Pedagogische Wetenschappen

Aansluitende masters voor Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Wij bieden drie masterspecialisaties aan die gericht zijn op vraagstukken in opvoeding en onderwijs.

Gezinspedagogiek 

richt zich op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen en buiten het hedendaagse gezin en de daarbij behorende opvoedvragen van ouders.

Orthopedagogiek

richt zich op de leer- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren en de daarbij behorende diagnosetechnieken en effectieve interventies ter verbetering van de ontwikkeling van het kind en de opvoedsituatie;

Onderwijswetenschappen

richt zich op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen. Je leert over de kenmerken van effectieve instructie en succesingrediënten voor onderwijskundige vernieuwingen en modern schoolbeleid.