Bekijk het studieprogramma

Pedagogische Wetenschappen

Het studieprogramma in het kort

Heb jij interesse in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 25 jaar? Dan is de opleiding Pedagogische Wetenschappen echt iets voor jou. Je leert welke invloed het gezin, de school en de sociale omgeving hebben op het gedrag van kinderen en jongeren. Daarbij bestudeer je ook de opvoeding in diverse culturen en leer je hoe je hulp kunt bieden bij het opvoeden. Je leert problemen bij kinderen, in gezinnen en op scholen te signaleren en hoe je kunt bijdragen aan een oplossing. Daarnaast leer je om antwoorden te formuleren op vragen als:

  • Hoe stimuleer je een kind om zichzelf te blijven?
  • Wat heeft een getroffen kind nodig om de oorlog achter zich te laten?
  • Hoe houd je jongeren op het rechte pad?
  • En wat leren jongeren van social media?

Wil jij die bijdrage leveren en de uitdagingen en problemen te lijf gaan? In de multiculturele stad Rotterdam leer je hoe. Aan de EUR werken we met kleinschalig en activerend onderwijs. In kleine groepen werk je onder begeleiding van een docent aan opdrachten. 

Studie in cijfers

6-12u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
67%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding Pedagogische Wetenschappen is breed en oriënterend. Je volgt onderwijsgroepen en hoorcolleges van inleidende vakken op het gebied van pedagogiek, onderwijswetenschappen, psychologie en sociologie. Thema’s die daarin aan de orde komen zijn onder andere: opvoedstijlen, kindermishandeling, echtscheiding, multiculturele klassen, kinderopvang, schooluitval, talent, intellectuele beperkingen, lichamelijke handicaps en gedragsproblemen.

In het eerste jaar wordt ook de basis gelegd voor academische en professionele vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld om testen af te nemen bij kinderen en gesprekken te voeren met ouders. Ook leer je een aantal basisvaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te doen en een onderzoeksrapport te schrijven.

Het tweede en derde jaar

In het tweede jaar verdiep je jouw basiskennis en leer je meer over hoe je onderzoek moet doen. Ook verbreed je je kennis over de biologische oorsprong van leer- en gedragsproblemen. Daarnaast leer je actuele opvoedings- en onderwijsvraagstukken in historisch en internationaal perspectief te plaatsen. Aan het einde van het tweede jaar maak je kennis met de drie masterspecialisaties:

Pedagogische Wetenschappen: Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving

richt zich op actuele vraagstukken over ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren in een diverse samenleving, met een specifieke focus op de grootstedelijke context;

Orthopedagogiek

richt zich op de leer- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren en de daarbij behorende diagnosetechnieken en effectieve interventies ter verbetering van de ontwikkeling van het kind en de opvoedsituatie;

Onderwijswetenschappen

richt zich op de kwaliteit van onderwijs in een grootstedelijke omgeving. Je leert over de kenmerken van effectieve scholen en succesingrediënten voor onderwijskundige vernieuwingen en schoolbeleid.

In het derde jaar volg je vakken ter voorbereiding op een van bovengenoemde specialisaties. De vakken in de richting van Pedagogiek bereiden je voor op de masterspecialisaties Orthopedagogiek en Pedagogische Wetenschappen: Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving. De vakken in de richting van Onderwijswetenschappen bereiden je voor op de gelijknamige masterspecialisatie Onderwijswetenschappen.

Het derde jaar geeft je ook ruimte voor keuzevakken en internationale uitwisseling. Je sluit het jaar af met een afstudeerproject waarbij je kennis kunt maken met de praktijk.

Alle onderwijsprogramma’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Vakken Bachelor 1

Blok 1

15 EC

Blok 2

7.5 EC

Blok 3

7.5 EC

Blok 4

15 EC

Blok 5

15 EC

Vakken Bachelor 2

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Vakken Bachelor 3 - richting Pedagogische Wetenschappen: Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving & Orthopedagogiek

Blok 1-2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6-7

Blok 6-8

Vakken Bachelor 3 - richting Onderwijswetenschappen

Blok 1-2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6-7

Blok 6-8

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen