Academic Alphabet

Below, you will find a list of terms and the spelling that is used within all of the communication channels of Erasmus University Rotterdam.

The spelling of our texts is according to British-English grammar. In this alphabetical list certain names have American English spelling, as this is how they are known (e.g. Erasmus Behavioral Lab). For more words, please check the Nuffic Glossary.

Aad de Roo meeting room Aad de Roo zaal 
ABPABPAlgemeen Burgerlijk PensioenfondsABP
academic achievement studieprestatie 
academic lecturer wetenschappelijk docent 
academic researcher wetenschappelijk onderzoeker 
academic staff wetenschappelijk personeelwp
academic year collegejaar 
Academy Medical SpecialistsAcademy MSAcademie Medisch SpecialistenAcademie MS
Accounting & Control Accounting & Control 
Accounting & Finance Accounting & Finance 
Accounting, Auditing & Control Accounting, Auditing & Control 
accreditation accreditatie 
Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders Nederlands-Vlaamse AccreditatieorganisatieNVAO
Administration and Management Regulations Bestuurs- en Beheersreglement 
admission toelating 
admission board toelatingscommissie 
admission requirements toelatingseisen 
Admissions Office Admissions Office 
Adult and Vocational Education Act Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
adult education volwassenonderwijs 
advisory board dienstraad 
agreement overeenkomst 
alignment aansluiting 
allowance toelage 
alumni alumni 
Alumni & Corporate Relations Office Alumni & Corporate Relations Office 
annual report jaarverslag 
applied research toegepast onderzoek 
apprenticeship system leerlingwezen 
Art & Culture Studies Kunst- en CultuurwetenschappenKCW
Art Room Kunstkamer 
arts subjects alfawetenschappen 
assessment beoordeling 
assessment procedure beoordelingsprocedure 
assignment werkstuk 
assistant professor universitair docentUD
associate professor universitair hoofddocentUHD
Association des Etats Généraux des Etudiants de l'EuropeAEGEEAssociation des Etats Généraux des Etudiants de l'EuropeAEGEE
Association of Universities in the Netherlands Vereniging van UniversiteitenVSNU
aula aula 
  Aansprakelijkheid en Verzekeringen 
  Algemene Cultuurwetenschappen 
alma mater alma mater 
  Arbeid, Organisatie en Management 
  arbeidsomstandighedenwetArbo
  Arbeidsrecht 

bachelor degree bachelor (titel) 
bachelor degrees bachelor (titels) 
Bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3B1, B2, B3Bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3B1, B2, B3
Bachelor of ArtsBABachelor of ArtsBA
Bachelor of LawsLL.BBachelor of LawsLL.B
Bachelor of ScienceBScBachelor of ScienceBSc
bachelor programme bacheloropleiding 
Bachelor programmes bacheloropleidingen 
bachelor student (alternative: bachelor) bachelorstudent 
bachelor students (alternative: bachelors) bachelorstudenten 
bachelor-master structure bachelor-masterstructuurbama
basic student grant basisbeurs 
beadle pedel 
Bestuurskunde Public Administration 
binding study adviceBSAbindend studieadviesBSA
block grant funding lump sum bekostiging 
BMG council ESHPM Council 
BMG journal BMG krant 
Board of Deans College van DecanenCvD
Brain & Cognition Brein en Cognitie 
Business Administration Bedrijfskunde 
Business Administration Business Administration 
Business Information Management Business Information Management 
Business, Corporate and Maritime Law Business Management and Leadership 
  BMG krant 
  Beleid en Politiek 

Campus Woudestein Campus Woudestein 
Center for Higher Education and Policy StudiesCHEPSCenter for Higher Education and Policy StudiesCHEPS
Center for Maritime Economics & Logistics BVMELEURCenter for Maritime Economics & Logistics BVMELEUR
Central Goods Delivery Centrale Goederenontvangst 
central government grant rijksbijdrage 
Central Register of Higher Education Study Programmes Centraal Register Opleidingen Hoger OnderwijsCROHO
Centre for Organisation Development in HospitalsCODHCentre for Organisation Development in HospitalsCODH
certificate deelcertificaat 
certificate getuigschrift 
China Holland Education FoundationCHEFChina Holland Education FoundationCHEF
Chinese Economy & Business Chinese Economy & Business 
Chinese Student Association - Erasmus University RotterdamCSA-EURChinese Student Association - Erasmus University RotterdamCSA-EUR
Clinical Epidemiology Klinische Epidemiologie 
Clinical Research Clinical Research 
Commercial Law Bedrijfsrecht 
committee commissiecie.
Community of European Management SchoolsCEMSCommunity of European Management SchoolsCEMS
community services vrijwilligerswerk 
competency competentie 
compulsory field verplicht veld (internet) 
compulsory subject verplicht vak 
Computational Economics Computational Economics 
conference congres 
confirmation of registration bevestigingsbrief van aanmelding 
consultation hours spreekuur 
continued degree programme vervolgopleiding 
copromotor copromotor 
Corporate Communication Center BVCCCCorporate Communication Center BVCCC
Corporate Social ResponsibilityCSRMaatschappelijk Verantwoord OndernemenMVO
counsellor studentendecaan 
Course and examination regulations Onderwijs- en ExamenregelingOER
course materials cursusmateriaal 
courses on offer cursusaanbod 
CPB: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Centraal PlanbureauCPB
Crèche 'De Blauwe Steur' Kinderdagverblijf 'De Blauwe Steur' 
Criminal Law Strafrecht 
Criminology Criminologie 
Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship 
cum laude cum laude 
Cum Laude (venue) Cum Laude (locatie) 
curriculum onderwijsprogramma 
  College van Beroep voor de ExamensCBE

dean decaan 
dean's office decanaat 
defence (of a thesis) verdediging (van een proefschrift) 
defence ceremony promotieplechtigheid 
deficiency deficiëntie 
degree certificate bul 
Delft University of TechnologyTUDTechnische Universiteit DelftTUD
Department for Exam Registration Examen Administratie 
Department of Corporate Auditing Stafafdeling Corporate AuditingCA
Department of Corporate Planning & Control Stafafdeling Corporate Planning & ControlCPC
Department of Marketing & Communications Stafafdeling Marketing & CommunicatieSMC
Dies Natalis dies natalis 
diploma diploma 
diploma ceremony diploma-uitreiking 
diploma evaluation diplomawaardering 
direct funding eerste geldstroom 
director of education directeur onderwijs 
director of research directeur onderzoek 
dissertation proefschrift 
doctoral candidate, PhD student promovendus 
doctoral committee promotiecommissie 
doctorate doctoraat 
Doctorate Board College voor PromotiesCvP
draw procedure inlotingsprocedure 
Dutch Language Union Nederlandse Taalunie 
Dutch National Union of Students Landelijke Studenten VakbondLSVb
Dutch universities Nederlandse universiteiten 
  Dagblad Opleiding Journalistiek 
 DUODienst Uitvoering OnderwijsDUO

Econometric Institute Econometrisch InstituutEI
Econometrics Econometrie 
Econometrics & Management Science Econometrics & Management Science 
Econometrics and Informatics Econometrie en Informatica 
Economics & Business Economics & Business 
Economics & Business Economics Economics & Business Economics 
Economics & Informatics Economics & Informatics 
Economics and ICT Economics and ICT 
Economics of Markets, Organisation and Policy Economics of Markets, Organisation and Policy 
education conducted in Dutch Nederlandstalig onderwijs 
Educational Marketing and Communication Onderwijsmarketing en -communicatieOMC
Education Service CentreOSCOnderwijs Service CentrumOSC
education welfare officer leerplichtambtenaar 
Educational Psychology Onderwijspsychologie 
EFREFREconomische Faculteitsvereniging RotterdamEFR
Eindhoven University of TechnologyTU/eTechnische Universiteit EindhovenTU/e
elective keuzevak 
endowed chair bijzondere leerstoel 
enrol, to~ inschrijven 
enrolment inschrijving 
entrance examination colloquium doctum 
Entrepreneurship & New Business Venturing Entrepreneurship & New Business Venturing 
Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics 
ERA ERA 
Erasmus 2013 Erasmus 2013 
Erasmus Academy Erasmus Academie 
Erasmus' Ambassadors OfficeEAOErasmus' Ambassadors OfficeEAO
Erasmus Behavioral LabEBLErasmus Behavioral LabEBL
Erasmus Center for Early Modern Studies Erasmus Center for Early Modern StudiesECfEMS
Erasmus Dance CompanyEDCErasmus Dance CompanyEDC
Erasmus Dance SocietyEDSErasmus Dance SocietyEDS
Erasmus Debating SocietyEDSErasmus Debating SocietyEDS
Erasmus Electronic Publishing InitiativeEEPIErasmus Electronic Publishing InitiativeEEPI
Erasmus Expo- & CongrescentrumEECCErasmus Expo- & CongrescentrumEECC
Erasmus Food Management InstituutEFMIErasmus Food Management InstituutEFMI
Erasmus Gallery Erasmus Galerij 
Erasmus Health Care LogisticsEHCLExpertisecentrum ZorglogistiekEHCL
Erasmus Honours ProgrammeEHPErasmus Honours ProgrammeEHP
Erasmus MagazineEMErasmus MagazineEM
Erasmus MCErasmus MCErasmus MCErasmus MC
Erasmus PhD Association RotterdamEPARErasmus PhD Association RotterdamEPAR
Erasmus Remote Network AccessERNAErasmus Remote Network AccessERNA
Erasmus Research Institute of ManagementERIMErasmus Research Institute of ManagementERIM
Erasmus School of Accounting & AssuranceESAAErasmus School of Accounting & AssuranceESAA
Erasmus School of EconomicsESEErasmus School of EconomicsESE
Erasmus School of History, Culture & CommunicationESHCCErasmus School of History, Culture & CommunicationESHCC
Erasmus School of LawESLErasmus School of LawESL
Erasmus Shop Erasmus Shop 
Erasmus Sports Center Erasmus Sportcentrum 
Erasmus Student NetworkESNErasmus Student NetworkESN
Erasmus Student Service CentreESSCErasmus Studenten Service CentrumESSC
Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & ControllingEURACErasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & ControllingEURAC
Erasmus University Centre for Contract Research and Business SupportERBSErasmus University Centre for Contract Research and Business SupportERBS
Erasmus University China CenterEUCCErasmus University China CenterEUCC
Erasmus University RotterdamEURErasmus Universiteit RotterdamEUR
Erasmus University Rotterdam First-year's Acquaintance ProgramEUREKAErasmus Universiteit Rotterdam Eerstejaars Kennismakings ActiviteitenEUREKA
EUR HoldingEUR HoldingEUR HoldingEUR Holding
European Association for Public Administration AccreditationEAPAAEuropean Association for Public Administration AccreditationEAPAA
European Credit Transfer and Accumulation SystemECTSEuropean Credit Transfer and Accumulation SystemECTS
European Development Fund Europees Ontwikkelingsfonds 
European Institute for Comparative Urban ResearchEURICUREuropean Institute for Comparative Urban ResearchEURICUR
European UnionEUEuropese UnieEU
evening classes avondonderwijs 
examination tentamen 
examination fees examengeld 
examination rooms examenkamers 
examination board examencommissie 
exchange programme uitwisselingsprogramma 
Executive Board College van BestuurCvB
exemption vrijstelling 
expenses onkosten 
external candidate extraneus 
  Econometrisch DispuutED
  Erasmus Topsport BureauETB
  Ethiek 
  Econometrie en Operationele Research

face-to-face education contactonderwijs 
facility management facilitaire dienstverlening 
faculty faculteit 
Faculty Advisory Board faculteitsraad 
Faculty Association Health Policy & ManagementSHAREFaculty Association SHARESHARE
faculty board faculteitsbestuur 
Faculty Club Faculty Club 
Erasmus School of PhilosophyESPhilErasmus School of PhilosophyESPhil
Erasmus School of Social and Behavioural SciencesESSBErasmus School of Social and Behavioural SciencesESSB
faculty office faculteitsbureau 
final project afstudeeropdracht 
Financiën & ControlF&CFinance & ControlF&C
Finance and Investments Finance and Investments 
Financial Economics Financial Economics 
first-year student eerstejaarsstudent 
Fiscal Economic InstituteFEIFiscaal Economische InstituutFEI
flow of funds geldstroom 
forms of address titulatuur 
full-time education voltijdsonderwijs 
full-time equivalentftefull-time equivalentfte
funding formula bekostigingsmodel 
  Filosofie van Beleid en Management 
  Filosofie van de Economie 
  Filosofie van de Geneeskunde 
  Filosofie van de Historische en Kunstwetenschappen 
  Filosofie van het Recht en de Sociale Wetenschappen 
  Financieel Bestuur in de Zorg 
  Financieel Recht 
  Fiscaal Recht 
  Fiscale Economie

General Management General Management 
General Management Directorate Algemene BestuursdienstABD
Global Business & Stakeholder Management Global Business & Stakeholder Management 
Global History and international relations Global History and international relations 
grading scale beoordelingschaal 
graduate afgestudeerde 
graduate, to~ afstuderen 
graduation ceremony buluitreiking 
guest lecturer gastdocent 
  Geneeskunde 
  Generalistische Studie van het Recht 
  Geschiedenis van de Wijsbegeerte 
  Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context 
  GezondheidsrechtGR
  Governance en Management van Complexe Systemen

Han Moll meeting room Han Moll zaal 
health care gezondheidszorg 
Health Care GovernanceHCGBestuur & Beleid van de GezondheidszorgHCG
Health Care ManagementZomaZorgmanagementZoma
Health EconomicsHEHealth EconomicsHE
Health Economics, Policy & LawHEPLHealth Economics, Policy & LawHEPL
Health Economics-iMTAGE-iMTAGezondheidseconomie-iMTAGE-iMTA
Health InsuranceZKVZiektekostenverzekeringZKV
Health Policy & Management Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management GezondheidszorgGezondheids-wetenschappen, BMG
Health Services Management & OrganisationHSMOManagement & Organisatie van ZorgverleningHSMO
Health Services Management & Organisation Management & Organisatie van ZorgverleningHSMO
Higher Education and Research Act wet op het hoger onderwijs 
higher professional education hoger beroepsonderwijshbo
Histartes Histartes 
History of Society Maatschappijgeschiedenis 
honorary degree ceremony erepromotie 
honorary doctorate Eredoctoraat/doctoraat honoris causa 
Hospitality Management Hospitality Management 
Human Resource Management Human Resource Management 
  hoger economisch en administratief onderwijsheao
  Hoger Onderwijs en Onderzoek PlanHOOP
  Hoger Onderwijs voor OuderenHOVO

ideologies levensbeschouwingen 
Immigration and Naturalization Service immigratie- en naturalisatiedienstIND
inaugural address inaugurele rede / oratie 
independent learning zelfstudie 
indirect funding tweede geldstroom 
Industrial Ecology / Environmental Studies Industrial Ecology / Environmental Studies 
Infection & Immunity Infection & Immunity 
information and communications technologyICTinformatie- en communicatietechnologieICT
initial programme initiële opleiding 
Institute for Housing and Urban Development StudiesIHSInstitute for Housing and Urban Development StudiesIHS
Institute for Sales and Account ManagementISAMInstituut voor Sales & Account ManagementISAM
Erasmus School of Health Policy & Management Erasmus School of Health Policy & ManagementESHPM
Institutional Development OfficeIDOInstitutional Development OfficeIDO
intake restriction numerus fixus 
internal evaluation zelfevaluatie 
International and European Public Law International and European Public Law 
International BaccalaureateIBInternationaal BaccalaureaatIB
International Bachelor in Communication and Media International Bachelor in Communication and Media 
International Bachelor in Economics & Business EconomicsIBEBInternational Bachelor in Economics & Business EconomicsIBEB
International Business AdministrationIBAInternational Business AdministrationIBA
International Economics and Business Studies International Economics and Business Studies 
International Institute of Social StudiesISSInternational Institute of Social StudiesISS
International Management International Management 
International Public Management and PolicyIMPInternational Public Management and PolicyIMP
international student buitenlandse student 
Internet internet 
internship; work placement stage 
  In Duplo 
  informatiemanagement en documentmanagementIDM
  Instituut SMO BV 
  Interstedelijk Studenten OverlegISO

Jan Moen meeting room Jan Moen zaal 
joint faculty interfaculteit 
young-ESHPMyESHPMyoung-ESHPMyESHPM
  Juridische Faculteitsvereniging RotterdamJFR

knowledge production model kennisproductiemodel 
knowledge valorisation kennisvalorisatie 
  Klinische Psychologie 
  Klinische, Kinder- en jeugdpsychologie 
  Koepelorganisatie Allochtone Studentenverenigingen Erasmus Universiteit RotterdamKASEUR

labour market arbeidsmarkt 
Language & Training CentreLTCTaal- & TrainingscentrumTTC
Law & Health CareR&GRecht & GezondheidszorgR&G
Laws Rechtsgeleerdheid 
lecture hoorcollege 
lecture hall collegezaal 
lecture; course of lectures college 
Leiden UniversityLEIUniversiteit LeidenLEI
letter of recommendation aanbevelingsbrief 
life-long learning levenslang leren 
list of marks cijferlijst 
logistics logistiek 

Maastricht University Universiteit MaastrichtUM
main phase (of a study programme) hoofdfase (van een opleiding) 
main subject hoofdvak 
mainstream education regulier onderwijs 
Management of Innovation Management of Innovation 
Management of the European Metropolitan RegionMEMRManagement of the European Metropolitan RegionMEMR
managing director directeur bedrijfsvoering 
Management TeamMTManagement TeamMT
mark cijfer 
marketing marketing 
Marketing & CommunicationsM&CMarketing & CommunicatieM&C
Marketing Management Marketing Management 
master degree master (titel) 
master degrees master (titels) 
Master in International ManagementMIMMaster in International ManagementMIM
Master in Philosophy masteropleiding filosofie 
Master of ArtsMAMaster of ArtsMA
Master of LawsLL.MMaster of LawsLL.M
Master of ScienceMScMaster of ScienceMSc
master programme masteropleiding 
master programmes masteropleidingen 
master student (alternative: master) masterstudent 
master students(alternative: masters) masterstudenten 
Media and Journalism Media en Journalistiek 
Media, Culture and Society Media, Culture and Society 
medical centre medisch centrum 
meeting vergadering 
meeting room vergaderzaal 
Ministry of Defence Ministerie van Defensie 
Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Ministry of Education, Culture and Science Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapOCW
Ministry of Finance Ministerie van Financiën 
Ministry of Foreign Affairs Ministerie van Buitenlandse ZakenBuZa
Ministry of General Affairs Ministerie van Algemene ZakenAZ
Ministry of Health, Welfare and Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportVWS
Ministry of Infrastructure and the Environment Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Ministry of Security and Justice Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Ministry of Social Affairs and Employment Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidSZW
Ministry of the Interior and Kingdom Relations Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBZK
Molecular Medicine Molecular Medicine 
  Media en Cultuur 
  Media en Maatschappij 
  Medische Faculteitsvereniging RotterdamMFVR
  mr.drs.-programma voor economie en rechten

national restriction on intake landelijke fixus 
Netherlands Institute for Health Sciences Netherlands Institute for Health SciencesNihes
Netherlands Institute of GovernmentNIGNederlandse Onderzoekschool voor BestuurskundeNIG
Netherlands Organisation for applied scientific researchTNOToegepast Natuurwetenschappelijk OnderzoekTNO
Netherlands Organisation for Cooperation in Higher EducationNUFFICNederlandse organisatie voor samenwerking in het hoger onderwijsNUFFIC
Netherlands Organisation for Scientific Research Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekNWO
Netherlands School of Commerce Nederlandsche Handels-HoogeschoolNHH
Netherlands School of Economics Nederlandse Economische HogeschoolNEH
Netherlands School of Public Health Netherlands School of Public HealthNSPH
Neuroscience Neuroscience 
non-academic staff niet-wetenschappelijk personeel 
non-initial programme niet-initiële opleiding 
  Navigators Studentenvereniging RotterdamN.S.R.
  Nederlands Recht 
  Nederlands-Vlaamse AccreditatieorganisatieNVAO
  Nederlandse federatie van universitaire medische centraNFU

open education open onderwijs 
Open Universiteit NederlandOUOpen Universiteit NederlandOU
Econometrics & Management Science Econometrics & Management Science 
oration; inaugural speech (of a professor) oratie 
Organisational Change & Consulting Organisational Change & Consulting 
Organisational Psychology Arbeids- en Organisatiepsychologie 
Organization for Economic Cooperation and Development Organization for Economic Cooperation and DevelopmentOECD
orientation day meeloopdag 
  Ontwikkelingsbedrijf RotterdamOBR
  OV-jaarkaart 

participation council medezeggenschapsraad 
participation in decision-making medezeggenschap 
part-time study programme deeltijdopleiding 
part-time study programmes or courses deeltijdonderwijs 
PC rooms and student study areas pc-zalen en studie-werkplekken 
per cent procent 
performance-linked student grant prestatiebeurs 
permit of residence Vergunning tot VerblijfVTV
philosophy filosofie 
Philosophy Wijsbegeerte 
Philosophy and Economics Philosophy and Economics 
Philosophy in Business Research Philosophy in Business Research 
Philosophy in Economics Philosophy in Economics 
position functie 
Post & Logistics Post & Logistiek 
postgraduate post-academisch 
postgraduate continuing university education post-academisch onderwijs 
post-initial programme post-initiële opleiding 
pre-master pre-master 
pre-university education voorbereidend wetenschappelijk onderwijsvwo
primary education primair onderwijs 
primary school basisschool 
prior education vooropleiding 
private education bijzonder onderwijs 
problem-oriented education probleemgestuurd onderwijsPGO
professional education beroepsgericht onderwijshbo
professor hoogleraar 
professor by special appointment buitengewoon hoogleraar 
professor occupying an endowed chair in [subject] at [university] bijzonder hoogleraar 
programme opleiding 
programme director opleidingsdirecteur 
programme with restricted intake fixus-opleiding 
prospective student aanstaande student 
Psychology Psychologie 
Public Administration BestuurskundeBSK
Public Administration and Organizational Science Public Administration and Organizational Science 
Public Finance Management Public Finance Management 
  Privaatrecht 
  Publiek Management

Quality Assurance Netherlands Universities Quality Assurance Netherlands UniversitiesQANU
quality control kwaliteitsbewaking 
Quantitative Finance Quantitative Finance 
Quantitative Marketing Quantitative Marketing

Radboud University NijmegenRadboudRadboud Universiteit NijmegenRadboud
reception receptie 
Recognition of Prior LearningRPLerkennen van verworven competentiesEVC
recommendation regarding a person's educational future studieadvies 
Rector Magnificus rector magnificusRM
re-examination herexamen 
refresher courses nascholing 
regional training centre regionaal opleidingencentrumROC
registration fee inschrijvingsgeld 
regulations restricting intake fixusregeling 
Repetitive Strain InjuryRSIRepetitive Strain InjuryRSI
Research Centre for Education and the Labour MarketROAResearchcentrum voor Onderwijs en ArbeidsmarktROA
Research in Public Administration and Organizational Science Research in Public Administration and Organizational Science 
Research in the Sociology of Culture, Media and the Arts Research in the Sociology of Culture, Media and the Arts 
Research Master Early Modern Intellectual History Research Master Early Modern Intellectual History 
Research Master Philosophy and Economics Research Master Philosophy and Economics 
Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts 
researcher onderzoeker 
Rotterdam School of Management, Erasmus UniversityRSMRotterdam School of Management, Erasmus UniversityRSM
Royal Order Koninklijk BesluitKB
  Recht van de Gezondheidszorg 
  Regionale Haven-en Vervoerseconomie BVRHV
  Rotterdam Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek BVRISBO
  Rotterdams JeugdSymfonieOrkestRJSO
  Rotterdams Studenten GezelschapR.S.G.
  Rotterdams Studenten Harmonie-orkest MajEURMajEUR
  Rotterdamsch LeeskabinetRLK
  Rotterdamsch Studenten CorpsRSC
  Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten VereenigingRVSV
  Rotterdamse Evangelische Studentenvereniging 'Ichtus'R.E.S.V. Ichthus
  Rotterdamse Kamer van VerenigingenR.K.v.V.
  Rotterdamse Studenten SportraadRSSR
  Rotterdamse Studentenvereniging Sanctus LaurentiusR.S.V. Sanctus Laurentius

Schedule, timetable rooster 
scholar wetenschapper 
science subjects beta-wetenschappen 
scientist wetenschapper 
secondary education voortgezet onderwijs 
secondary vocational education secundair beroepsonderwijs 
secondment detachering 
secretariat secretariaat 
seminar werkcollege 
senaatszaal senaatszaal 
senior general secondary education hoger algemeen voorgezet onderwijshavo
Service Point Service Point 
Service Desk servicedesk 
Shared Service Centre Academic AffairsSSC OO&SShared Service Centre Onderzoek, Onderwijs & StudentenzakenSSC OO&S
Shared Service Centre Erasmus Facility CentreSSC EFBShared Service Centre Erasmus Facilitair BedrijfSSC EFB
Shared Service Centre Human Resources & FinancesSSC HR&FShared Service Centre Human Resources & FinancesSSC HR&F
Shared Service Centre Information & Communication TechnologySSC ICTShared Service Centre Information & Communication TechnologySSC ICT
SIN-Online SIN-Online 
social valorisation maatschappelijke valorisatie 
socio-economic socio-economisch 
Sociology Sociologie 
Sociology of Culture, Media and the Arts Sociology of Culture, Media and the Arts 
socio-political socio-politieke 
specialisation afstudeerrichting 
specialist deskundige 
Statistics Office of the Netherlands Centraal Bureau voor de StatistiekCBS
Strategic Management Strategic Management 
student assistant student-assistent 
student associations studentenverenigingen 
student card collegekaart 
student counsellor studiebegeleider 
student grant studiebeurs 
student housing studentenhuisvesting 
student with a part-time job werkstudent 
Studium GeneraleSGStudium GeneraleSG
study advisor studieadviseur 
Study Association of the Rotterdam School of Management, Erasmus UniversitySTARStudy Association of the Rotterdam School of Management, Erasmus UniversitySTAR
study guide studiegids 
subject vak 
subsequent education vervolgopleiding 
subsidiary subject bijvak 
Supervisory Board Raad van ToezichtRvT
supplementary examination aanvullend onderzoek 
supplementary grant aanvullende beurs 
Supply Chain Management Supply Chain Management 
support and management staff Ondersteunend en BeheerspersoneelOBP
  Sociale Faculteitsvereniging Cedo NulliS.F.V. Cedo Nulli
  Societas Studiosorum Reformatorum RoterodamensisS.S.R.R.
  Sociologie 
  Sociologie van Kunst en Cultuur 
  Staats- en Bestuursrecht 
 SEORStichting Economisch Onderzoek Rotterdam BVSEOR
  Stichting Maatschappij en Onderneming BVSMO
  Stichting Studentenvoorzieningen RotterdamS.S.V.R.
  Studenten Vereniging Rotterdam GaudiumS.V.R. Gaudium
  Studententoneelvereniging RISKRISK
  Studievereniging van Informatica & Economie Erasmus Universiteit RotterdamVRiSBI

teaching method didactische werkvorm 
teaching method onderwijsmethode 
teaching qualification onderwijsbevoegdheid 
teaching qualification, first level eerstegraads bevoegdheid 
temporary residence permit machtiging tot voorlopig verblijfMTV
tenure track tenure track 
The Netherlands Institute for Social Research Sociaal en Cultureel PlanbureauSCP
The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Koninklijke Nederlandse Akademie van WetenschappenKNAW
thesis scriptie 
thesis supervisor scriptiebegeleider 
third flow of funds derde geldstroom 
Tilburg University Tilburg University 
Timetable, schedule rooster 
Tinbergen InstituteTITinbergen InstituutTI
to obtain a doctorate promoveren 
Trans European Cooperation Scheme in Higher Education TEMPUS 
transfer of knowledge kennisoverdracht 
transfer programme schakelprogramma 
tuition fee collegegeld 
  Technologisch TopinstituutTTI
  Togamaster 

university universiteit 
University Archive Archiefbeheer 
University Ceremonies Office Universitaire Plechtigheden 
University Council UniversiteitsraadU-raad
university degree academische graad 
university graduate academicus 
University LibraryULUniversiteitsbibliotheekUB
University of AmsterdamUvAUniversiteit van AmsterdamUvA
University of GroningenRUGRijksuniversiteit GroningenRUG
University of TwenteUTUniversiteit TwenteUT
university teaching hospital academisch ziekenhuisAZ
Urban, Port & Transport Economics Urban, Port & Transport Economics 
Utrecht UniversityUUUniversiteit UtrechtUU

No entries

Wageningen University & Research centreWURWageningen University & Research centreWUR
work permit tewerkstellingsvergunningTWV
Woudestein Sports Centre Sportcentrum Woudestein 
  wetenschappelijk onderwijswo
  Wetenschapsfilosofie 
  Wijsgerige Antropologie

No entries

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes