Uitgeversdeals

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen profiteren van de vele overeenkomsten die VSNU en het consortium van universiteitsbibliotheken hebben gesloten met uitgevers.

Binnen het beschikbare bibliotheekbudget worden Open Access deals gesloten die EUR-onderzoekers* in staat stellen om veelal gratis, of met korting, te publiceren in tijdschriften van hoge kwaliteit. Momenteel vallen er ruim 11.000 tijdschriften onder deze uitgeversdeals. Houd er rekening mee dat alleen corresponderende auteurs die het manuscript indienen bij een tijdschrift aanspraak kunnen maken op de korting. Zorg er dus voor dat je deze rol als EUR-auteur op je neemt als een onderzoek met meerdere auteurs in een tijdschrift wordt gepubliceerd dat valt onder een uitgeversdeal.

* Corresponderende auteurs die zich bezighouden met Onderwijs en Onderzoek en in dienst zijn bij de Erasmus Universiteit (incl. ISS) of Erasmus MC.

Erasmus Journal Browser

De Erasmus Journal Browser is een handig hulpmiddel om op te zoeken in welke tijdschriften je als corresponderend auteur van de Erasmus Universiteit gratis of met korting kunt publiceren. De Journal Browser wordt periodiek geactualiseerd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Je kortingsmogelijkheid verzilveren 

Hieronder vind je per uitgever een gedetailleerde beschrijving van de concrete acties die nodig zijn om te kunnen profiteren van de korting op de Open Access-publicatiekosten.

Let op: alleen een corresponderend auteur die de eindversie van het manuscript indient bij de uitgever kan aanspraak maken op de korting. Gebruik daarnaast altijd je EUR e-mailadres in de correspondentie met de uitgever.

Sommige uitgevers staan elk jaar een maximum aantal open access publicaties toe. Het komt soms voor dat het quotum wordt bereikt voor het einde van het jaar. Als je manuscript wordt geaccepteerd tussen het moment dat het quotum is bereikt en 1 januari 2025, zullen uitgevers nog steeds de mogelijkheid bieden het artikel open access te publiceren, maar de kosten zullen niet langer worden gedekt door de consortiumovereenkomst en je zal een factuur ontvangen. Onderzoekers die op de hoogte willen blijven van de status van de dit soort deals en bericht willen ontvangen wanneer een quotum bijna is bereikt, kunnen zich aanmelden voor de 'notify-me service'.

 • Onder het Subscribe to Open (S20) model zal de uitgever tijdschriften met voldoende financiële ondersteuning naar open access overhevelen.
 • Open access publiceren in S2O tijdschriften van de uitgever is kosteloos, ook voor auteurs van niet deelnemende instellingen.
 • Zie voor een overzicht van de S2O tijdschriften de website van Annual Reviews of maak gebruik van de Open Access Journal Browser.
 • Met S2O worden abonnementstijdschriften van de uitgever open access, waarbij abonnees het model in deze transitie ondersteunen door het blijven aanhouden van lopende abonnementen. Zie ook de informatiepagina van de uitgever over het model. 

Zie voor meer informatie de website van de uitgever.    

 • Gebruik bij het indienen je EUR e-mailadres.
 • De corresponderend auteur maakt bij het indienen de juiste affiliatie kenbaar.
 • Na acceptatie wordt het artikel kosteloos Open Access gepubliceerd.
 • Auteurs kunnen een verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.

Instructies workflow Brill (Engelstalig)

 • Gebruik je EUR e-mailadres.
 • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderend auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
 • Er verschijnt een Apply Discount knop.
 • Door hierop te klikken wordt het artikel in Open Access gepubliceerd zonder kosten.

Instructies workflow Cambridge University Press (Engelstalig)

Houd er rekening mee dat er een limiet is aan het aantal artikelen dat jaarlijks open access kan worden gepubliceerd onder deze voorwaarden.

 • Gebruik bij het indienen je EUR e-mailadres.
 • Geef in de workflow module aan dat je onderzoek is gedaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Geef aan dat je kiest voor een CC-BY licentie.
 • Kies vervolgens voor de optie Gold Open Access.

Instructies workflow Elsevier (Engelstalig)

 • Gebruik bij het indienen je EUR e-mailadres.
 • Selecteer ‘Yes, I want to publish my article as Open Access' bij het indienen in Scholar One. Emerald neemt vervolgens vanzelf contact met je op.

Instructies workflow Emerald (Engelstalig)

Houd er rekening mee dat er een limiet is aan het aantal artikelen dat jaarlijks open access kan worden gepubliceerd onder deze voorwaarden.

 • Gebruik tijdens indienen je EUR e-mailadres en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk. Maak de affiliatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam duidelijk kenbaar;
 • Geaccepteerde artikelen worden automatisch Open Access gepubliceerd onder een CC-BY-NC.

N.B.

 • Stuur bij het indienen van het artikel ook een e-mail (bij voorkeur vanaf je EUR e-mailadres) naar authorfees@iospress.nl om er zeker van te zijn dat het Open Access verzoek niet gemist wordt in de workflow van IOS Press.
 • Vermeld in de email-tekst het article reference number van de indiening, de naam van je geaffilieerde instelling en zet 'NL Agreement' in de onderwerpsregel.

Instructies workflow IOS Press (Engelstalig)

 • Gebruik bij indienen je EUR e-mailadres en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk.
 • Selecteer bij het indienen de Author’s Choice optie om een artikel Open Access te maken.
 • De Erasmus Universiteit verifieert je aanstelling.
 • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND aan de uitgever.

 • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. LLW bepaalt bij acceptatie aan de hand van deze gegevens of een auteur in aanmerking komt voor kosteloos open access onder de overeenkomst.
 • De publicatie wordt door LWW met een CC BY licentie open access gepubliceerd.

Instructies workflow Lippincott Williams & Wilkins (Engelstalig)

Houd er rekening mee dat er een limiet is aan het aantal artikelen dat jaarlijks open access kan worden gepubliceerd onder deze voorwaarden.

 • Log als corresponderend auteur in op Author Services van OUP.
 • Gebruik bij het indienen van het manuscript je EUR e-mailadres.
 • Kies na acceptatie van het artikel via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
 • Door te kiezen voor refer charges zorg je ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
 • De universiteit waarmee je als corresponderende auteur geaffilieerd bent moet het verzoek goedkeuren.

Instructies workflow Oxford University Press (Engelstalig)

Houd er rekening mee dat er een limiet is aan het aantal artikelen dat jaarlijks open access kan worden gepubliceerd onder deze voorwaarden.

 • Gebruik bij het indienen je EUR e-mailadres en selecteer de juiste affiliatie; op basis hiervan wordt een publicatie aangemerkt voor korting.
 • Selecteer de gewenste Creative Commons licentie.
 • De 20% korting (VSNU agreement discount) voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE wordt automatisch toegekend wanneer de corresponderend auteur wordt herkend als geaffilieerd aan een Nederlandse universiteit.

Instructies workflow SAGE (Engelstalig)

 • Gebruik bij het indienen je EUR e-mailadres.
 • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu Special Affiliation de juiste affiliatie en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.
 • De Erasmus Universiteit verifieert je affiliatie.

Instructies workflow Springer (Engelstalig)

Houd er rekening mee dat er een limiet is aan het aantal artikelen dat jaarlijks open access kan worden gepubliceerd onder deze voorwaarden.

 • Gebruik bij het indienen je EUR e-mailadres.
 • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze je als corresponderend auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
 • Selecteer de gewenste Creative Commons licentie.

Instructies workflow Taylor & Francis (Engelstalig)

Houd er rekening mee dat er een limiet is aan het aantal artikelen dat jaarlijks open access kan worden gepubliceerd onder deze voorwaarden.

 • Gebruik je institutionele emailadres of (up-to-date) ORCID om je affiliatie met deelnemende universiteit kenbaar te maken bij de indiening van het artikel. In deze fase bepaalt de uitgever of kosteloos open access van toepassing is.
 • Ingediende artikelen die aan de voorwaarden voldoen worden na acceptatie kosteloos open access met een CC BY-licentie gepubliceerd.
 • Een overzicht van de tijdschriften met links naar de betreffende submission pages is te vinden op de Thieme – Instruction for authors pagina.

Meer informatie op de website van Thieme.       


 [LL1]@Andrea Tarchi :  link does not work

It should work now! [AT2]

 • Walter de Gruyter maakt gebruik van het CCC RightsLink platform.
 • Als corresponderend auteur moet je bij het indienen gebruik maken van je EUR e-mailadres.
 • Kies voor de Open Access optie, er zal een melding verschijnen dat de Article Processing Charge wordt betaald door de EUR.
 • Het artikel wordt na acceptatie Open Access gepubliceerd met een CC-BY licentie.

Instructies workflow Walter de Gruyter (Engelstalig)

Houd er rekening mee dat er een limiet is aan het aantal artikelen dat jaarlijks open access kan worden gepubliceerd onder deze voorwaarden.

 • Nadat de uitgever je artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met je EUR e-mailadres). Klik op je Author Dashboard in Author Services op ‘Order Online Open’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvang je een bevestiging via e-mail.
 • Gebruik in alle communicatie met Wiley je EUR e-mailadres. Wiley detecteert hierop automatisch of je voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijg je op die manier meermaals de meldingen die voor je van toepassing zijn om de publicatie Open Access te maken.

Instructies workflow Wiley (Engelstalig)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Open Access and Publication Support Team via: openaccess@eur-nl.libanswers.com

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen