Uitgeversdeals

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen profiteren van de vele overeenkomsten die VSNU en het consortium van universiteitsbibliotheken hebben gesloten met uitgevers.

Deze Open Access deals stellen EUR-onderzoekers in staat om veelal gratis, of met korting, te publiceren in tijdschriften van hoge kwaliteit. Momenteel vallen er ruim 11.000 tijdschriften onder deze uitgeversdeals. Houd er rekening mee dat alleen corresponderende auteurs die het manuscript indienen bij een tijdschrift aanspraak kunnen maken op de korting. Zorg er dus voor dat je deze rol als EUR-auteur op je neemt als een onderzoek met meerdere auteurs in een tijdschrift wordt gepubliceerd dat valt onder een uitgeversdeal.

Erasmus Journal Browser
De Erasmus Journal Browser is een handig hulpmiddel om op te zoeken in welke tijdschriften je als corresponderend auteur van de Erasmus Universiteit gratis of met korting kunt publiceren. De Journal Browser wordt periodiek geactualiseerd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verzeker je deelname
De acties die vereist zijn om te kunnen profiteren van korting op Open Access publicatiekosten verschillen per uitgever en soms ook per tijdschrift. Voor een overzicht van de workflows ga naar Workflow per uitgever. Wat je altijd moet doen:

  • Lever als EUR-auteur het manuscript in bij de uitgever;
  • Gebruik als corresponderende auteur altijd je EUR-mailadres;
  • Geef bij het indienproces aan Open Access te willen publiceren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Open Access Officer Joy Dijksman via: openaccess.library@eur.nl