Academic Alphabet

Below, you will find a list of terms and the spelling that is used within all of the communication channels of Erasmus University Rotterdam.

The spelling of our texts is according to British-English grammar. In this alphabetical list certain names have American English spelling, as this is how they are known (e.g. Erasmus Behavioral Lab). For more words, please check the Nuffic Glossary on www.nuffic.nl/glossary.

 • Aad de Roo meeting room Aad de Roo zaal 
  ABPABPAlgemeen Burgerlijk PensioenfondsABP
  academic achievement studieprestatie 
  academic lecturer wetenschappelijk docent 
  academic researcher wetenschappelijk onderzoeker 
  academic staff wetenschappelijk personeelwp
  academic year collegejaar 
  Academy Medical SpecialistsAcademy MSAcademie Medisch SpecialistenAcademie MS
  Accounting & Control Accounting & Control 
  Accounting & Finance Accounting & Finance 
  Accounting, Auditing & Control Accounting, Auditing & Control 
  accreditation accreditatie 
  Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders Nederlands-Vlaamse AccreditatieorganisatieNVAO
  Administration and Management Regulations Bestuurs- en Beheersreglement 
  admission toelating 
  admission board toelatingscommissie 
  admission requirements toelatingseisen 
  Admissions Office Admissions Office 
  Adult and Vocational Education Act Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
  adult education volwassenonderwijs 
  advisory board dienstraad 
  agreement overeenkomst 
  alignment aansluiting 
  allowance toelage 
  alumni alumni 
  Alumni & Corporate Relations Office Alumni & Corporate Relations Office 
  annual report jaarverslag 
  applied research toegepast onderzoek 
  apprenticeship system leerlingwezen 
  Art & Culture Studies Kunst- en CultuurwetenschappenKCW
  Art Room Kunstkamer 
  arts subjects alfawetenschappen 
  assessment beoordeling 
  assessment procedure beoordelingsprocedure 
  assignment werkstuk 
  assistant professor universitair docentUD
  associate professor universitair hoofddocentUHD
  Association des Etats Généraux des Etudiants de l'EuropeAEGEEAssociation des Etats Généraux des Etudiants de l'EuropeAEGEE
  Association of Universities in the Netherlands Vereniging van UniversiteitenVSNU
  aula aula 
    Aansprakelijkheid en Verzekeringen 
    Algemene Cultuurwetenschappen 
  alma mater alma mater 
    Arbeid, Organisatie en Management 
    arbeidsomstandighedenwetArbo
    Arbeidsrecht 
 • bachelor degree bachelor (titel) 
  bachelor degrees bachelor (titels) 
  Bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3B1, B2, B3Bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3B1, B2, B3
  Bachelor of ArtsBABachelor of ArtsBA
  Bachelor of LawsLL.BBachelor of LawsLL.B
  Bachelor of ScienceBScBachelor of ScienceBSc
  bachelor programme bacheloropleiding 
  Bachelor programmes bacheloropleidingen 
  bachelor student (alternative: bachelor) bachelorstudent 
  bachelor students (alternative: bachelors) bachelorstudenten 
  bachelor-master structure bachelor-masterstructuurbama
  basic student grant basisbeurs 
  beadle pedel 
  Bestuurskunde Public Administration 
  binding study adviceBSAbindend studieadviesBSA
  block grant funding lump sum bekostiging 
  BMG council ESHPM Council 
  BMG journal BMG krant 
  Board of Deans College van DecanenCvD
  Brain & Cognition Brein en Cognitie 
  Business Administration Bedrijfskunde 
  Business Administration Business Administration 
  Business Information Management Business Information Management 
  Business, Corporate and Maritime Law Business Management and Leadership 
    BMG krant 
    Beleid en Politiek 
 • Campus Woudestein Campus Woudestein 
  Center for Higher Education and Policy StudiesCHEPSCenter for Higher Education and Policy StudiesCHEPS
  Center for Maritime Economics & Logistics BVMELEURCenter for Maritime Economics & Logistics BVMELEUR
  Central Goods Delivery Centrale Goederenontvangst 
  central government grant rijksbijdrage 
  Central Register of Higher Education Study Programmes Centraal Register Opleidingen Hoger OnderwijsCROHO
  Centre for Organisation Development in HospitalsCODHCentre for Organisation Development in HospitalsCODH
  certificate deelcertificaat 
  certificate getuigschrift 
  China Holland Education FoundationCHEFChina Holland Education FoundationCHEF
  Chinese Economy & Business Chinese Economy & Business 
  Chinese Student Association - Erasmus University RotterdamCSA-EURChinese Student Association - Erasmus University RotterdamCSA-EUR
  Clinical Epidemiology Klinische Epidemiologie 
  Clinical Research Clinical Research 
  Commercial Law Bedrijfsrecht 
  committee commissiecie.
  Community of European Management SchoolsCEMSCommunity of European Management SchoolsCEMS
  community services vrijwilligerswerk 
  competency competentie 
  compulsory field verplicht veld (internet) 
  compulsory subject verplicht vak 
  Computational Economics Computational Economics 
  conference congres 
  confirmation of registration bevestigingsbrief van aanmelding 
  consultation hours spreekuur 
  continued degree programme vervolgopleiding 
  copromotor copromotor 
  Corporate Communication Center BVCCCCorporate Communication Center BVCCC
  Corporate Social ResponsibilityCSRMaatschappelijk Verantwoord OndernemenMVO
  counsellor studentendecaan 
  Course and examination regulations Onderwijs- en ExamenregelingOER
  course materials cursusmateriaal 
  courses on offer cursusaanbod 
  CPB: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Centraal PlanbureauCPB
  Crèche 'De Blauwe Steur' Kinderdagverblijf 'De Blauwe Steur' 
  Criminal Law Strafrecht 
  Criminology Criminologie 
  Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship 
  cum laude cum laude 
  Cum Laude (venue) Cum Laude (locatie) 
  curriculum onderwijsprogramma 
    College van Beroep voor de ExamensCBE
 • dean decaan 
  dean's office decanaat 
  defence (of a thesis) verdediging (van een proefschrift) 
  defence ceremony promotieplechtigheid 
  deficiency deficiëntie 
  degree certificate bul 
  Delft University of TechnologyTUDTechnische Universiteit DelftTUD
  Department for Exam Registration Examen Administratie 
  Department of Corporate Auditing Stafafdeling Corporate AuditingCA
  Department of Corporate Planning & Control Stafafdeling Corporate Planning & ControlCPC
  Department of Marketing & Communications Stafafdeling Marketing & CommunicatieSMC
  Dies Natalis dies natalis 
  diploma diploma 
  diploma ceremony diploma-uitreiking 
  diploma evaluation diplomawaardering 
  direct funding eerste geldstroom 
  director of education directeur onderwijs 
  director of research directeur onderzoek 
  dissertation proefschrift 
  doctoral candidate, PhD student promovendus 
  doctoral committee promotiecommissie 
  doctorate doctoraat 
  Doctorate Board College voor PromotiesCvP
  draw procedure inlotingsprocedure 
  Dutch Language Union Nederlandse Taalunie 
  Dutch National Union of Students Landelijke Studenten VakbondLSVb
  Dutch universities Nederlandse universiteiten 
    Dagblad Opleiding Journalistiek 
   DUODienst Uitvoering OnderwijsDUO
 • Econometric Institute Econometrisch InstituutEI
  Econometrics Econometrie 
  Econometrics & Management Science Econometrics & Management Science 
  Econometrics and Informatics Econometrie en Informatica 
  Economics & Business Economics & Business 
  Economics & Business Economics Economics & Business Economics 
  Economics & Informatics Economics & Informatics 
  Economics and ICT Economics and ICT 
  Economics of Markets, Organisation and Policy Economics of Markets, Organisation and Policy 
  education conducted in Dutch Nederlandstalig onderwijs 
  Educational Marketing and Communication Onderwijsmarketing en -communicatieOMC
  Education Service CentreOSCOnderwijs Service CentrumOSC
  education welfare officer leerplichtambtenaar 
  Educational Psychology Onderwijspsychologie 
  EFREFREconomische Faculteitsvereniging RotterdamEFR
  Eindhoven University of TechnologyTU/eTechnische Universiteit EindhovenTU/e
  elective keuzevak 
  endowed chair bijzondere leerstoel 
  enrol, to~ inschrijven 
  enrolment inschrijving 
  entrance examination colloquium doctum 
  Entrepreneurship & New Business Venturing Entrepreneurship & New Business Venturing 
  Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics 
  ERA ERA 
  Erasmus 2013 Erasmus 2013 
  Erasmus Academy Erasmus Academie 
  Erasmus' Ambassadors OfficeEAOErasmus' Ambassadors OfficeEAO
  Erasmus Behavioral LabEBLErasmus Behavioral LabEBL
  Erasmus Center for Early Modern Studies Erasmus Center for Early Modern StudiesECfEMS
  Erasmus Dance CompanyEDCErasmus Dance CompanyEDC
  Erasmus Dance SocietyEDSErasmus Dance SocietyEDS
  Erasmus Debating SocietyEDSErasmus Debating SocietyEDS
  Erasmus Electronic Publishing InitiativeEEPIErasmus Electronic Publishing InitiativeEEPI
  Erasmus Expo- & CongrescentrumEECCErasmus Expo- & CongrescentrumEECC
  Erasmus Food Management InstituutEFMIErasmus Food Management InstituutEFMI
  Erasmus Gallery Erasmus Galerij 
  Erasmus Health Care LogisticsEHCLExpertisecentrum ZorglogistiekEHCL
  Erasmus Honours ProgrammeEHPErasmus Honours ProgrammeEHP
  Erasmus MagazineEMErasmus MagazineEM
  Erasmus MCErasmus MCErasmus MCErasmus MC
  Erasmus PhD Association RotterdamEPARErasmus PhD Association RotterdamEPAR
  Erasmus Remote Network AccessERNAErasmus Remote Network AccessERNA
  Erasmus Research Institute of ManagementERIMErasmus Research Institute of ManagementERIM
  Erasmus School of Accounting & AssuranceESAAErasmus School of Accounting & AssuranceESAA
  Erasmus School of EconomicsESEErasmus School of EconomicsESE
  Erasmus School of History, Culture & CommunicationESHCCErasmus School of History, Culture & CommunicationESHCC
  Erasmus School of LawESLErasmus School of LawESL
  Erasmus Shop Erasmus Shop 
  Erasmus Sports Center Erasmus Sportcentrum 
  Erasmus Student NetworkESNErasmus Student NetworkESN
  Erasmus Student Service CentreESSCErasmus Studenten Service CentrumESSC
  Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & ControllingEURACErasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & ControllingEURAC
  Erasmus University Centre for Contract Reseach and Business SupportERBSErasmus University Centre for Contract Reseach and Business SupportERBS
  Erasmus University China CenterEUCCErasmus University China CenterEUCC
  Erasmus University RotterdamEURErasmus Universiteit RotterdamEUR
  Erasmus University Rotterdam First-year's Acquaintance ProgramEUREKAErasmus Universiteit Rotterdam Eerstejaars Kennismakings ActiviteitenEUREKA
  EUR HoldingEUR HoldingEUR HoldingEUR Holding
  European Association for Public Administration AccreditationEAPAAEuropean Association for Public Administration AccreditationEAPAA
  European Credit Transfer and Accumulation SystemECTSEuropean Credit Transfer and Accumulation SystemECTS
  European Development Fund Europees Ontwikkelingsfonds 
  European Institute for Comparative Urban ResearchEURICUREuropean Institute for Comparative Urban ResearchEURICUR
  European UnionEUEuropese UnieEU
  evening classes avondonderwijs 
  examination tentamen 
  examination fees examengeld 
  examination rooms examenkamers 
  examination board examencommissie 
  exchange programme uitwisselingsprogramma 
  Executive Board College van BestuurCvB
  exemption vrijstelling 
  expenses onkosten 
  external candidate extraneus 
    Econometrisch DispuutED
    Erasmus Topsport BureauETB
    Ethiek 
    Econometrie en Operationele Research
 • face-to-face education contactonderwijs 
  facility management facilitaire dienstverlening 
  faculty faculteit 
  Faculty Advisory Board faculteitsraad 
  Faculty Association Health Policy & ManagementSHAREFaculty Association SHARESHARE
  faculty board faculteitsbestuur 
  Faculty Club Faculty Club 
  Erasmus School of PhilosophyESPhilErasmus School of PhilosophyESPhil
  Erasmus School of Social and Behavioural SciencesESSBErasmus School of Social and Behavioural SciencesESSB
  faculty office faculteitsbureau 
  final project afstudeeropdracht 
  Financiën & ControlF&CFinance & ControlF&C
  Finance and Investments Finance and Investments 
  Financial Economics Financial Economics 
  first-year student eerstejaarsstudent 
  Fiscal Economic InstituteFEIFiscaal Economische InstituutFEI
  flow of funds geldstroom 
  forms of address titulatuur 
  full-time education voltijdsonderwijs 
  full-time equivalentftefull-time equivalentfte
  funding formula bekostigingsmodel 
    Filosofie van Beleid en Management 
    Filosofie van de Economie 
    Filosofie van de Geneeskunde 
    Filosofie van de Historische en Kunstwetenschappen 
    Filosofie van het Recht en de Sociale Wetenschappen 
    Financieel Bestuur in de Zorg 
    Financieel Recht 
    Fiscaal Recht 
    Fiscale Economie
 • General Management General Management 
  General Management Directorate Algemene BestuursdienstABD
  Global Business & Stakeholder Management Global Business & Stakeholder Management 
  Global History and international relations Global History and international relations 
  grading scale beoordelingschaal 
  graduate afgestudeerde 
  graduate, to~ afstuderen 
  graduation ceremony buluitreiking 
  guest lecturer gastdocent 
    Geneeskunde 
    Generalistische Studie van het Recht 
    Geschiedenis van de Wijsbegeerte 
    Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context 
    GezondheidsrechtGR
    Governance en Management van Complexe Systemen
 • Han Moll meeting room Han Moll zaal 
  health care gezondheidszorg 
  Health Care GovernanceHCGBestuur & Beleid van de GezondheidszorgHCG
  Health Care ManagementZomaZorgmanagementZoma
  Health EconomicsHEHealth EconomicsHE
  Health Economics, Policy & LawHEPLHealth Economics, Policy & LawHEPL
  Health Economics-iMTAGE-iMTAGezondheidseconomie-iMTAGE-iMTA
  Health InsuranceZKVZiektekostenverzekeringZKV
  Health Policy & Management Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management GezondheidszorgGezondheids-wetenschappen, BMG
  Health Services Management & OrganisationHSMOManagement & Organisatie van ZorgverleningHSMO
  Health Services Management & Organisation Management & Organisatie van ZorgverleningHSMO
  Higher Education and Research Act wet op het hoger onderwijs 
  higher professional education hoger beroepsonderwijshbo
  Histartes Histartes 
  History of Society Maatschappijgeschiedenis 
  honorary degree ceremony erepromotie 
  honorary doctorate Eredoctoraat/doctoraat honoris causa 
  Hospitality Management Hospitality Management 
  Human Resource Management Human Resource Management 
    hoger economisch en administratief onderwijsheao
    Hoger Onderwijs en Onderzoek PlanHOOP
    Hoger Onderwijs voor OuderenHOVO
 • ideologies levensbeschouwingen 
  Immigration and Naturalization Service immigratie- en naturalisatiedienstIND
  inaugural address inaugurele rede / oratie 
  independent learning zelfstudie 
  indirect funding tweede geldstroom 
  Industrial Ecology / Environmental Studies Industrial Ecology / Environmental Studies 
  Infection & Immunity Infection & Immunity 
  information and communications technologyICTinformatie- en communicatietechnologieICT
  initial programme initiële opleiding 
  Institute for Housing and Urban Development StudiesIHSInstitute for Housing and Urban Development StudiesIHS
  Institute for Sales and Account ManagementISAMInstituut voor Sales & Account ManagementISAM
  Erasmus School of Health Policy & Management Erasmus School of Health Policy & ManagementESHPM
  Institutional Development OfficeIDOInstitutional Development OfficeIDO
  intake restriction numerus fixus 
  internal evaluation zelfevaluatie 
  International and European Public Law International and European Public Law 
  International BaccalaureateIBInternationaal BaccalaureaatIB
  International Bachelor in Communication and Media International Bachelor in Communication and Media 
  International Bachelor in Economics & Business EconomicsIBEBInternational Bachelor in Economics & Business EconomicsIBEB
  International Business AdministrationIBAInternational Business AdministrationIBA
  International Economics and Business Studies International Economics and Business Studies 
  International Institute of Social StudiesISSInternational Institute of Social StudiesISS
  International Management International Management 
  International Public Management and PolicyIMPInternational Public Management and PolicyIMP
  international student buitenlandse student 
  Internet internet 
  internship; work placement stage 
    In Duplo 
    informatiemanagement en documentmanagementIDM
    Instituut SMO BV 
    Interstedelijk Studenten OverlegISO
 • Jan Moen meeting room Jan Moen zaal 
  joint faculty interfaculteit 
  young-ESHPMyESHPMyoung-ESHPMyESHPM
    Juridische Faculteitsvereniging RotterdamJFR
 • knowledge production model kennisproductiemodel 
  knowledge valorisation kennisvalorisatie 
    Klinische Psychologie 
    Klinische, Kinder- en jeugdpsychologie 
    Koepelorganisatie Allochtone Studentenverenigingen Erasmus Universiteit RotterdamKASEUR
 • labour market arbeidsmarkt 
  Language & Training CentreLTCTaal- & TrainingscentrumTTC
  Law & Health CareR&GRecht & GezondheidszorgR&G
  Laws Rechtsgeleerdheid 
  lecture hoorcollege 
  lecture hall collegezaal 
  lecture; course of lectures college 
  Leiden UniversityLEIUniversiteit LeidenLEI
  letter of recommendation aanbevelingsbrief 
  life-long learning levenslang leren 
  list of marks cijferlijst 
  logistics logistiek 
 • Maastricht University Universiteit MaastrichtUM
  main phase (of a study programme) hoofdfase (van een opleiding) 
  main subject hoofdvak 
  mainstream education regulier onderwijs 
  Management of Innovation Management of Innovation 
  Management of the European Metropolitan RegionMEMRManagement of the European Metropolitan RegionMEMR
  managing director directeur bedrijfsvoering 
  Management TeamMTManagement TeamMT
  mark cijfer 
  marketing marketing 
  Marketing & CommunicationsM&CMarketing & CommunicatieM&C
  Marketing Management Marketing Management 
  master degree master (titel) 
  master degrees master (titels) 
  Master in International ManagementMIMMaster in International ManagementMIM
  Master in Philosophy masteropleiding filosofie 
  Master of ArtsMAMaster of ArtsMA
  Master of LawsLL.MMaster of LawsLL.M
  Master of ScienceMScMaster of ScienceMSc
  master programme masteropleiding 
  master programmes masteropleidingen 
  master student (alternative: master) masterstudent 
  master students(alternative: masters) masterstudenten 
  Media and Journalism Media en Journalistiek 
  Media, Culture and Society Media, Culture and Society 
  medical centre medisch centrum 
  meeting vergadering 
  meeting room vergaderzaal 
  Ministry of Defence Ministerie van Defensie 
  Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
  Ministry of Education, Culture and Science Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapOCW
  Ministry of Finance Ministerie van Financiën 
  Ministry of Foreign Affairs Ministerie van Buitenlandse ZakenBuZa
  Ministry of General Affairs Ministerie van Algemene ZakenAZ
  Ministry of Health, Welfare and Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportVWS
  Ministry of Infrastructure and the Environment Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
  Ministry of Security and Justice Ministerie van Veiligheid en Justitie 
  Ministry of Social Affairs and Employment Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidSZW
  Ministry of the Interior and Kingdom Relations Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBZK
  Molecular Medicine Molecular Medicine 
    Media en Cultuur 
    Media en Maatschappij 
    Medische Faculteitsvereniging RotterdamMFVR
    mr.drs.-programma voor economie en rechten
 • national restriction on intake landelijke fixus 
  Netherlands Institute for Health Sciences Netherlands Institute for Health SciencesNihes
  Netherlands Institute of GovernmentNIGNederlandse Onderzoekschool voor BestuurskundeNIG
  Netherlands Organisation for applied scientific researchTNOToegepast Natuurwetenschappelijk OnderzoekTNO
  Netherlands Organisation for Cooperation in Higher EducationNUFFICNederlandse organisatie voor samenwerking in het hoger onderwijsNUFFIC
  Netherlands Organisation for Scientific Research Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekNWO
  Netherlands School of Commerce Nederlandsche Handels-HoogeschoolNHH
  Netherlands School of Economics Nederlandse Economische HogeschoolNEH
  Netherlands School of Public Health Netherlands School of Public HealthNSPH
  Neuroscience Neuroscience 
  non-academic staff niet-wetenschappelijk personeel 
  non-initial programme niet-initiële opleiding 
    Navigators Studentenvereniging RotterdamN.S.R.
    Nederlands Recht 
    Nederlands-Vlaamse AccreditatieorganisatieNVAO
    Nederlandse federatie van universitaire medische centraNFU
 • open education open onderwijs 
  Open Universiteit NederlandOUOpen Universiteit NederlandOU
  Econometrics & Management Science Econometrics & Management Science 
  oration; inaugural speech (of a professor) oratie 
  Organisational Change & Consulting Organisational Change & Consulting 
  Organisational Psychology Arbeids- en Organisatiepsychologie 
  Organization for Economic Cooperation and Development Organization for Economic Cooperation and DevelopmentOECD
  orientation day meeloopdag 
    Ontwikkelingsbedrijf RotterdamOBR
    OV-jaarkaart 
 • participation council medezeggenschapsraad 
  participation in decision-making medezeggenschap 
  part-time study programme deeltijdopleiding 
  part-time study programmes or courses deeltijdonderwijs 
  PC rooms and student study areas pc-zalen en studie-werkplekken 
  per cent procent 
  performance-linked student grant prestatiebeurs 
  permit of residence Vergunning tot VerblijfVTV
  philosophy filosofie 
  Philosophy Wijsbegeerte 
  Philosophy and Economics Philosophy and Economics 
  Philosophy in Business Research Philosophy in Business Research 
  Philosophy in Economics Philosophy in Economics 
  position functie 
  Post & Logistics Post & Logistiek 
  postgraduate post-academisch 
  postgraduate continuing university education post-academisch onderwijs 
  post-initial programme post-initiële opleiding 
  pre-master pre-master 
  pre-university education voorbereidend wetenschappelijk onderwijsvwo
  primary education primair onderwijs 
  primary school basisschool 
  prior education vooropleiding 
  private education bijzonder onderwijs 
  problem-oriented education probleemgestuurd onderwijsPGO
  professional education beroepsgericht onderwijshbo
  professor hoogleraar 
  professor by special appointment buitengewoon hoogleraar 
  professor occupying an endowed chair in [subject] at [university] bijzonder hoogleraar 
  programme opleiding 
  programme director opleidingsdirecteur 
  programme with restricted intake fixus-opleiding 
  prospective student aanstaande student 
  Psychology Psychologie 
  Public Administration BestuurskundeBSK
  Public Administration and Organizational Science Public Administration and Organizational Science 
  Public Finance Management Public Finance Management 
    Privaatrecht 
    Publiek Management
 • Quality Assurance Netherlands Universities Quality Assurance Netherlands UniversitiesQANU
  quality control kwaliteitsbewaking 
  Quantitative Finance Quantitative Finance 
  Quantitative Marketing Quantitative Marketing
 • Radboud University NijmegenRadboudRadboud Universiteit NijmegenRadboud
  reception receptie 
  Recognition of Prior LearningRPLerkennen van verworven competentiesEVC
  recommendation regarding a person's educational future studieadvies 
  Rector Magnificus rector magnificusRM
  re-examination herexamen 
  refresher courses nascholing 
  regional training centre regionaal opleidingencentrumROC
  registration fee inschrijvingsgeld 
  regulations restricting intake fixusregeling 
  Repetitive Strain InjuryRSIRepetitive Strain InjuryRSI
  Research Centre for Education and the Labour MarketROAResearchcentrum voor Onderwijs en ArbeidsmarktROA
  Research in Public Administration and Organizational Science Research in Public Administration and Organizational Science 
  Research in the Sociology of Culture, Media and the Arts Research in the Sociology of Culture, Media and the Arts 
  Research Master Early Modern Intellectual History Research Master Early Modern Intellectual History 
  Research Master Philosophy and Economics Research Master Philosophy and Economics 
  Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts 
  researcher onderzoeker 
  Rotterdam School of Management, Erasmus UniversityRSMRotterdam School of Management, Erasmus UniversityRSM
  Royal Order Koninklijk BesluitKB
    Recht van de Gezondheidszorg 
    Regionale Haven-en Vervoerseconomie BVRHV
    Rotterdam Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek BVRISBO
    Rotterdams JeugdSymfonieOrkestRJSO
    Rotterdams Studenten GezelschapR.S.G.
    Rotterdams Studenten Harmonie-orkest MajEURMajEUR
    Rotterdamsch LeeskabinetRLK
    Rotterdamsch Studenten CorpsRSC
    Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten VereenigingRVSV
    Rotterdamse Evangelische Studentenvereniging 'Ichtus'R.E.S.V. Ichthus
    Rotterdamse Kamer van VerenigingenR.K.v.V.
    Rotterdamse Studenten SportraadRSSR
    Rotterdamse Studentenvereniging Sanctus LaurentiusR.S.V. Sanctus Laurentius
 • Schedule, timetable rooster 
  scholar wetenschapper 
  science subjects beta-wetenschappen 
  scientist wetenschapper 
  secondary education voortgezet onderwijs 
  secondary vocational education secundair beroepsonderwijs 
  secondment detachering 
  secretariat secretariaat 
  seminar werkcollege 
  senaatszaal senaatszaal 
  senior general secondary education hoger algemeen voorgezet onderwijshavo
  Service Point Service Point 
  Service Desk servicedesk 
  Shared Service Centre Academic AffairsSSC OO&SShared Service Centre Onderzoek, Onderwijs & StudentenzakenSSC OO&S
  Shared Service Centre Erasmus Facility CentreSSC EFBShared Service Centre Erasmus Facilitair BedrijfSSC EFB
  Shared Service Centre Human Resources & FinancesSSC HR&FShared Service Centre Human Resources & FinancesSSC HR&F
  Shared Service Centre Information & Communication TechnologySSC ICTShared Service Centre Information & Communication TechnologySSC ICT
  SIN-Online SIN-Online 
  social valorisation maatschappelijke valorisatie 
  socio-economic socio-economisch 
  Sociology Sociologie 
  Sociology of Culture, Media and the Arts Sociology of Culture, Media and the Arts 
  socio-political socio-politieke 
  specialisation afstudeerrichting 
  specialist deskundige 
  Statistics Office of the Netherlands Centraal Bureau voor de StatistiekCBS
  Strategic Management Strategic Management 
  student assistant student-assistent 
  student associations studentenverenigingen 
  student card collegekaart 
  student counsellor studiebegeleider 
  student grant studiebeurs 
  student housing studentenhuisvesting 
  student with a part-time job werkstudent 
  Studium GeneraleSGStudium GeneraleSG
  study advisor studieadviseur 
  Study Association of the Rotterdam School of Management, Erasmus UniversitySTARStudy Association of the Rotterdam School of Management, Erasmus UniversitySTAR
  study guide studiegids 
  subject vak 
  subsequent education vervolgopleiding 
  subsidiary subject bijvak 
  Supervisory Board Raad van ToezichtRvT
  supplementary examination aanvullend onderzoek 
  supplementary grant aanvullende beurs 
  Supply Chain Management Supply Chain Management 
  support and management staff Ondersteunend en BeheerspersoneelOBP
    Sociale Faculteitsvereniging Cedo NulliS.F.V. Cedo Nulli
    Societas Studiosorum Reformatorum RoterodamensisS.S.R.R.
    Sociologie 
    Sociologie van Kunst en Cultuur 
    Staats- en Bestuursrecht 
   SEORStichting Economisch Onderzoek Rotterdam BVSEOR
    Stichting Maatschappij en Onderneming BVSMO
    Stichting Studentenvoorzieningen RotterdamS.S.V.R.
    Studenten Vereniging Rotterdam GaudiumS.V.R. Gaudium
    Studententoneelvereniging RISKRISK
    Studievereniging van Informatica & Economie Erasmus Universiteit RotterdamVRiSBI
 • teaching method didactische werkvorm 
  teaching method onderwijsmethode 
  teaching qualification onderwijsbevoegdheid 
  teaching qualification, first level eerstegraads bevoegdheid 
  temporary residence permit machtiging tot voorlopig verblijfMTV
  tenure track tenure track 
  The Netherlands Institute for Social Research Sociaal en Cultureel PlanbureauSCP
  The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Koninklijke Nederlandse Akademie van WetenschappenKNAW
  thesis scriptie 
  thesis supervisor scriptiebegeleider 
  third flow of funds derde geldstroom 
  Tilburg University Tilburg University 
  Timetable, schedule rooster 
  Tinbergen InstituteTITinbergen InstituutTI
  to obtain a doctorate promoveren 
  Trans European Cooperation Scheme in Higher Education TEMPUS 
  transfer of knowledge kennisoverdracht 
  transfer programme schakelprogramma 
  tuition fee collegegeld 
    Technologisch TopinstituutTTI
    Togamaster 
 • university universiteit 
  University Archive Archiefbeheer 
  University Ceremonies Office Universitaire Plechtigheden 
  University Council UniversiteitsraadU-raad
  university degree academische graad 
  university graduate academicus 
  University LibraryULUniversiteitsbibliotheekUB
  University of AmsterdamUvAUniversiteit van AmsterdamUvA
  University of GroningenRUGRijksuniversiteit GroningenRUG
  University of TwenteUTUniversiteit TwenteUT
  university teaching hospital academisch ziekenhuisAZ
  Urban, Port & Transport Economics Urban, Port & Transport Economics 
  Utrecht UniversityUUUniversiteit UtrechtUU
 • No entries

 • Wageningen University & Research centreWURWageningen University & Research centreWUR
  work permit tewerkstellingsvergunningTWV
  Woudestein Sports Centre Sportcentrum Woudestein 
    wetenschappelijk onderwijswo
    Wetenschapsfilosofie 
    Wijsgerige Antropologie
 • No entries