorzieningen.

Wat is transparant aan Trackeur?

Gebruikers van de app geven expliciet toestemming voor het gebruik van hun data. Data verzameld door het activeren van de app. Daarnaast ligt de transparantie in het volgen van de gebruikers via hun locatievoorziening in hun mobiele telefoon en het invullen van enquetes gedurende het gebruik van de app. 

Wat is de meerwaarde van TRACKEUR?

  • TRACKEUR levert in hetzelfde onderzoek inzichten die anders alleen door het doen van meerdere onderzoeken verkrijgbaar zijn.
  • Via TRACKEUR kunnen er nu harde data gekoppeld worden in een en hetzelfde onderzoek.
  • Dit levert zuivere inzichten op waardoor beter gefundeerde en gevalideerde analyses mogelijk zijn.
  • Daardoor is de basis waarop beleid gemaakt wordt sterker en transparanter.
  • Het is hierdoor ook mogelijk om gerichter te evalueren en bij te sturen.

Is TRACKEUR geschikt voor beleidsonderzoek?

Jazeker. TRACKEUR is toe te passen voor meerdere beleidsdoeleinden en vraagstukken. Dit betekent dat TRACKEUR als onderzoekstool gericht ingezet kan worden voor een specifiek vraagstuk of probleem. Op snelle en efficiente wijze is er voldoende data om onderzoek te doen. TRACKEUR is vooral geschikt om beleid gerichter in te vullen en bij te sturen.

Benieuwd naar uw beleidsoplossing door onderzoek met TRACKEUR?

Betrokken onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen