Trackeur privacy verklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld door TRACKEUR en hoe daarmee omgegaan wordt. U vindt in deze privacy verklaring al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. U kunt deze privacyverklaring altijd hier raadplegen. De privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. Het is raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacy verklaring is opgemaakt 21 juni 2019.

Over TRACKEUR

De TRACKEUR is een onderzoeksinstrument van het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics (Erasmus UPT) onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. TRACKEUR is ontwikkeld binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam door de afdeling IT Development en Erasmus UPT. 

De betrokken onderzoekers van TRACKEUR zijn bereikbaar via:

mail: trackeur@eur.nl

telefoon: 010-4081186 (secretariaat, Erasmus UPT)

post: Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, Nederland 

Voor specifieke vragen kunt u bovendien contact opnemen met Marlon Domingus, Functionaris Gegevensbescherming van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is te bereiken via fg@eur.nl

Persoonsgegevens

TRACKEUR vraagt om uw expliciete toestemming om de volgende persoonsgegevens te verzamelen

 • Locatiegegevens
 • Informatie die u invult in de enquêtes

Indien u hiervoor geen toestemming geeft, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast vraagt TRACKEUR naar uw geslacht en leeftijdscategorie, u hebt hier de keus om de optie ‘wil ik niet zeggen’ te kiezen en u kunt dan nog steeds deelnemen aan het onderzoek.

Doeleinden

TRACKEUR is een onderzoeksmiddel en kan voor verschillende onderzoeken worden ingezet. Het specifieke doel van het onderzoek kan altijd worden opgezocht onder het kopje Over dit onderzoek in TRACKEURDe doeleinden vallen altijd onder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek of toegepast wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt door bedrijven en overheden. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens van een individu die worden verzameld door TRACKEUR zullen niet aan derde partijen worden verstrekt. Voordat de resultaten openbaar worden gemaakt, worden de gegevens geanonimiseerd. 

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor toegepast wetenschappelijk onderzoek dat is gefinancierd door derden (financier). De financier ontvangt alleen een publicatie met de resultaten van het onderzoek. Erasmus UPT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De volgende maatregelen zijn genomen:

 • De persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en versleuteld opgeslagen in een beperkt toegankelijke database in beheer van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • In de TRACKEUR app is er sprake van een anonieme login. De gebruiker wordt niet verzocht om zich te registeren.
 • Bij elk onderzoek is er een geografische begrenzing vastgesteld, zodra een gebruiker zich bevindt buiten deze geografische begrenzing, zullen de locatiegegevens niet in database worden opgeslagen
 • Bij elk onderzoek is er een tijdsduur vastgesteld, zodra de tijdsduur is verstreken zullen de locatiegegevens niet in de database worden opgeslagen. 
 • De gebruiker kan de locatiegegevens van zijn telefoon verwijderen, gegevens die in de database zijn opgenomen kunnen niet worden verwijderd om de integriteit van het onderzoek te borgen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op trackeur@eur.nl

Bewaartermijn

Uw gepseudonimiseerde gegevens worden voor 10 jaar bewaard na afloop van de publicatie van het onderzoek. De duur van de bewaartermijn kan veranderen op basis van de VSNU-gedragscode. In het kader van een integere verantwoording van onderzoeksactiviteiten, kunnen uw gegevens worden gebruikt om het onderzoek te reproduceren. Onderzoekers aangesteld door een beoordelingscommissie in het kader van onderzoeksethiek of –integriteit zullen aan dezelfde eisen worden gehouden als gesteld in deze privacy verklaring. 

Rechten van de deelnemers

Aangezien TRACKEUR een wetenschappelijk doel dient, is als gevolg van artikel 44 van de uitvoeringswet AVG (UAVG), het recht van inzage, het recht op rectificatie en het recht op beperking van de verwerking niet van toepassing en niet mogelijk wegens het ontwerp van de app. U heeft het recht om: 

 • Recht op stoppen met het onderzoek

Dit doet u door TRACKEUR van uw telefoon te verwijderen. De gegevens die tot dat moment reeds zijn opgeslagen, blijven onderdeel van de database. Indien u de app opnieuw installeert zal u worden geregistreerd als een nieuwe deelnemer. Het is ook mogelijk om tijdelijk de tracking uit te zetten. Dit wordt gedaan door op de pauze-knop te drukken in de TRACKEUR app. 

Erasmus UPT wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Over Erasmus UPT

TRACKEUR is ontwikkeld door Erasmus UPT en IT Development van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus UPT is een BV onder de EUR Holding. De Erasmus Universiteit Rotterdam is 100% eigenaar van de EUR Holding. De betrokken onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam volgen de wetenschappelijke integriteitscode

Meer weten of vragen?

trackeur@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen